Problem "pocieszycielek" w powojennej polityce japońskiej

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 864

Problem „pocieszycielek” w powojennej polityce japońskiej

Comfort women issue in Japanese postwar politics

KRYSTIAN KAROLAK

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2015.005

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Wraz z zakończeniem drugiej wojny światowej Japonia, jako państwo pokonane w tym konflikcie, została poddana okupacji przez siły alianckie. Pomimo upływu blisko 70 lat polityka zagraniczna tego państwa w stosunku do najbliższych sąsiadów wydaje się przesiąknięta problemami wynikającymi ze wspólnych doświadczeń historycznych i okropieństw wyrządzonych przez żołnierzy Armii Cesarskiej. W artykule autor stara się udowodnić tezę, jakoby problem „pocieszycielek” oraz sposób interpretowania ich roli wpłynął na zachowanie się kolejnych elit rządzących Japonią do tego stopnia, iż przeszłość uniemożliwia ułożenie poprawnych stosunków z Koreą Południową. Potwierdzeniem tego są oświadczenia wydane przez przedstawicieli rządu japońskiego, które traktowane są przez drugą stronę jako niewystarczające bądź nieszczere. Dotyczy to również kontrowersyjnych wypowiedzi polityków z pierwszych stron gazet oraz próbach podważenia przez grupy nacjonalistyczne wiarygodności istnienia w przeszłości niewolnictwa seksualnego.

Abstract:
After the end of World War II, Japan as a country defeated in that conflict, came under allied forces occupation. Even though nearly 70 years has passed, today Japanese foreign policy and diplomacy towards neighbouring countries is still problematic due to painful episodes from the past and atrocities done by Imperial Japanese Army. In this article, author would like to prove his thesis statement that comfort women issue and interpretation of their role, influenced behavior of succeeding Japanese political elites, to a level in which past precludes developing a proper relationship with South Korea. It has been confirmed especially in statements that were issued by Japanese government representatives, treated as insufficient and insincere by the opposite side. Problem might be lying also in controversial comments made by politicians visible in media and in certain attempts to discredit the existence of sexual slavery spread among nationalistic groups.

Słowa kluczowe:
Korea Południowa, elity japońskie, „pocieszycielki”, kontrowersje, Oświadczenia

Keywords:
South Korea, Japanese elites, „comfort women”, controversies, Statements

Pełny tekst:

PDF 79-98

Bibliografia:

Dokumenty:
Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on the result of study on the issue of “comfort women”, Ministry of Foreign Affairs, www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html.
On the Issue of Wartime “Comfort Women”, www.mofa.go.jp/policy/postwar/issue9308. html.

Publikacje zwarte:
Brooks R.L., What Form Redress?, [w:] When Sorry Isn’t Enough: The Controversy Over Apologies and Reparations for Human Injustice, R.L. Brooks (ed.), New York 1999.
Edwards W., Comfort Women: A History of Japanese Forced Prostitution During the Second World War, s.l. 2013.
Hane M., Perez L.G., Modern Japan. A historical survey, Boulder 2009.
McKellar R., Target Opportunities and Other War Stories, AutorHouse 2011.
Oh B.B., The Japanese Imperial System and the Korean “Comfort Women” of World War II, [w:] The Legacies of the Comfort Women of World War II, M. Stetz, B.B.C. Oh (eds.), New York 2001.
Parker K., Chew J. F., The Jugun Ianfu System, When Sorry Isn’t Enough. The Controversy over Apologies and Reparations for Human Injustice, R.L. Brooks (ed.), New York 1999.
Tipton E. K., Modern Japan. A social and political history, New York 2002.

Artykuły:
Koh J., Comfort Women: Human Rights of Women from Then to Present, LMM Theses and Papers Paper 2007, no. 79.
Soh C. S., Japan’s Reposibility Toward Comfort Women Survivors, JPRI Working Papers 2001, no 71, www.jpri.org/publications/workingpapers/wp77.html.
Yamashita Y., Nationalism and Gender in the Comfort Women Issue, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies 2009, no. 3.

Opracowania internetowe:
„Kobiety pocieszycielki” japońskich żołnierzy. Burza po słowach burmistrza, www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/kobiety-pocieszycielki-japonskich-zolnierzy-burzapo-
slowach-burmistrza,325637.html.
Abe, Park focus on North to stop ties going south, www.japantimes.co.jp/news/2014/03/26/national/abe-park-meet-for-first-time-at-u-s-brokered-talks-focus-on-north-nukes.
Aoki M., Abe tells Asahi Shimbun to help in ‘recovering Japan’s honor’, www.japantimes.
co.jp/news/2014/10/06/national/politics-diplomacy/abe-tells-asahi-shimbun-tohelp-in-recovering-japans-honor.
Asahi also apologizes over articles on comfort women, www.the-japan-news.com/news/article/0001564110.
Asahi Shimbun president resigns; a board member to take over, www.ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201411140092.
Behind the Propaganda Wars/China, S. Korea, grow closer over ‘comfort women’ issue, www.the-japan-news.com/news/article/0001380447.
Former Asahi reporter files libel suit over ‘comfort women’ issue, www.japantimes.
co.jp/news/2015/02/10/national/former-asahi-reporter-files-libel-suit-over-comfortwomen-
issue-2
Hess A., Korea-Japan ties burdened by baggage, www.atimes.com/atimes/Korea/KOR-01-221113.html.
Japan assures South Korea it will uphold apology over wartime sexual slavery, www.japantimes.co.jp/news/2014/07/23/national/politics-diplomacy/japan-assures-southkorea-
will-uphold-apology-wartime-sex-slavery.
Japanese Public’s Mood Rebounding, Abe Highly Popular. China and South Korea Very Negative Toward Japan, www.pewglobal.org/2013/07/11/japanese-publics-moodrebounding-abe-strongly-popular/.
Stop violence against women: ‘Comfort Women’. Amnesty International pamphlet, www.amnesty.org.nz/files/Comfort-Women-factsheet.pdf.
Survey: Public support for Hashimoto’s party drops after remarks, ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201305200074.
The 1st Japan-South Korea joint opinion poll, www.genron-npo.net/english/index.php?option=com_content&view=article&id=50:the-1st-japan-south-korea-common-opinionpoll-&
catid=2:research&Itemid=4.
Tokyo publisher removes references to ‘comfort women’ from high school textbooks, www.mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20150109p2a00m0na012000c.html.
Yoshida R., Sex slave history erased from texts; ’93 apology next?, www.japantimes.co-.jp/news/2007/03/11/news/sex-slave-history-erased-from-texts-93-apology-next.

Drukuj