Państwo-Prawo-Administracja (ISSN 2451-1676)

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 4677

O CZASOPIŚMIE (ABOUT THE JOURNAL)

    Tematyka czasopisma
    Kwartalnik ,,Państwo-Prawo–Administracja. Zeszyty Naukowe” było recenzowanym czasopismem naukowym o charakterze interdyscyplinarnym wydawanym w formie elektronicznej przez Zakład Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
    Zakres tematyczny czasopisma był niezwykle szeroki, gdyż obejmował wszystkie dyscypliny nauk prawnych, administracyjnych oraz politologicznych, jak również zagadnienia interdyscyplinarne znajdujące się na pograniczu administracji, prawa oraz politologii. Na łamach kwartalnika publikowane były oryginalne opracowania o zróżnicowanym charakterze - artykuły naukowe, recenzje, glosy oraz sprawozdania z konferencji naukowych.


    Komitet redakcyjny
    Redaktor naczelny: dr Robert Musiałkiewicz
    Zastępca redaktora naczelnego: dr Fabian Nalikowski
    Sekretarz redakcji: mgr Krzysztof Czarnecki
    Sekretarz redakcji: mgr Jacek Wojciechowski
    Redaktor językowy (j. angielski): dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. PWSZ
    Redaktor językowy (j. polski): dr Edmund Oberlan

    Rada Naukowa
    dr hab. Paweł Borszowski (UWr)i)
    dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR
    dr hab. Monika Wałachowska (UMK)
    dr hab. Jacek Wojnicki  (UW)
    dr Agnieszka Laskowska-Hulisz (UMK)
    dr Paweł Majka (UR)
    JUDr. Anna Románová, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
    dr Klaudia Stelmaszczyk (PWSZ w Wałbrzychu)

    Recenzenci czasopisma w roku 2016
    dr hab. Arkadiusz Czwołek (UMK)
    dr hab. Rafał Dowgier (UwB)
    dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki (UMK)
    dr hab. Piotr Rączka (UMK)
    dr hab. Igor Zgoliński  (KPSW w Bydgoszczy)
    dr Wojciech Bożek (US)
    dr Dawid Bunikowski (University of Eastern Finland Law School)
    dr Tomasz Brzezicki (UMK)
    dr Daniel Jurewicz (Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy)
    dr Ewa Kowalewska (US)
    dr Michał Leciak (UMK)
    dr Przemysław Pest (UWr)
    dr Patryk Tomaszewski (UMK)
    dr Marcin Tyniewicki (UwB)

    Recenzenci czasopisma w roku 2017
    prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski (PWSZ we Włocławku)
    dr hab. Arkadiusz Czwołek (UMK)
    dr hab. Rafał Dowgier (UwB)
    dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki (UMK)
    dr hab. Piotr Rączka (UMK)
    dr hab. Igor Zgoliński  (KPSW w Bydgoszczy)
    dr Wojciech Bożek (US)
    dr Dawid Bunikowski (University of Eastern Finland Law School)
    dr Tomasz Brzezicki (UMK)
    dr Daniel Jurewicz (Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy)
    dr Ewa Kowalewska (US)
    dr Michał Leciak (UMK)
    dr Przemysław Pest (UWr)
    dr Patryk Tomaszewski (UMK)
    dr Marcin Tyniewicki (UwB)

Drukuj