Monografie 2020-2023

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1110
 

Współczesne wyzwania ekonomii, finansów i rachunkowości w XXI wieku

Redakcja: Ewa Podlewska, Leszek Czaplewski, Mariola Szewczyk-Jarocka, Daniel Jurewicz

Włocławek 2023, ss. 293

ISBN 978-83-967445-6-2preview

Moje wspomnienia

Autor: Stanisław Wajsgerber

Włocławek 2023, ss. 286

ISBN 978-83-967445-4-8

 

Zrównoważony rynek kapitałowy. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Autor: Justyna Kłobukowska

Włocławek 2023, ss. 183

ISBN 978-83-967445-1-

  Innowacyjny samorząd. Innowacyjność - wyzwanie samorządu terytorialnego

Redakcja: Jolanta Laskowska, Robert Musiałkiewicz, Fabian Nalikowski

Włocławek 2022, ss. 290

ISBN 978-83-967445-0-0

 

Wyzwania zarządzania w XXI wieku. T. 1

Redakcja: Maja Kołtońska, Marek Ręklewski

Włocławek 2022, ss. 293

ISBN 978-83-963889-7-1

  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w ujęciu interdyscyplinarnym 3.0. Tom 2: Bezpieczeństwo a ochrona zdrowia

Redakcja: Beata Haor, Anna Antczak-Komoterska, Robert Ślusarz

Włocławek 2022, ss. 343

ISBN 978-83-963889-9-5

  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w ujęciu interdyscyplinarnym 3.0. Tom 1

Redakcja: Monika Kamper-Kubańska, Karolina Kaszlińska, Paweł Sobierajski

Włocławek 2022, ss. 203

ISBN 978-83-963889-8-8

 

O dobro wspólne : eseje polityczne i prawne z lat 2019-2021

Autor: Dawid Bunikowski

Włocławek 2022, ss. 149

ISBN 978-83-963889-2-6

 

Między upodmiotowieniem a upolitycznieniem : polski samorząd terytorialny w realiach (kryzysu) demokracji liberalnej po 1989 roku

Autorzy: Arkadiusz Lewandowski, Robert Musiałkiewicz, Patryk Tomaszewski

Włocławek 2022, ss. 153

ISBN 978-83-963889-5-7

 

Praca nierejestrowana. Wybrane zagadnienia

Autor: Mariola Szewczyk-Jarocka

Włocławek 2022, ss. 113 [1]

ISBN: 978-83-963889-3-3

 

Diagnoza lokalnych problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych we Włocławku. Raport z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Włocławek

Redakcja: Beata Haor, Dorota Kochman, Anna Antczak-Komoterska

Włocławek 2022, ss. 153

ISBN 978-83-963889-6-4

Wybrane zagadnienia z mechaniki technicznej. Zbiór zadań ze statyki

Autorzy: Konrad Cichocki, Mariusz Koprowski

Włocławek 2022, ss. 80

ISBN 978-83-963889-4-0

 

Odwrócony kredyt hipoteczny na rynku nieruchomości

Autor: Justyna Kłobukowska

Włocławek 2022, ss. 189

ISBN 978-83-963889-1-9

   

Zarys historii municypalnych służb ochrony porządku publicznego na ziemiach polskich oraz szkic ich ewolucji na przykładzie retrospekcji funkcjonowania Straży Miejskiej we Włocławku

Autorzy: Robert Wojciech Podhorodecki, Robert Musiałkiewicz, Piotr Paweł Siębida

Włocławek 2021, ss. 244

ISBN 978-83-60607-98-5

   

Inwestycje alternatywne w wino i whisky

Autor: Krzysztof Jan Zawadzki.

Włocławek 2021, ss. 90

ISBN 978-83-60607-81-7

   

O prawo i sprawiedliwość. Eseje o rządach prawa z lat 2016-2020

Autor: Dawid Bunikowski

Włocławek 2021, ss. 184

ISBN 978-83-60607-95-4

  Niemiecka debata energetyczna u progu XXI wieku. Analiza tekstów wyborczych i prasowych

Autor: Piotr Zariczny

Włocławek 2020, ss. 222

ISBN 978-83-60607-95-4

  Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu decyzji zakupowych indywidualnych klientów banków komercyjnych w Polsce

Autor: Maja Kołtońska

Włocławek 2020, ss. 135

ISBN 978-83-60607-96-1

  Problemy strategii rozwoju terytorialnego oraz rewitalizacji infrastrukturalnej i społecznej

Redakcja: Jolanta Laskowska, Alfred Lutrzykowski

Włocławek 2020, ss. 229

ISBN 978-83-60607-94-7

   

 

Drukuj