O wydawnictwie

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną. Podstawowym zadaniem wydawnictwa jest publikowanie prac naukowych i dydaktycznych pracowników Uczelni, podręczników i materiałów z konferencji organizowanych przez Uczelnię.
Wydawnictwem kieruje redaktor naczelny – dr Krzysztof Czarnecki. Organem opiniodawczym JM Rektora PWSZ jest rada wydawnicza, w skład której wchodzą:

  • dr Krzysztof Czarnecki – redaktor naczelny,
  • prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski – przewodniczący rady wydawniczej,
  • dr Monika Kamper-Kubańska,
  • dr Małgorzata Karolewska-Szparaga,
  • dr n. med. Beata Haor,
  • dr Ireneusz Koepke.

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku zaznacza swoją obecność wśród wielu wydawnictw naukowych wydając kilka czasopism naukowych. Najstarszą serią wydawniczą, której pierwszy tom ukazał się w 2003 roku, są Zeszyty Naukowe. Rozprawy Humanistyczne. Zeszyty znajdują się na aktualnej liście czasopism punktowanych w części B (3 punkty). Kolejne dwie serie Zeszytów Naukowych: Zbliżenia Cywilizacyjne i Ekonomia i Zarządzanie ukazują się od 2006 roku i również znajdują się na liście czasopism punktowanych w części B. Zbliżeniom Cywilizacyjnym przyznano 4 punkty a Ekonomii i Zarządzaniu 2 punkty.
Od 2016 roku wydawane są dwie nowe serie czasopism naukowych. Są to: Państwo-Prawo-Administracja. Zeszyty Naukowe i Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu.
Poza czasopismami naukowymi Wydawnictwo PWSZ we Włocławku publikuje monografie, materiały pokonferencyjne oraz skrypty i materiały do ćwiczeń dla studentów. Czynione są starania, by publikacje Wydawnictwa PWSZ we Włocławku docierały do jak największej liczby czytelników. Od 2010 roku wydawnictwo współpracuje z Kujawską Biblioteką Cyfrową, na platformie której zamieszcza swoje zdigitalizowane publikacje.
Publikacje wydawnictwa PWSZ we Włocławku są dostępne w sprzedaży w bibliotece PWSZ we Włocławku przy ul. Mechaników 3, pok. 8. Można również przesłać zamówienie kupna drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek o wydanie publikacji - pobierz