Interaktywny Formularz Oświadczeń Majątkowych jako wielozadaniowe narzędzie wspierające przygotowanie i obieg oświadczeń o stanie majątkowym

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 751

Interaktywny Formularz Oświadczeń Majątkowych jako wielozadaniowe narzędzie wspierające przygotowanie i obieg oświadczeń o stanie majątkowym

Interactive Property Statement Form as a multi-purpose tool to support the preparation and flow of property statements

RADOSŁAW WOŹNIAK

Wojskowa Akademia Techniczna

Warszawa

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.018

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
W pracy zaprezentowano desktopową aplikację wspierającą sporządzanie i obieg oświadczeń o stanie majątkowym. Program przeznaczony jest dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń. Intuicyjne i ergonomiczne formularze wspierane są przez zbiory podpowiedzi i komentarzy. Podczas wypełniania oświadczenia można importować dane z poprzednio wprowadzonych dokumentów. Dodatkowo zastosowano kodowanie danych na wydruku w postaci QR kodów, które wykorzystywane są podczas rejestracji i digitalizacji dokumentów.

Abstract:
The article presents a desktop application supporting the preparation and flow of property declarations. The program is designed for people obliged to submit declarations. Intuitive and ergonomic forms are supported by collections of tips and com-ments. User can import data from the previously entered documents. The program is coding the data by QR codes. They are used during registering and digitizing documents.

Słowa kluczowe:
oświadczenie majątkowe, formularz, przygotowanie oświadczenia, obieg dokumentu, qr kod.

Keywords:
Property statement, form, statement preparation, document flow, qr code.

Pełny tekst:
PDF – 70-85

Bibliografia:
ASP.NET MVC – omówienie, https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/dd38 1412(v=vs.108).aspx.
Decyzja nr 4/NSzW Ministra Obrony Narodowej z dnia 22.02.2013 r. w sprawie wprowadzania do użytku służbowego w resorcie obrony narodowej dokumentu „Priorytety kierunku badań w resorcie obrony narodowej na lata 2013–2022”.
Piekarski T., Korpusik J., Woźniak R., Funkcjonowanie oświadczeń o stanie majątkowym w Siłach Zbrojnych RP – teraźniejszość i kierunki rozwoju, II Konferencja Antykorupcyjna. „Realizacja działań antykorupcyjnych w resorcie obrony narodowej”, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Warszawa 2017.
QRCode, http://www.qrcode.com/en.
Wrycza S., Marcinkowski B., Język inżynierii systemów SysML. Architektura i Zastosowania. Profile 2.x w praktyce, Helion, Warszawa 2013.

Drukuj