Gry komputerowe jako nowoczesny rodzaj rozrywki wspomagający rehabilitację, edukację oraz aktywizację w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 814

Gry komputerowe jako nowoczesny rodzaj rozrywki wspomagający rehabilitację, edukację oraz aktywizację w społeczeństwie osób z  niepełnosprawnością

Computer games as a modern type of entertainment which provide rehabilitation, education and activation in society for persons with disabilities

MONIKA BARTCZAK

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

ISSN: 1896-8147

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.014

Streszczenie:
Artykuł zwraca uwagę na problem dotyczący dostosowania gier komputerowych pod potrzeby osób z niepełnosprawnością. Zostały w nim również opisane trudności, przeszkody z jakimi muszą się one borykać. W rezultacie zostaje przedstawionych kilka gier, które mogą być wykorzystywane przez osoby słabowidzące, niewidome, niedosłyszące, głuche oraz nie dysponujące pełną ruchowością rąk. Ukazane zostało praktyczne i pozytywne wykorzystanie gier komputerowych dla zdrowia osób z niepełnosprawnością. Praca podkreśla istotność dostosowania nowoczesnego rodzaju rozrywki do jak największego rodzaju ograniczeń osób niepełnosprawnych.

Abstract:
Article focuses ON the problem of adapting video games for the needs of people with disabilities. It also  describes difficulties, obstacles with which they must contend. As the result it shows several games that can be used by the visually impaired, blind, hard of hearing, deaf, and not possessing full hands movement. It presents is a practical and positive use of computer games to help people with disabilities. The work emphasizes the importance of adapting to the modern type of entertainment for  people with any disabilities.

Słowa kluczowe:
gry komputerowe dostosowane do osób z niepełnosprawnością, nowoczesny rodzaj rozrywki dla osób niepełnosprawnych, gry komputerowe służące rehabilitacji

Keywords:
computer games adapted for people with disabilities, the modern type of entertainment for people with disabilities, games for rehabilitation

Pełny tekst:
PDF - 26-39

Bibliografia:

1.http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/gry-komputerowe-pomoga-niepelnosprawnym,48476.html.

2. http://www.inter.uni.lodz.pl/index.php/media/209-wirtualne-gry-realne-korzyci.

3. http://www.psxextreme.info/topic/109036-gry-dla-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych/.

4.http://www.kson.pl/gazeta/na-swiecie-i-w-kraju/611-gry-komputerowe-dla-niepelnosprawnych.

5. http://www.includification.com/.

6.http://www.kson.pl/gazeta/na-swiecie-i-w-kraju/611-gry-komputerowe-dla-niepelnosprawnych.

7.http://www.unstoppablegamer.com/pokemon-sun-and-moon/.

8.http://www.unstoppablegamer.com/tag/one-handed/.

9.http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/11474.

10. http://www.inter.uni.lodz.pl/index.php/media/209-wirtualne-gry-realne-korzyci.

11.https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_rehabilitation.

12. https://www.youtube.com/watch?v=CCvBevd_Xvc.

13.http://www.mirarehab.com/.

14. http://www.virtualrehab.info/.

15. https://www.youtube.com/watch?v=2XNX_tZHL2E.

16.http://innpoland.pl/117419,polacy-projektuja-gry-dla-niepelnosprawnych-to-moze-wydac-sie-banalne-ale-widzimy-w-tym-sens.

Drukuj