Uwagi o wychowaniu dla przyszłości

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 773

Uwagi o wychowaniu dla przyszłości

Remarks about education for the future

ANDRZEJ SEPKOWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2014.002

ISSN:1896-4087

Streszczenie:
W poniższym artykule autor starał się o zbliżenie jakościowych determinant ludzkiej egzystencji, a przede wszystkim nadziei, strachów jednostkowych i zbiorowych, o których zwykle nie chcemy pamiętać w rozważaniach naukowych jako o trudno uchwytnych, a czasami mało znaczących dla wielu badaczy. W literaturze rzadko zauważa się znaczenie postaci spełnienia, do jakiego dąży każda jednostka. Uświadomienie sobie zarówno postaci, jak i granic spełnienia w edukacji młodych generacji, może zapobiec wielu zawodom w życiu dorosłym i stąd pomysł na zbliżenie kilku czynników niekwantyfikowalnych i, jak wspomniano, niemal nieobecnych w nauce.

Abstract:
In this article we try to steer clear to qualitative factors of human beings. It’s obvious that the search for hopes, fears and expectations are an important components of the quest but we often forget about it. For many people in this essentially individualistic culture it is preoccupation that virtually eclipses the idea of salvation on earth in future, the other central dimension of the search. At very least, the pursuit of salvation offers a point of entry. It’s naturally that societies exists through a process of transmission quite as much as biological life. The transmission occurs by means of communication of habits of doing, thinking and feeling from the older to younger. Without this communications of ideals, hopes, expectations, opinions from these members of society who are passing out of the group life to those who are coming into it, social life could not survive. We had to remember about it in process of education, sometimes we had to stay face to face with the future.

Słowa kluczowe:
edukacja, przyszłość

Keywords:
education, futures

Pełny tekst:
PDF - 37-59

Bibliografia:
Aldridge A., Konsumpcja, Warszawa 2006.
Arendt H., Wola, Warszawa 1998.
Bańka J., Ja teraz, Katowice 1983.
Baudrillard J., Ameryka, Warszawa 1998.
Birnbacher D., Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, Warszawa 1999.
Boxel M. van, Encyklopedia głupoty, Warszawa 2005.
Bronowski J., Źrodła wiedzy i wyobraźni, Warszawa 1984.
Burke K., Language and Symbolic Action, Berkeley 1966.
Canetti E., Masa i władza, Warszawa 1996.
Carnap R., Wprowadzenie do filozofii nauki, Warszawa 2000.
Carrithers M., Dlaczego ludzie mają kultury?, Warszawa 1994.
Chomsky N., Media Control, New York 2002.
Dahl R. A., On Political Equality, New Haven 2006.
Dawkins R., Bog urojony, Warszawa 2008.
Dymkowski M., Wprowadzenie do psychologii historycznej, Gdańsk 2003.
Eco. U., Semiologia życia codziennego, Warszawa 1998.
Eliade M., Sacrum i profanum, Warszawa 1999.
Ericson E. H., Dopełniony cykl życia, Poznań 2002.
Friedmann M., Tyrania status quo, Sosnowiec 1997.
Gabor D., Inventing the Future, New York 1964.
Ginnis A. L. Mc, Potęga optymizmu, Warszawa 1993.
Guitton J., Sens czasu ludzkiego, Warszawa 1999.
Halpern P., Na tropach przeznaczenia, Warszawa 2004.
Handy Ch., Wiek paradoksu, Warszawa 1996.
Hayek F.A., Konstytucja wolności, Warszawa 2006.
Honderich T., Ile mamy wolności?, Poznań 2003.
Jacob F., Gra możliwości, Warszawa 1997.
Kepiński A., Lęk, Warszawa 1977.
Lenski G., Lenski J., Nolan P., Human Societies, New York 1991.
Marcel G., Homo viator, Warszawa 1956.
Marquard O., Apologia przypadkowości, Warszawa 2000.
Marquard O., Szczęście w nieszczęściu, Warszawa 2001.
Melsen A. G. van, Filozofia przyrody, Warszawa 1968.
Norman D., Kognitywne protezy, [w:] Prognozy. Trzydziestu myślicieli o przyszłości, Poznań 2006.
Novotny P., No Future, [w:] Political Science Fiction, eds. M. Hassler, C. Wilcox, New York 1977.
Oatley K., Jenkins J. M., Zrozumieć emocje, Warszawa 2003.
Pannenberg W., Człowiek, wolność, Bog, Krakow 1995.
Picht G., Odwaga utopii, Warszawa 1981.
Pieper J., Nadzieja a historia, Warszawa 1981.
Popper K., Wiedza obiektywna, Warszawa 2002.
Popper K., W poszukiwaniu lepszego świata, Warszawa 1997.
Ricoeur P., Krytyka i przekonanie, Warszawa 2003.
Rorty R., Filozofia a zwierciadło natury, Warszawa 1994.
Rozmowy o końcu czasow, Wrocław 2000.
Sepkowski A., Narodziny misji. Początki amerykańskiej religii obywatelskiej, Toruń 2008.
Szczurowski J., Surdykowski J., Nasza Ameryka, Toruń 2002.
Strauss W., Howie N., Generations, The History of America’s Future, New York 1991.
Therborn G., Drogi do nowoczesnej Europy, Warszawa 1998.
Taugenhand G., Bycie. Prawda. Rozprawy filozoficzne, Warszawa 1999.
Timoszyk-Tomczyk C., Konstruowanie własnej przyszłości w kontekście zmian we współczesnym świecie, [w:] Psychologia współczesna, (red.)
M. Lebiedzińska, G. Rudkowski, Krakow 2005.
Toffler T., Tuner T., Revolutionary Health. How we will be Created and how it will Change our Limes, New York 2006.
Turner J. H., Stets J. E., Socjologia emocji, Warszawa 2009.
Virillo P., Bomba informacyjna, Warszawa 2006.
Wiener N., God &Golem Inc., Cambridge 2007.
Wojtyła K., U podstaw odnowy, Kraków 1972.

Drukuj