Zygmunt Kukuła, Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii, Wyd. Difin, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8085-231-0, ss. 289.

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1904

Zygmunt Kukuła, Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii, Wyd. Difin, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8085-231-0, ss. 289.

FABIAN NALIKOWSKI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.006

ISSN: 1896-4087

Pełny tekst:
PDF – 108-119

Bibliografia:
Dziewięcka-Bokun L., Bezpieczeństwo socjalne jako podstawa pokoju społecznego, [w:] J. Supermat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009.
Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2006.
Kukuła Z., Prawo karne wobec przestępczości socjalnej, ,,Studia Prawnoustrojowe UWM” 2010, nr 11, s. 311–324.
Sierpowska I, Bezpieczeństwo socjalne jako dobro publiczne, ,,Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2015, nr 16(3), s. 45–58.
Smoleń M., Społeczne skutki transformacji ustrojowej w wymiarze lokalnym, ,,Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2006, nr 9, s. 283–296.

Drukuj