Problemy pielęgnacyjne pacjenta z wielochorobowością w przebiegu otyłości

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 5251

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z wielochorobowością w przebiegu otyłości

Nursing problems of the patient with multichorism in the treatment of obesity

MILENA MAŁGORZATA ŻUCHOWSKA1, DOROTA KOCHMAN2, MARIOLA GŁOWACKA2

1Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku
2Wydział Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2017.005

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Nadmierna masa ciała uznana jest za chorobę przewlekłą, która stanowi jedno z największych zagrożeń życia i zdrowia. Otyłość ma negatywny wpływ na organizm, a ludzie, których ona dotyczy narażeni są na rozwój groźnych schorzeń takich jak: cukrzyca, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze i udary mózgu, choroby pęcherzyka żółciowego, niektóre rodzaje raka oraz liczne problemy psychospołeczne. Odstąpienie od leczenia otyłości prowadzi nawet do śmierci. Ludzie otyli potrzebują wielokierunkowych działań interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, w których aktywnie uczestniczy pielęgniarka.
W pracy przedstawiono opis indywidualnego przypadku i plan opieki wobec 46- letniego pacjenta z otyłością i wieloma chorobami współistniejącymi.

Abstract:
Excess body weight is considered to be a chronic disease, which is one of the greatest life and health risks. Obesity has a negative impact on the body, and the people affected by it are exposed to the development of serious diseases including diabetes, coronary artery disease, hypertension and brain strokes, gall bladder disease, certain types of cancer as well as to numerous psychosocial problems. Givining up obesity treatment might lead even to death. Obese people need multidirectional interdisciplinary therapeutic team in which a nurse is actively involved.
The paper presents an individual case study and a care plan for a 46-year-old patient with obesity and numerous co-morbidities.

Słowa kluczowe:
otyłość, choroby przewlekłe, samoopieka

Keywords:
obesity, chronic diseases, self-care

Pełny tekst:
PDF 87-111

Bibliografia/Bibliography:
1.Jung A. Otyłość - choroba cywilizacyjna. Pediatr. Med. Rodz, 2014;10,3: 226–232.
2.Kózka M., Płaszewska- Żywko L. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
3.Brzeziński M., Jankowski M., Kamińska B. Skuteczność wybranych medycznych i pozamedycznych metod prewencji i ograniczenia występowania nadwagi i otyłości. Endokrynologia, otyłość i zaburzenia odżywiania. 2012; 8, 4..
4.Tatoń J., Czech A., Bernas M. Otyłość. Zespół Metaboliczny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
5.Kózka M., Płaszewska- Żywko L. Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
6.Kaszuba D., Nowicka A. Pielęgniarstwo kardiologiczne. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
7.Szczeklik A., Choroby wewnętrzne. Medyczna Praktyka, Kraków 2011.
8.Jarosz M., Kłosiewicz- Latoszek L. Otyłość - zapobieganie i leczenie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
9.Bilikiewicz A., Landowski L., Radziwiłłowicz B. Psychiatria. Repetytorium Wydanie 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
10.Krupki- Matuszczyk J., Matuszczyka M., Psychiatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2007.

Drukuj