Higiena i pielęgnacja jamy ustnej u pacjentów z udarem mózgu

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1361

Higiena i pielęgnacja jamy ustnej u pacjentów z udarem mózgu

Hygiene and dental care of oral cavity in case of cerebral stroke patients

WOJCIECH LEŚNIAK1,2, PAWEŁ WITT3,4

1Kliniczny Oddział Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
2Miejskie Hospicjum Płockie, Płock
3Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Warszawa
4Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego Collegium Medicum UMK

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2017.006

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Udar mózgu stanowi druga po zawałach przyczynę zgonów na świecie. Zmaganie się z licznymi dolegliwościami, często bezpośrednio zagrażającemu życiu chorego, powoduje arginalizację potrzeb stomatologicznych pacjenta po udarze. Tymczasem stanowi to ważny element prewencji wtórnej udaru. Celem pracy jest przybliżenie specyfiki higieny jamy ustnej u pacjentów po udarze mózgu przebywających w warunkach szpitalnych.

Abstract:
The cerebral stroke constitutes the second, following myocardial infraction, cause of death in the world. The patient’s struggling with numerous ailments, pretty often the life-threatening ones, results in marginalization of their needs in terms of dental needs. Nonetheless, the dental hygiene should be perceived as a significant constituent of thesecondary prevention of cerebral stroke.
This paper aims to focus on the issue ofhygiene and dental care of oral cavityin case of patients who underwent cerebral stroke and are still staying in hospital.

Słowa kluczowe:
stroke, xerosthomia, oral cavity care

Keywords:
udar mózgu, kserostomia, higiena jamy ustnej

 

Pełny tekst:
PDF 114-121

Bibliografia/Bibliography:
1.Sierpiński R. Długoterminowy monitoring rytmu serca: diagnostyka udarów mózgu – nowe możliwości. Rynek Zdrowia. 2015;6: 64.
2.Mannen J. Oral Health and Stroke. Dimension of Dental Hygiene. 2012;10(7):50-52.
3.Straka M., Trapezanlidis M. Periodontitis and stroke. Neuroendocrinology Letters. 2013;34(3):200-106.
4.Mędrzycka-Dąbrowska W., Dąbrowski S., Basiński A. Aktualne zalecenia w pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów zaintubowanych i wentylowanych mechanicznie – przegląd piśmiennictwa. Anestezjologia i Ratownictwo. 2012;6:221-230.
5.Kowalski J. Lekopochodny przerost dziąseł – przegląd literatury. Nowa Stomatologia. 2010;4:180-182.
6.Łabij-Reduta B., Żółtko J., Borawski J., Naumnik B. Suchość jamy ustnej pacjentów przewlekle dializowanych znaczenie, diagnostyka, leczenie. Nefrologia i Dializoterapia Polska. 2015;19(1):50-54.
7.Villa A., Connel Ch., Abati S. Diagnosis and management of xerostomia and hyposalvation. Therapeutics and Clinical Risk Management. 2015;11:45-51.
8.Leśniak W., Doboszyńska A. Problemy stomatologiczne pacjentów z uogólnioną choroba nowotworowa. Medycyna Paliatywna. 2011;2:76-80.
9.Eun-Kyong K., Sung-Ho J., Youn-Hee Ch., Kyeong-Soo L., Young-Jae K., Sung-Ho K., Hee-Kyung L. Effect of an Oral Hygienic Care Program for Stroke Patients in the Intensive Care Unit. Yonsei Medical Journal. 2014; 55(1):240-246.
10.Kallas M.S., da Silva Santos P.S., da Costa Pereira Jales S.M., Parsons H.A. Dental Management of Oral Self-Injury in a Stroke Patient: Case Report and Literature Review. Palliative Care and Medicine. 2013;3(5):163.

Drukuj