Sprawozdanie z konferencji naukowej „Język w kontekście kultury”, Częstochowa 5 czerwca 2018 roku

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 837

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Język w kontekście kultury”, Częstochowa 5 czerwca 2018 roku

Conference report „Language in the cultural context”, Częstochowa 5th June, 2018

SANDRA CAMM

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

im. Jana Długosza w Częstochowie

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.024

Słowa kluczowe:
język, kultura, język polityki, język biznesu, gry językowe, reklama, terapia logopedyczna, humor

Keywords:
language, culture, political discourse, business discourse, linguistic games, advertisement, logopedia therapy, humour

Pełny tekst:
PDF – 122-130

Bibliografia:
Bartmiński J., Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata [w:] Językowy obraz świata, Lublin 1990, s. 109-129.
Lewicki A., Frazeologia, Wyd. Oficyna, Łask 2007.

Drukuj