Konieczność dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 793

Konieczność dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce

Urgency of additional pension insurance in Poland

JULIA KWIATKOWSKA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN: 1896-8147

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.015

Streszczenie:
W Polsce od wielu lat widać wyraźne kłopoty w zakresie funkcjonowania systemu emerytalnego. Problem ten powoduje przede wszystkim trudna sytuacja demograficzna, która wskazuje na proces starzenia się społeczeństwa oraz niewydolność finansowa głównej instytucji zajmującej się wypłatą świadczeń emerytalnych. Można zatem mówić, że przyszłe świadczenia emerytalne, obarczone są ryzykiem niewypłacalności. W związku z tą sytuacją, należy znaleźć rozwiązanie, które zapewni przyszłym emerytom dostęp do należnych im środków pieniężnych w okresie starości. Jedną z możliwości jest uświadomienie społeczeństwa w zakresie samodzielnego oszczędzania i tworzenia dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego.

Abstract:
There are visible problems in functioning of the Poland’s pension system for last years. The main factor of this problem is demography, polish society is aging. Moreover, main institution responsible for maintaining and managing pension system is financially insecure. We can say that, the future retirement benefits are at high risk of insolvency. Therefore, there is need to find solution to provide a proper level of income for the future pensioners. One of ideas to solve this problem is to make a society aware of self-saving opportunities for future pension insurance.

Słowa kluczowe:
demografia, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, adekwatność dochodowa

Keywords:
Demography, Social Security Fund, income adequacy

Pełny tekst:
PDF - 40-58

Bibliografia:
1.Chybalski F. (red.), Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2016.
2.Główka G., Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
3.Graniewska D., Warunki życia emerytów i rencistów w Polsce i w krajach zachodnich, Warszawa 1999.
4.A Szelądowska (red.), Współczesna bankowość hipoteczna, CeDeWu, Warszawa 2010.
5.antoch- Rekowski J. (red.), Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 2015.
Źródła internetowe
1.Bankier, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Wysoka-cena-za-obnizenie-wieku-emerytalnego-3639226.html (16.01.2017).
2.BS NET, http://www.bs.net.pl/analitycy-banku-bps-sa/deficyt-ubezpieczen-spolecznych. (16.01.2017.)
3.CLF, http://www.clf.net.pl/15-demografia-polski. (16.01.2017).
4.Emerytura gov, http://emerytura.gov.pl/iii-filar/statystyka/ (16.01.2017).
5.HR trendy, http://www.hrtrendy.pl/2008/01/19/wynagrodzenia-kafeteryjne-krok-po-kroku/ (20.03.2017).
6.Money, http://www.money.pl/emerytury/raporty/artykul/dziura;w;zus;rosnie;coraz;trudniej;bedzie;ja;zasypac,139,0,519563.html (17.01.2017).
7.Money, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/fundusz-rezerwy-demograficznej-przejmie,25,0,2117145.html (16.01.2017).
8.Rynek pracy, http://www.rynekpracy.pl/monitor_rynku_pracy_1.php/ wpis.222. (17.01.2017).

Drukuj