Proces recenzji

Procedura recenzji naukowej monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową obowiązująca
w Wydawnictwie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

 Podstawa prawna

 Rozdział I
Postanowienia ogólne

 Rozdział II
Procedura recenzji naukowej

Powyższe zasady są zgodne z przedstawionym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 r. zbiorem „Dobrych praktyk w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Drukuj