Od redakcji XII (4) 2016

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 767

ISSN: 1896-4087
DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.021

Od redakcji
Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,
i gdy przekracza granice swojej ignorancji
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada
[Friedrich A. von Hayek]


Friedrich A. von Hayek definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w ludziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno stać się początkiem każdego dialogu.
Dialog na łamach najnowszego numeru „Zeszytów Naukowych Zbliżenia Cywilizacyjne” stanowi mozaikę spostrzeżeń, odkryć i refleksji poczynionych z rozmaitych perspektyw naukowo-badawczych. Otwiera go Ludwika Borzymek, opisując Udział Wandy Grabowskiej w prowadzonej przez piotrkowską Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego akcji niesienia pomocy żołnierzom Legionów Polskich i ich rodzinom w latach I wojny światowej i koncentrując w ten sposób nasze myśli na zdarzeniach historycznych, w których znamienną rolę odegrały kobiety. W kolejnym artykule Wybory organu wykonawczego gminy w wielkich miastach – determinanty sprzyjające utrzymaniu władzy Grażyna Szczęsna podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat mechanizmów rządzących wyborami samorządowymi. Za autorką możemy prześledzić wydarzenia i okoliczności, które determinowały pozycję organu wykonawczego gminy i sprzyjały reelekcji prezydentów Krakowa, Gdańska i Wrocławia. Tekst Wanda Wasilewska jako autorka literatury adresowanej do dzieci i młodzieży autorstwa Marzeny Formy poświęcony jest analizie twórczości literackiej tej kontrowersyjnej postaci z lat 1933-1939, gdy pracowała ona jako nauczycielka w krakowskich szkołach, a później redaktorka w warszawskich pismach dla dzieci Płomyk i Płomyczek. Marcin Pasek i Remigiusz Dróżdż w Raporcie z badań na temat postaw wobec turystyki i ich społecznych uwarunkowań w grupie uczniów kończących szkołę podstawową poruszają istotne z punktu widzenia ważnych problemów cywilizacyjnych zagadnienie jakim jest aktywność adolescentów. Dowodzą, że badane postawy mają charakter umiarkowanie pozytywny. Wskazują też na ich najważniejsze determinanty. Arkadiusz Jąkalski artykułem Two¬rzenie spółek wodnych w świetle aktualnych regulacji prawnych podejmuje temat gospodarki wodnej oraz przepisów, które organizują pracę na jej rzecz w środowiskach lokalnych. Numer zamykają dwa artykuły recenzyjne. Jacek Wojciechowski poddaje analizie monografię ,,Wybory i nieprawidłowości wyborcze wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia”, natomiast Robert Kwaśniewski zamyka numer swoją oceną pozycji zatytułowanej ,,Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania”.
Dziękując za kolejny, wspólny rok gorąco zapraszamy zarówno do lektury tego numeru „Zeszytów Naukowych Zbliżeń Cywilizacyjnych”, jak i do publikowania na łamach kolejnych numerów naszego kwartalnika!
Redakcja

Drukuj