P. Borszowski, "Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania", Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2017, ISBN 978-83-8028-062-5

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 628

P. Borszowski, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2017, ISBN 978-83-8028-062-5, ss. 96

ROBERT KWAŚNIEWSKI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.028

ISSN: 1896-4087

Pełny tekst:
PDF – 120-139

Bibliografia:
Dominik-Ogińska D., Nadużycie prawa podatkowego w zakresie VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zarys problemu), [w:] M. Münnich, A. Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego, Lublin 2012.
Brzeziński B., Anglosaskie doktryny orzecznicze a unikania opodatkowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.
Brzeziński B., Olesińska A., Klauzula normatywna zapobiegania unikaniu opodatkowania [w:] Brzeziński B. (red.) Prawo podatkowe – teoria, instytucje, funkcjonowanie, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ,,Dom Organizatora”, Toruń 2009.
Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2016.
Etel L. et al., Ordynacja podatkowa: Kierunkowe założenia nowej regulacji, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2015.
Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011.
Kujawski G., Klauzula generalna unikania opodatkowania, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Zakaz nadużycia prawa podatkowego zasadą ogólną prawa UE?, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013, Nr 2.
Militz M., Waśko J., Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT, „Przegląd Podatkowy” 2016, Nr 10.
Olesińska A., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - moda czy konieczność? [w:] H. Dzwonkowski, J. Kulicki (red. nauk.), Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
Olesińska A., Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ,,Dom Organizatora”, Toruń 2013.

Drukuj