O czasopiśmie

O CZASOPIŚMIE

"Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu" to międzynarodowy kwartalnik wydawany od 2016 roku w formie elektronicznej przez Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego oraz osób związanych z naukami o zdrowiu.

Podstawową wersją wydawanego czasopisma jest wersja on-line. W miarę możliwości czasopismo wydawane będzie również w wersji papierowej. Redakcja przyjmuje prace napisane w języku polskim i języku angielskim. Zakres czasopisma obejmuje następującą problematykę:

    innowacji w pielęgniarstwie i naukach o zdrowiu
    jakości życia chorych
    jakości opieki medycznej/pielęgniarskiej, satysfakcji z opieki
    organizacji i zarządzania

ABOUT THE JOURNAL

"Innovations in Nursing and Health Sciences" is an international quarterly published journal, established in 2016. The periodic is published in electronic form by the Institute of Health Sciences of the State Higher Vocational School in Włocławek and contains reviewed original articles (clinical and research experimental), review articles and case reports in the field of nursing and health sciences. The magazine is addressed to a wide range of specialist of nursing environment and other people associated with health sciences.

The basic version of the journal is an on-line version. Ocassionally, the journal will also be published in paper version. The Editorial Board accepts papers written in Polish and English. The scope of the journal includes following issues:

    innovation in nursing and health sciences
    quality of life of the sick
    quality of medical / nursing care, satisfaction with care
    organization and management

POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU

Kierując się zasadą, iż swobodny dostęp do wyników badań naukowych ułatwia i przyspiesza globalny rozwój nauki i dostęp do profesjonalnej wiedzy, czasopismo zapewnia otwarty i nieograniczony dostęp do wszySTtkich swoich treści, udostępniając je zgodnie z licencją Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 PL.

Redakcja zachęca Autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (w ostatecznej wersji wydawcy) wraz z podaniem autorstwa, tytułu, źródła, numeru DOI oraz linku do utworu na stronie czasopisma.

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD

Redaktor naczelny: dr n. med. Beata Haor (PUZ we Włocławku; UMK, CM w Bydgoszczy)
Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz (PUZ we Włocławku; UMK, CM w Bydgoszczy)
Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. n. med. Mariola Głowacka (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
Sekretarz redakcji: dr n. o zdr.. Anna Antczak-Komoterska (PUZ we Włocławku)
Sekretarz redakcji: dr n. med. Dorota Kochman (PUZ we Włocławku)
Redaktor językowy (j. polski): dr Maciej Krzemiński (PUZ we Włocławku)
Redaktor językowy (j. angielski: mgr Marta Waszin (PUZ we Włocławku)


RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL

dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński (UM, Lublin, Polska)
prof. dr hab. Rosińczuk Joanna (UM, Wrocław, Polska)
Assoc. prof. Helena Kadučáková, PhD. (Catholic University in Ruzomberok, Slovakia)
Assoc. prof. Zuzana Hudáková, PhD. (Catholic University in Ruzomberok, Slovakia)
dr n. med. Ewa Barczykowska (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Polska)
dr n. med. Wiesław Fidecki (UM Lublin, Polska)
dr Monika Kamper-Kubańska (PUZ we Włocławku, Polska)
dr n. o zdr. Grażyna Dykowska (WUM, Warszawa, Polska)
dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz (WUM, Warszawa, Polska)
Arzu Kader Harmanci Seren, Assoc. Prof.   (University of Health Sciences Hamidiye Faculty of Nursing, Turkey)
dr Sefika Dilek Guven (Fundamentals of Nursing Department, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversity, Turkey)

RECENZENCI 2016 / REVIEWERS IN 2016

PhDr. Milan Laurinc, PhD. (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Slovakia)
PhDr. Lukas Kober, PhD. (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Slovakia)
dr Renata Jabłońska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Agnieszka Królikowska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Dorota Kochman (PWSZ Płock, Polska)
dr Monika Biercewicz (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Mariola Rybka (Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawa, Polska)
dr Bernadetta Cegła ((UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)

RECENZENCI 2017 / REVIEWERS IN 2017

PhDr. Milan Laurinc, PhD. (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Slovakia)
PhDr. Lukas Kober, PhD. (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Slovakia)
dr Renata Jabłońska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Agnieszka Królikowska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Dorota Kochman (PWSZ Płock, Polska)
dr Monika Biercewicz (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Mariola Rybka (Okręgowa Izba Pielęgniarekj i Położnych, Warszawa, Polska)
dr Bernadetta Cegła ((UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)

RECENZENCI 2018 / REVIEWERS IN 2018

PhDr. Milan Laurinc, PhD. (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Slovakia)
PhDr. Lukas Kober, PhD. (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Slovakia)
dr n. med. Grażyna Chojnacka-Kowalewska (Kujawska Szkoła Wyższa, Włocławek, Polska)
dr Renata Jabłońska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Agnieszka Królikowska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Dorota Kochman (PWSZ Płock, Polska)
dr Monika Biercewicz (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Mariola Rybka (Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawa, Polska)
dr Bernadetta Cegła ((UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)

RECENZENCI 2019 / REVIEWERS IN 2019

dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz ( PUZ, Włocławek, Polska)
dr n. med. Renata Jabłońska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr n. o zdr. Agnieszka Królikowska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr n. med. Dorota Kochman (PUZ, Włocławek, Polska)
dr n. o zdr. Monika Biercewicz (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr n. o zdr. Mariola Rybka (PUZ, Włocławek, Polska)
dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka (MUP, Płock, Polska)

RECENZENCI 2020 / REVIEWERS IN 2020

dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz ( PUZ weWłocławek, Polska)
dr n. med. Renata Jabłońska (UMK, CM w Bydgoszczy, Polska)
dr n. o zdr. Agnieszka Królikowska (UMK, CM w Bydgoszczy, Polska)
dr n. med. Dorota Kochman (PUZ we Włocławku, Polska)
dr n. o zdr. Monika Biercewicz (UMK, CM w Bydgoszczy, Polska)
dr n. o zdr. Mariola Rybka (PUZ we Włocławku, Polska)
dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka (MUP w Płocku, Polska)

INDEKSACJA

Czasopismo naukowe „Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu” (ISSN: 2451-1846) zostało indeksowane w międzynarodowej bazie czasopism naukowych ICI Journals Master List:
ICV (Index Copernicus Value) na rok 2017 wynosi 69,30,
ICV (Index Copernicus Value) na rok 2018 wynosi 72,06,
ICV (Index Copernicus Value) na rok 2019 wynosi 72,32,

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46991

i w PBN/POL-Index.


INDEXATION

Scientific journal "Innovations in Nursing and Health Science" (ISSN: 2451-1846) has been indexed on the international database of scientific journals ICI Journals Master List:
The ICV (Index Copernicus Value) for the year 2017 is 69.30,
The ICV (Index Copernicus Value) for the year 2018 is 72.06,
The ICV (Index Copernicus Value) for the year 2019 is 72.32,

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46991

and on PBN/POL-Index.


KONTAKT

Sekretarz redakcji:

dr n. o zdr. Anna Antczak-Komoterska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25
87-800 Włocławek

dr n. med. Dorota Kochman
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25
87-800 Włocławek


CONTACT

Assistant editor:

Anna Antczak-Komoterska, PhD
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25
87-800 Włocławek

Dorota Kochman, PhD
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25
87-800 Włocławek

Drukuj