Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.wydawnictwo.puz.wloclawek.pl Data publikacji strony internetowej: 01.07.2020 r.  Dane teleadresowe Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku3 Maja 17, 87-800 WłocławekTelefon: 054/231 60 80Faks: 054/231 43 52Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak032c08f8fd3dd9d7e07f5dc4310205d7').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy032c08f8fd3dd9d7e07f5dc4310205d7 = 'kancelaria' + '@'; addy032c08f8fd3dd9d7e07f5dc4310205d7 = addy032c08f8fd3dd9d7e07f5dc4310205d7 + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_text032c08f8fd3dd9d7e07f5dc4310205d7 = 'kancelaria' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak032c08f8fd3dd9d7e07f5dc4310205d7').innerHTML += ''+addy_text032c08f8fd3dd9d7e07f5dc4310205d7+'';  Status pod względem zgodności Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: na stronie znajdują się dokumenty w formie skanów lub plików pdf  Ułatwienia na stronie podwyższony kontrast możliwość powiększenia wielkości liter  Informacje na temat sporządzenia deklaracji Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-01Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2021-10-01 Informacje zwrotne i dane kontaktowe Osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony:  Redaktor Naczelny WydawnictwaTelefon: 600 255 358Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak364b61ac3d6c8bf100ce7553ace4dc5c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy364b61ac3d6c8bf100ce7553ace4dc5c = 'wydawnictwo' + '@'; addy364b61ac3d6c8bf100ce7553ace4dc5c = addy364b61ac3d6c8bf100ce7553ace4dc5c + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_text364b61ac3d6c8bf100ce7553ace4dc5c = 'wydawnictwo' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak364b61ac3d6c8bf100ce7553ace4dc5c').innerHTML += ''+addy_text364b61ac3d6c8bf100ce7553ace4dc5c+''; Informujemy, że każdy ma prawo: zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu Wniosek powinien zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której żądanie dotyczy oraz określenie dogodnego sposobu przedstawienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia informacji w formie alternatywnej. Rozpatrzenia zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie terminu nie jest możliwe, należy poinformować wnoszącego żądanie o terminie realizacji zgłoszenia. Z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia. W przypadku odmowy realizacji żądania przysługuje prawo do złożenia skargi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także możliwość powiadomienia Rzecznik Praw Obywatelskich jako organu nadzorującego.   Dostępność architektoniczna obiektów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Wykaz budynków/lokalizacji: Budynek dydaktyczny ul. Mechaników 3 trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo (dwa przy wejściu do budynku, jedno z tyłu budynku), podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności (dostępny z tyłu budynku – wejście do budynku drzwiami bocznymi otwieranymi automatycznie), główne drzwi wejściowe oraz szczytowe otwierane automatycznie, portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM, zapewniona komunikacja pionowa – dwie windy oznakowane pismem Braille, toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na 1, 2 i 3 piętrze. Pomieszczenia nie są wyposażone w system alarmowy. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej, w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym. Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii,  budynek dydaktyczny ul. Energetyków 30   dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo, dwa podjazdy dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności, wejście główne na poziomie chodnika, wejście do auli z zewnątrz z poziomu chodnika, portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM, zapewniona komunikacja pionowa – winda oznakowana pismem Braille, toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażone w system przyzywowy znajdują się na wszystkich kondygnacjach (parter, 1 i 2 piętro), informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej, w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym. Budynek dydaktyczny ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25 trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo (wspólne z Domem Studenta), podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności, zapewniona komunikacja pionowa – winda oznakowana pismem Braille, toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażone w system przyzywowy znajdują się na wszystkich kondygnacjach (parter, 1 i 2 piętro), informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej, w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym. Dom Studenta ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25 trzy miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo (wspólne z budynkiem dydaktycznym) podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności, zapewniona komunikacja pionowa – platforma pionowa wewnętrzna, toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażona w system alarmowy (parter) portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM, informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej, w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym. Rektorat ul. 3 Maja 17 jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo (wspólne z Przedszkolem Akademickim), podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności, brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, brak dostępności architektonicznej budynku: wysoki próg w wejściu głównym oraz od strony dziedzińca, brak windy, utrudniona komunikacja pozioma z powodu różnic poziomu dróg komunikacyjnych, portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM, informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej, w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym. Przedszkole Akademickie ul. 3 Maja 17 jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo (wspólne z Rektoratem), podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności, zapewniona komunikacja pionowa – winda nie jest oznakowana pismem Braille, toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (parter, 1 piętro). Pomieszczenie nie jest wyposażone w system przyzywowy, wejście po wcześniejszym użyciu domofonu, brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku, w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym.   Dostępność informacyjno-komunikacyjna w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Obsługa interesanta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie. We wszystkich obiektach zapewniamy dostęp online do usługi tłumacza polskiego języka migowego. Usługa tłumacza dostępna jest z poziomu strony internetowej www.puz.wloclawek.pl. Interesant może samodzielnie wykonać zdalne połączenie z tłumaczem lub skorzystać z tej usługi w siedzibie Uczelni. Punkty obsługi zostały oznaczone piktogramem migających dłoni. Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Oferujemy systemy wspomagające słyszenie. Zgłoszenie potrzeby skorzystania ze sprzętu należy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak41ad786d11feaa1fc8f8f0b4fc616df9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy41ad786d11feaa1fc8f8f0b4fc616df9 = 'adrianna.sobczynska' + '@'; addy41ad786d11feaa1fc8f8f0b4fc616df9 = addy41ad786d11feaa1fc8f8f0b4fc616df9 + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_text41ad786d11feaa1fc8f8f0b4fc616df9 = 'adrianna.sobczynska' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak41ad786d11feaa1fc8f8f0b4fc616df9').innerHTML += ''+addy_text41ad786d11feaa1fc8f8f0b4fc616df9+'';   Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności. Poniżej znajdują się informacje o zakresie działalności jednostki w formie:  - elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo - nagrania w polskim języku migowym - tekstu łatwego do czytania   Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji w formie określonej w tym wniosku Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami uczelnia zapewnia obsługę w formie określonej w tym wniosku. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak60d4a8b7f146188d7c5610da9e453622').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy60d4a8b7f146188d7c5610da9e453622 = 'kancelaria' + '@'; addy60d4a8b7f146188d7c5610da9e453622 = addy60d4a8b7f146188d7c5610da9e453622 + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_text60d4a8b7f146188d7c5610da9e453622 = 'kancelaria' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak60d4a8b7f146188d7c5610da9e453622').innerHTML += ''+addy_text60d4a8b7f146188d7c5610da9e453622+''; lub zgłosić telefonicznie 668 075 490.   Zespół ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Adrianna Sobczyńska – koordynator ds. dostępnościTelefon: 664 907 254Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak9a5971bb2a0df08754897b5f08fdd589').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9a5971bb2a0df08754897b5f08fdd589 = 'adrianna.sobczynska' + '@'; addy9a5971bb2a0df08754897b5f08fdd589 = addy9a5971bb2a0df08754897b5f08fdd589 + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_text9a5971bb2a0df08754897b5f08fdd589 = 'adrianna.sobczynska' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak9a5971bb2a0df08754897b5f08fdd589').innerHTML += ''+addy_text9a5971bb2a0df08754897b5f08fdd589+''; Robert Andrzejczak – konsultant w zakresie dostępności architektonicznejTelefon: 660 724 760Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak30fbacdb7bcc419003ec1f845ca53e72').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy30fbacdb7bcc419003ec1f845ca53e72 = 'robert.andrzejczak' + '@'; addy30fbacdb7bcc419003ec1f845ca53e72 = addy30fbacdb7bcc419003ec1f845ca53e72 + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_text30fbacdb7bcc419003ec1f845ca53e72 = 'robert.andrzejczak' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak30fbacdb7bcc419003ec1f845ca53e72').innerHTML += ''+addy_text30fbacdb7bcc419003ec1f845ca53e72+''; Katarzyna Chymkowska – konsultant w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej Telefon: 602 451 662Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak93410c21932531905dc1c706478e42de').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy93410c21932531905dc1c706478e42de = 'katarzyna.chymkowska' + '@'; addy93410c21932531905dc1c706478e42de = addy93410c21932531905dc1c706478e42de + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_text93410c21932531905dc1c706478e42de = 'katarzyna.chymkowska' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak93410c21932531905dc1c706478e42de').innerHTML += ''+addy_text93410c21932531905dc1c706478e42de+''; Jarosław Struś – konsultant w zakresie dostępności cyfrowej  Telefon: 668 075 480Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak573fb3eb90dd414e9ea081c6dba5f733').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy573fb3eb90dd414e9ea081c6dba5f733 = 'jaroslaw.strus' + '@'; addy573fb3eb90dd414e9ea081c6dba5f733 = addy573fb3eb90dd414e9ea081c6dba5f733 + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_text573fb3eb90dd414e9ea081c6dba5f733 = 'jaroslaw.strus' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak573fb3eb90dd414e9ea081c6dba5f733').innerHTML += ''+addy_text573fb3eb90dd414e9ea081c6dba5f733+''; Aneta Woźniak – Dyrektor Administracyjny   Telefon: 698 629 523Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak4c58966d1407452bf65eaa7fbb799011').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4c58966d1407452bf65eaa7fbb799011 = 'aneta.wozniak' + '@'; addy4c58966d1407452bf65eaa7fbb799011 = addy4c58966d1407452bf65eaa7fbb799011 + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_text4c58966d1407452bf65eaa7fbb799011 = 'aneta.wozniak' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak4c58966d1407452bf65eaa7fbb799011').innerHTML += ''+addy_text4c58966d1407452bf65eaa7fbb799011+'';    

Procedura recenzowania

  • Kategoria: 2-uncategorised
PROCEDURA RECENZOWANIAProcedura recenzowania artykułów w zeszytach naukowych jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi na przykład w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzowanych w nauce” wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011.Autorzy przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na przyjęty proces recenzji. Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie są recenzowane. Nie powołuje się recenzentów spośród pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. W przypadku złożenia do druku artykułów napisanych w języku obcym do ich oceny powołuje się recenzenta, który jest afiliowany w zagranicznej instytucji naukowej (różnej od instytucji, w której afiliowany jest autor).Recenzent zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z recenzowanym dziełem oraz starannie, rzetelnie i uczciwie dokonać oceny jego wartości profesjonalnej i poznawczej w odniesieniu do aktualnego poziomu reprezentowanej przez siebie dyscypliny nauki oraz wymagań stawianych recenzentom.Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie raz w roku. Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia artykułów do publikacji lub ich odrzucenia. Przy ocenie publikacji złożonych do druku brane są pod uwagę:    oryginalność pracy;    wartość merytoryczna;    baza źródłowa;    cytowana literatura i orzecznictwo;    warsztat naukowy.Druk recenzjiDeklaracja o braku konfliktu interesów PEER REVIEW PROCEDUREArticles submitted for possible publication are subjected to a double-blind, peer review process which is consistent with the recommendations of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland (2011) and include the following steps:The formal, technical and merits assessment of submitted scientific articles by the editorial board. The scientific article should correspond to the journal profile. The article should also meet the journal editorial standards presented in template with editorial standards available in downloads. The editors reserve the right to reject a low quality manuscripts that do not comply with the above-mentioned guidelines.Articles that are found suitable for review are then sent to two, independent, external reviewers, experts in the given academic field. The reviewers are not affiliated with the State Higher Vocational School in Wloclawek and with the research center represented by the author.Authors and reviewers do not know their identities.Review has a written character and clearly indicate whether the article is suitable for publication, whether it requires adjustment or whether reviewed text is not suitable for publication. Eligibility criteria of scientific articles publication are listed in the section information for authors.The general list of reviewers for is published once a year on its website. The list of reviewers for each number is not disclosed. Based on the results of the evaluation, the editorial board decides whether the article is suitable for publication, whether it requires adjustment or whether reviewed text is not suitable for publication.The key duties and responsibilities of reviewers are:    Any selected reviewer who feels unqualified to review the article or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and excuse himself from the review process.    Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor. Informations disclosed in a submitted manuscript must not be used in a reviewer's own research without consent of the author.    Reviews should be conducted objectively. Reviewers should express their views clearly with supporting arguments.    Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors.    Reviewers should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.    Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.A reviewer listDeclaration of no conflict of interest

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej realizowanej wobec pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej realizowanej wobec pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu Selected aspects of nursing care provided to patient after ischemic stroke KASANDRA SZKLARCZYK (a), WIKTORIA SZTANDAROWICZ (a), EMILIA SZYJKOWSKA (a), PAULINA SAK (a) (a) Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu1, Instytut Nauk o Zdrowiu, Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku opiekun koła: dr Beata Haor ISSN: 2451-1846 DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.023 Streszczenie:Wstęp. Udar mózgu to zespół kliniczny, w którym dochodzi do nagłych zmian ogniskowych bądź globalnych zaburzeń czynności mózgowia. Mimo zauważalnego w ciągu ostatnich lat postępu w diagnostyce oraz możliwościach leczenia, udar mózgu stanowi trzecią co do częstości przyczynę zgonów w krajach uprzemysłowionych. W Polsce rocznie odnotowuje się 60 tysięcy przypadków udaru, z czego połowa w ciągu pierwszego roku umiera. Pacjenci po udarach często stają się niesamodzielni oraz zależni od innych osób.Cel. Celem pracy jest analiza wybranych aspektów opieki pielęgniarskiej realizowanej wobec pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.Materiały i metody. W pracy użyto metody analizy piśmiennictwa związanego z zagadnieniem udaru mózgu oraz opieki nad pacjentem po przebytym udarze, jak również mapowanie diagnoz i interwencji pielęgniarskich z zastosowaniem słownika ICNP ®Wyniki i wnioski. Użycie klasyfikacji ICNP® pozwala ukazać stan zdrowia pacjenta po przebytym udarze mózgu oraz zaplanować opiekę pielęgniarską opierając się o jednolitą terminologię zawodową. Słowa kluczowe:opieka pielęgniarska; udar mózgu; pacjent; ICNP® Abstract"Introduction. Stroke is a clinical syndrome in which focal or global brain dysfunction suddenly occurs. Despite the progress in diagnostics and treatment options that has been noticeable in recent years, stroke is the third most common cause of death in industrialized countries. In Poland, there are 60,000 people after a stroke every year, half of them die during the first year. Stroke patients often become dependent and needs help from other people.Aim. The aim of this study is to analyze selected aspects of nursing care provided to a patient after an ischemic stroke.Material and methods. Analysis of available literature related to issue of stroke and nursing care in patients after stroke as well as mapping medical diagnosis and interventions using the INCP ® dictionary.Results. Using the ICNP classification allows to show the patient's state of health after a stroke and plan nursing care based on uniform professional terminology. Keywords:nursing care; stroke; patient; ICNP®   Pełny tekst:PDF – 67-80 Bibliografia: 1. Jaracz K., Kozubski W. Pielęgniarstwo neurologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.2. Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B. Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.3. Wieczorkowska-Tobis K., Talarska D. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.4. Domagała W., Chosia M., Urasińska E. Podstawy patologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.5. Kózka M., Rumian B., Maślanka M. Pielęgniarstwo ratunkowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.6. https://www.icn.ch/what-we-do/projects/ehealth/icnp-browser [dostęp z dnia 10.04.2020r.].

Organ transplantation and chronic disturbances in the health condition of the population – challenges and perspectives

Przeszczepianie narządów i chroniczne zaburzenia stanu zdrowia populacji – wyzwania i perspektywy Organ transplantation and chronic disturbances in the health condition of the population – challenges and perspectives ARZU KADER HARMANCI SEREN (a) (a) PhD, RN, Assoc. Professor, Department of Nursing Management, Hamidiye Faculty of Nursing, University of Health Sciences, Istanbul / Turkey ISSN: 2451-1846 DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.024 Abstract:End-stage organ failure cases are increasing around the World. Especially chronic kidney failure has been becoming a worldwide epidemic. Although available medical technology and human health resources capacity is enough to transplant organs and tissues to patients diagnosed with end-stage organ fail-ure, many people cannot access the transplantation services because of eco-nomic reasons and organ shortage. Thus, health care professionals should fo-cus on preventing chronic organ failures besides increasing the organ donor pool. Keywords:organ failure; organ transplantation; organ donation; preventive health programs; preventative medicine StreszczenieNa całym świecie rośnie liczba przypadków końcowej niewydolności narządów. Szczególnie przewlekła niewydolność nerek staje się ogólnoświatową epidemią. Chociaż dostępna technologia medyczna i zasoby ludzkie wystarcza-ją do przeszczepu narządów i tkanek pacjentom, u których zdiagnozowano schyłkową niewydolność narządów, wiele osób nie może uzyskać dostępu do usług transplantacyjnych z powodów ekonomicznych i niedoboru narządów. Dlatego pracownicy służby zdrowia powinni skupić się na zapobieganiu przewlekłej niewydolności narządów, a nie tylko na zwiększaniu puli dawców narządów. Słowa kluczowe:niewydolność narządów; przeszczepianie narządów; dawstwo narządów; profilaktyczne programy zdrowotne; medycyna zapobiegawcza   Pełny tekst:PDF – 82-88 Bibliografia: 1. Friedlaender GE., Friedlaender LK. Saints Cosmas and Damian: patron saints of medicine. Clinical Orthopaedics and Related Research. 2016; 474(8): 1765–1769.2. Hatzinger M., Stastny M., Grützmacher P., Sohn M. The history of kid-ney transplantation. Der Urologe. A. 2016; 55(10):1353–1359.3. Cantarovich F. Organ Shortage, Will Peoples Knowledge be a Path to the Solution?. Nursing and Health Care. 2019; 4: 44–49.4. Taylor DM. et al. Limited health literacy is associated with reduced ac-cess to kidney transplantation. Kidney International. 2019; 95.5: 1244–1252.5. Axelrod DA., et al. An economic assessment of contemporary kidney transplant practice. American Journal of Transplantation, 2018, 18(5): 1168–1176.6. Shingde R, et al. Relative survival and quality of life benefits of pancre-as–kidney transplantation, deceased kidney transplantation and dialy-sis in type 1 diabetes mellitus—a probabilistic simulation mo-del. Transplant International. 2020; 33(11): 1393–1404.7. Hettiaratchya S, Randolphb MA, Petitc F, Leed WPA, Butler PEM. Com-posite tissue allotransplantation—a new era in plastic surgery? The British Association of Plastic Surgeons. 2004; 57: 381–391.8. The Declaration of Istanbul 2018 Edition. https://www.declarationofistanbul.org/images/Policy_Documents/2018_Ed_Do/2018_Edition_of_the_Declaration_of_Istanbul_Final.pdf9. Steering Committee of the Istanbul Summit. Organ trafficking and transplant tourism and commercialism: The Declaration of Istan-bul. The Lancet. 2008; 372(9632): 5–6.10. Gómez MP., Irazábal M M., Manyalich M. International Registry In Or-gan Donation And Transplantation–2019 Worldwide Da-ta. Transplantation, 2020; 104(S3): S272.11. Demırkiran O., Bozbay S., Elmaagac M., Agkoç M. Religious and Cul-tural Aspects of Organ Donation in the Turkish Population. In Transplantation proceedings. 2019; 51(7): 2158–2162.12. Boukenze B., Haqiq A., Mousannif H. Predicting chronic kidney failure disease using data mining techniques. In International Symposium on Ubiquitous Networking. Springer, Singapore. 2016: 701–712.13. Suleymanlar G, Ateş K, Seyahi N. Registry of The Nephrology, Dialysis and Transplantation In Turkey-Registry 2019. Ankara. 2020. http://www.nefroloji.org.tr/folders/file/registry_2019.pdf14. Hill NR., Fatoba ST., Oke JL., Hirst JA., O’Callaghan CA, Lasserson DS., Hobbs FR. Global prevalence of chronic kidney disease–a systematic review and meta-analysis. PloS one. 2016; 11(7): e0158765.15. Janki S. et al. Long-term prognosis after kidney donation: a propensity score matched comparison of living donors and non-donors from two population cohorts. European Journal of Epidemiology.2020.16. Delmonico FL. The implications of Istanbul Declaration on organ traf-ficking and transplant tourism. Current Opinion in Organ Transplanta-tion, 2009; 14(2): 116–119.17. Bello AK., et al. Assessment of global kidney health care status. Jama. 2017; 317(18): 1864–1881.18. Geneau R. et al. Raising the priority of preventing chronic diseases: a political process. The Lancet, 2010; 376(9753): 1689–1698.

Świadomość pacjentów na temat późnych powikłań cukrzycy typu 2

Świadomość pacjentów na temat późnych powikłań cukrzycy typu 2 Patients’ awareness of late complications in type 2 diabetes ANNA ANTCZAK-KOMOTERSKA (a), BEATA BORUCZKOWSKA (b) (a) Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu(b) Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Barska we Włocławku ISSN: 2451-1846 DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.022 Streszczenie:Wstęp. Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiper-glikemią wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. Najczęstszą postacią cukrzycy jest cukrzyca typu 2, w której pierwotnie dochodzi do zmniejszonej wrażliwości tkanek na insulinę (insulino oporność). Wieloletnia cukrzyca prowadzi do wielu groźnych powikłań, które dotyczą wielu narządów, np. narządu wzroku, nerek czy włókien nerwowych.Cel. Celem pracy była ocenia świadomości pacjentów na temat późnych powikłań cukrzycy typu 2.Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 100 pacjentów zarówno płci żeńskiej jak i męskiej leczących się w Poradni Diabetologicznej CDL Barska. Wy-brano metodę sondażu diagnostycznego, zastosowano technikę ankietową i analizę dokumentacji medycznej. Narzędziem badawczym wykorzystanym w pracy był autorski kwestionariusz ankiety oraz dokumentacja medyczna.Wyniki. Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że zdecydowaną większość pacjentów stanowią kobiety (63%), powyżej 60 roku życia (40%), mieszkające w mieście (62%), aktywne zawodowo (44%), które chorowały poniżej 5 lat (45%). Najwięcej badanych wskazywało na uczestniczenie w konsultacjach okulistycznych (65%). Największa grupa badanych wskazy-wała na powikłanie w postaci nadciśnienia (37,4%), zaburzenie widzenia (23,7%), najmniej wskazało na stopę cukrzycową (0,7%). Słowa kluczowe:cukrzyca; powikłania cukrzycy; retinopatia; neuropatia; nefropatia; kardiomiopatia; stopa cukrzycowa Abstract:Admission. Diabetes mellitus is a group of metabolic diseases characterized by hyperglycaemia resulting from a defect in the production or function of insulin secreted by the beta cells of the pancreas. The most common form of diabetes is type 2 diabetes, in which there is primarily a decreased sensitivity of tissues to insulin (insulin resistance). Long-term diabetes leads to many serious complications that affect many organs, such as the eyes, kidneys and nerve fibers.Aim. The aim of the study was to assess the patients' awareness of late compli-cation of type 2 diabetes.Material and methods. The study involved 100 female and male patients treated at the CDL Barska Diabetes Clinic. The diagnostic survey method was selected, the survey technique and the analysis of medical records were used. The research tool used in the work was the original questionnaire and medical documentation.Results. The conducted research shows that the vast majority of patients are women (63%), over 60 (40%), living in the city (62%), professionally active (44%), who were ill for less than 5 years (45%) . Most respondents indicated participation in ophthalmological consultations (65%). The largest group of respondents indicated a complication in the form of hypertension (37.4%), visual impairment (23.7%), and the least indicated a diabetic foot (0.7%). Keywords:diabetes; diabetes complications; retinopathy; neuropathy; nephropathy; cardiomyopathy; diabetic foot   Pełny tekst:PDF – 54-65 Bibliografia: 1. Kołpa M., Grochowska A., Kubik B., Stradomska K., Styl życia i wyrównanie metaboliczne u pacjentów z cukrzycą typu 2, a ryzyko powikłań przewle-kłych tej choroby, Diabetologia Praktyczna 2018; 4(3):162–170.2. Sieradzki J.(red.) Cukrzyca. Via Medica, Gdańsk 2015.3. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Zalecenia kliniczne dotyczące po-stępowania u chorych na cukrzycę 2019, Diabetologia Praktyczna 2019, tom 5, nr 1, s. 6.4. Karpińska A., Łopatka P. A., Rossa S., Cwajda-Białasik J., Szewczk M. T., Znaczenie Fizjoterapii w prewencji i leczeniu cukrzycy typu 2, z uwzględ-nieniem zespołu stopy cukrzycowej, Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiolo-giczne 2018; 2:39–43.5. Jankowska-Polańska B., Uchmanowicz I., Bober A. Wpływ edukacji na ja-kość życia chorych z cukrzycą typu 2, Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia, 2013;2,1:7–11.6. Szewczyk A. Pielęgniarstwo Diabetologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.7. Sieradzki J.(red.) Cukrzyca. Via Medica, Gdańsk 2009.8. Franek E. (red.) Leczenie powikłań cukrzycy i chorób z nią współistnieją-cych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.9. Kara I., Nowicka T.M., Bryl W., Zachowania kardioprotekcyjne u chorych na cukrzycę typu 2, Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2012;3(2):80–84.10. Kobus G., Łagoda K., Stawicka J., Dobrzycki S., Bachurzewska-Gajewska H. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u osób z cukrzycą i rozpo-znaną chorobą niedokrwienną serca kierowanych na koronorografię – oce-na wiedzy pacjentów, Przegląd Kardiodiabetologiczny, 2010;5(3,4):151–158.11. Burkiewicz A., Stasiuk J., Kozłowski D. Świadomość chorych i jej wpływ na jakość życia oraz współpracę z zespołem medycznym u pacjentów z cu-krzycą typu II, Ann. Acad. Med. Gedan., 2017;47:39–48.

More Articles ...