Deklaracja dostępności

  • Kategoria: 2-uncategorised
Wstęp do deklaracji Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.wydawnictwo.puz.wloclawek.pl Data publikacji strony internetowej: 01.07.2020 r.  Dane teleadresowe Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku3 Maja 17, 87-800 WłocławekTelefon: 054/231 60 80Faks: 054/231 43 52Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak1f089b2e8e087b92f317163c40e3369e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1f089b2e8e087b92f317163c40e3369e = 'kancelaria' + '@'; addy1f089b2e8e087b92f317163c40e3369e = addy1f089b2e8e087b92f317163c40e3369e + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_text1f089b2e8e087b92f317163c40e3369e = 'kancelaria' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak1f089b2e8e087b92f317163c40e3369e').innerHTML += ''+addy_text1f089b2e8e087b92f317163c40e3369e+'';  Status pod względem zgodności Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: na stronie znajdują się dokumenty w formie skanów lub plików pdf  Ułatwienia na stronie podwyższony kontrast możliwość powiększenia wielkości liter  Informacje na temat sporządzenia deklaracji Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-01Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2021-10-01 Informacje zwrotne i dane kontaktowe Osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony:  Redaktor Naczelny WydawnictwaTelefon: 600 255 358Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakf0738073293ec9ba8a33b1c8b9243db1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf0738073293ec9ba8a33b1c8b9243db1 = 'wydawnictwo' + '@'; addyf0738073293ec9ba8a33b1c8b9243db1 = addyf0738073293ec9ba8a33b1c8b9243db1 + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_textf0738073293ec9ba8a33b1c8b9243db1 = 'wydawnictwo' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakf0738073293ec9ba8a33b1c8b9243db1').innerHTML += ''+addy_textf0738073293ec9ba8a33b1c8b9243db1+''; Informujemy, że każdy ma prawo: zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu Wniosek powinien zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której żądanie dotyczy oraz określenie dogodnego sposobu przedstawienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia informacji w formie alternatywnej. Rozpatrzenia zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie terminu nie jest możliwe, należy poinformować wnoszącego żądanie o terminie realizacji zgłoszenia. Z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia. W przypadku odmowy realizacji żądania przysługuje prawo do złożenia skargi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także możliwość powiadomienia Rzecznik Praw Obywatelskich jako organu nadzorującego.   Dostępność architektoniczna obiektów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Wykaz budynków/lokalizacji: Budynek dydaktyczny ul. Mechaników 3 trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo (dwa przy wejściu do budynku, jedno z tyłu budynku), podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności (dostępny z tyłu budynku – wejście do budynku drzwiami bocznymi otwieranymi automatycznie), główne drzwi wejściowe oraz szczytowe otwierane automatycznie, portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM, zapewniona komunikacja pionowa – dwie windy oznakowane pismem Braille, toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na 1, 2 i 3 piętrze. Pomieszczenia nie są wyposażone w system alarmowy. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej, w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym. Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii,  budynek dydaktyczny ul. Energetyków 30   dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo, dwa podjazdy dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności, wejście główne na poziomie chodnika, wejście do auli z zewnątrz z poziomu chodnika, portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM, zapewniona komunikacja pionowa – winda oznakowana pismem Braille, toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażone w system przyzywowy znajdują się na wszystkich kondygnacjach (parter, 1 i 2 piętro), informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej, w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym. Budynek dydaktyczny ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25 trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo (wspólne z Domem Studenta), podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności, zapewniona komunikacja pionowa – winda oznakowana pismem Braille, toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażone w system przyzywowy znajdują się na wszystkich kondygnacjach (parter, 1 i 2 piętro), informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej, w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym. Dom Studenta ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25 trzy miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo (wspólne z budynkiem dydaktycznym) podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności, zapewniona komunikacja pionowa – platforma pionowa wewnętrzna, toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażona w system alarmowy (parter) portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM, informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej, w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym. Rektorat ul. 3 Maja 17 jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo (wspólne z Przedszkolem Akademickim), podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności, brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, brak dostępności architektonicznej budynku: wysoki próg w wejściu głównym oraz od strony dziedzińca, brak windy, utrudniona komunikacja pozioma z powodu różnic poziomu dróg komunikacyjnych, portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM, informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej, w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym. Przedszkole Akademickie ul. 3 Maja 17 jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo (wspólne z Rektoratem), podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności, zapewniona komunikacja pionowa – winda nie jest oznakowana pismem Braille, toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (parter, 1 piętro). Pomieszczenie nie jest wyposażone w system przyzywowy, wejście po wcześniejszym użyciu domofonu, brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku, w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym.  W obiektach PUZ we Włocławku zapewniamy możliwość wejścia z psem asystującym, wg poniższych zasad:- wchodząc na teren obiektu należy jego obecność na portierni; - pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, z widocznym napisem „Pies asystujący”;- osoba z niepełnosprawnością powinna posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.Dla własnego komfortu możesz uprzedzić nas telefonicznie (664 907 254) lub e-mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak12a61bbe3dece351eaaa4213ff0c4fa8').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy12a61bbe3dece351eaaa4213ff0c4fa8 = 'adrianna.sobczynska' + '@'; addy12a61bbe3dece351eaaa4213ff0c4fa8 = addy12a61bbe3dece351eaaa4213ff0c4fa8 + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_text12a61bbe3dece351eaaa4213ff0c4fa8 = 'adrianna.sobczynska' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak12a61bbe3dece351eaaa4213ff0c4fa8').innerHTML += ''+addy_text12a61bbe3dece351eaaa4213ff0c4fa8+''; ) o swojej wizycie.    Dostępność informacyjno-komunikacyjna w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Obsługa interesanta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie. We wszystkich obiektach zapewniamy dostęp online do usługi tłumacza polskiego języka migowego. Usługa tłumacza dostępna jest z poziomu strony internetowej www.puz.wloclawek.pl. Interesant może samodzielnie wykonać zdalne połączenie z tłumaczem lub skorzystać z tej usługi w siedzibie Uczelni. Punkty obsługi zostały oznaczone piktogramem migających dłoni. Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Oferujemy systemy wspomagające słyszenie. Zgłoszenie potrzeby skorzystania ze sprzętu należy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakdf4ee00ca6cee161f1ad91e03caa369d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addydf4ee00ca6cee161f1ad91e03caa369d = 'adrianna.sobczynska' + '@'; addydf4ee00ca6cee161f1ad91e03caa369d = addydf4ee00ca6cee161f1ad91e03caa369d + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_textdf4ee00ca6cee161f1ad91e03caa369d = 'adrianna.sobczynska' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakdf4ee00ca6cee161f1ad91e03caa369d').innerHTML += ''+addy_textdf4ee00ca6cee161f1ad91e03caa369d+'';   Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności. Poniżej znajdują się informacje o zakresie działalności jednostki w formie:  - elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo - nagrania w polskim języku migowym - tekstu łatwego do czytania   Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji w formie określonej w tym wniosku Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami uczelnia zapewnia obsługę w formie określonej w tym wniosku. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak3574ac8e0de5ca8d0eae49f6c7bc660d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3574ac8e0de5ca8d0eae49f6c7bc660d = 'kancelaria' + '@'; addy3574ac8e0de5ca8d0eae49f6c7bc660d = addy3574ac8e0de5ca8d0eae49f6c7bc660d + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_text3574ac8e0de5ca8d0eae49f6c7bc660d = 'kancelaria' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak3574ac8e0de5ca8d0eae49f6c7bc660d').innerHTML += ''+addy_text3574ac8e0de5ca8d0eae49f6c7bc660d+''; lub zgłosić telefonicznie 668 075 490. - Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej - Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej   Zespół ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Adrianna Sobczyńska – koordynator ds. dostępnościTelefon: 664 907 254Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloaka78dfe88404ac842c889a5a380595c26').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya78dfe88404ac842c889a5a380595c26 = 'adrianna.sobczynska' + '@'; addya78dfe88404ac842c889a5a380595c26 = addya78dfe88404ac842c889a5a380595c26 + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_texta78dfe88404ac842c889a5a380595c26 = 'adrianna.sobczynska' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloaka78dfe88404ac842c889a5a380595c26').innerHTML += ''+addy_texta78dfe88404ac842c889a5a380595c26+''; Robert Andrzejczak – konsultant w zakresie dostępności architektonicznejTelefon: 660 724 760Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakb66d44519caf3496a3bfc4823b8cb574').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb66d44519caf3496a3bfc4823b8cb574 = 'robert.andrzejczak' + '@'; addyb66d44519caf3496a3bfc4823b8cb574 = addyb66d44519caf3496a3bfc4823b8cb574 + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_textb66d44519caf3496a3bfc4823b8cb574 = 'robert.andrzejczak' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakb66d44519caf3496a3bfc4823b8cb574').innerHTML += ''+addy_textb66d44519caf3496a3bfc4823b8cb574+''; Katarzyna Chymkowska – konsultant w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej Telefon: 602 451 662Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak77311669eb4dac5e4caaaa9f356efc97').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy77311669eb4dac5e4caaaa9f356efc97 = 'katarzyna.chymkowska' + '@'; addy77311669eb4dac5e4caaaa9f356efc97 = addy77311669eb4dac5e4caaaa9f356efc97 + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_text77311669eb4dac5e4caaaa9f356efc97 = 'katarzyna.chymkowska' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak77311669eb4dac5e4caaaa9f356efc97').innerHTML += ''+addy_text77311669eb4dac5e4caaaa9f356efc97+''; Jarosław Struś – konsultant w zakresie dostępności cyfrowej  Telefon: 668 075 480Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak6f1d5c5278a2be2e18530ff47bfee256').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6f1d5c5278a2be2e18530ff47bfee256 = 'jaroslaw.strus' + '@'; addy6f1d5c5278a2be2e18530ff47bfee256 = addy6f1d5c5278a2be2e18530ff47bfee256 + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_text6f1d5c5278a2be2e18530ff47bfee256 = 'jaroslaw.strus' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak6f1d5c5278a2be2e18530ff47bfee256').innerHTML += ''+addy_text6f1d5c5278a2be2e18530ff47bfee256+''; Aneta Woźniak – Dyrektor Administracyjny   Telefon: 698 629 523Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak68a9119e96ce56872fd3969b791737bd').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy68a9119e96ce56872fd3969b791737bd = 'aneta.wozniak' + '@'; addy68a9119e96ce56872fd3969b791737bd = addy68a9119e96ce56872fd3969b791737bd + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl'; var addy_text68a9119e96ce56872fd3969b791737bd = 'aneta.wozniak' + '@' + 'puz' + '.' + 'wloclawek' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak68a9119e96ce56872fd3969b791737bd').innerHTML += ''+addy_text68a9119e96ce56872fd3969b791737bd+'';    

Organ transplantation and chronic disturbances in the health condition of the population – challenges and perspectives

Przeszczepianie narządów i chroniczne zaburzenia stanu zdrowia populacji – wyzwania i perspektywy Organ transplantation and chronic disturbances in the health condition of the population – challenges and perspectives ARZU KADER HARMANCI SEREN (a) (a) PhD, RN, Assoc. Professor, Department of Nursing Management, Hamidiye Faculty of Nursing, University of Health Sciences, Istanbul / Turkey ISSN: 2451-1846 DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.024 Abstract:End-stage organ failure cases are increasing around the World. Especially chronic kidney failure has been becoming a worldwide epidemic. Although available medical technology and human health resources capacity is enough to transplant organs and tissues to patients diagnosed with end-stage organ fail-ure, many people cannot access the transplantation services because of eco-nomic reasons and organ shortage. Thus, health care professionals should fo-cus on preventing chronic organ failures besides increasing the organ donor pool. Keywords:organ failure; organ transplantation; organ donation; preventive health programs; preventative medicine StreszczenieNa całym świecie rośnie liczba przypadków końcowej niewydolności narządów. Szczególnie przewlekła niewydolność nerek staje się ogólnoświatową epidemią. Chociaż dostępna technologia medyczna i zasoby ludzkie wystarcza-ją do przeszczepu narządów i tkanek pacjentom, u których zdiagnozowano schyłkową niewydolność narządów, wiele osób nie może uzyskać dostępu do usług transplantacyjnych z powodów ekonomicznych i niedoboru narządów. Dlatego pracownicy służby zdrowia powinni skupić się na zapobieganiu przewlekłej niewydolności narządów, a nie tylko na zwiększaniu puli dawców narządów. Słowa kluczowe:niewydolność narządów; przeszczepianie narządów; dawstwo narządów; profilaktyczne programy zdrowotne; medycyna zapobiegawcza   Pełny tekst:PDF – 82-88 Bibliografia: 1. Friedlaender GE., Friedlaender LK. Saints Cosmas and Damian: patron saints of medicine. Clinical Orthopaedics and Related Research. 2016; 474(8): 1765–1769.2. Hatzinger M., Stastny M., Grützmacher P., Sohn M. The history of kid-ney transplantation. Der Urologe. A. 2016; 55(10):1353–1359.3. Cantarovich F. Organ Shortage, Will Peoples Knowledge be a Path to the Solution?. Nursing and Health Care. 2019; 4: 44–49.4. Taylor DM. et al. Limited health literacy is associated with reduced ac-cess to kidney transplantation. Kidney International. 2019; 95.5: 1244–1252.5. Axelrod DA., et al. An economic assessment of contemporary kidney transplant practice. American Journal of Transplantation, 2018, 18(5): 1168–1176.6. Shingde R, et al. Relative survival and quality of life benefits of pancre-as–kidney transplantation, deceased kidney transplantation and dialy-sis in type 1 diabetes mellitus—a probabilistic simulation mo-del. Transplant International. 2020; 33(11): 1393–1404.7. Hettiaratchya S, Randolphb MA, Petitc F, Leed WPA, Butler PEM. Com-posite tissue allotransplantation—a new era in plastic surgery? The British Association of Plastic Surgeons. 2004; 57: 381–391.8. The Declaration of Istanbul 2018 Edition. https://www.declarationofistanbul.org/images/Policy_Documents/2018_Ed_Do/2018_Edition_of_the_Declaration_of_Istanbul_Final.pdf9. Steering Committee of the Istanbul Summit. Organ trafficking and transplant tourism and commercialism: The Declaration of Istan-bul. The Lancet. 2008; 372(9632): 5–6.10. Gómez MP., Irazábal M M., Manyalich M. International Registry In Or-gan Donation And Transplantation–2019 Worldwide Da-ta. Transplantation, 2020; 104(S3): S272.11. Demırkiran O., Bozbay S., Elmaagac M., Agkoç M. Religious and Cul-tural Aspects of Organ Donation in the Turkish Population. In Transplantation proceedings. 2019; 51(7): 2158–2162.12. Boukenze B., Haqiq A., Mousannif H. Predicting chronic kidney failure disease using data mining techniques. In International Symposium on Ubiquitous Networking. Springer, Singapore. 2016: 701–712.13. Suleymanlar G, Ateş K, Seyahi N. Registry of The Nephrology, Dialysis and Transplantation In Turkey-Registry 2019. Ankara. 2020. http://www.nefroloji.org.tr/folders/file/registry_2019.pdf14. Hill NR., Fatoba ST., Oke JL., Hirst JA., O’Callaghan CA, Lasserson DS., Hobbs FR. Global prevalence of chronic kidney disease–a systematic review and meta-analysis. PloS one. 2016; 11(7): e0158765.15. Janki S. et al. Long-term prognosis after kidney donation: a propensity score matched comparison of living donors and non-donors from two population cohorts. European Journal of Epidemiology.2020.16. Delmonico FL. The implications of Istanbul Declaration on organ traf-ficking and transplant tourism. Current Opinion in Organ Transplanta-tion, 2009; 14(2): 116–119.17. Bello AK., et al. Assessment of global kidney health care status. Jama. 2017; 317(18): 1864–1881.18. Geneau R. et al. Raising the priority of preventing chronic diseases: a political process. The Lancet, 2010; 376(9753): 1689–1698.

Świadomość pacjentów na temat późnych powikłań cukrzycy typu 2

Świadomość pacjentów na temat późnych powikłań cukrzycy typu 2 Patients’ awareness of late complications in type 2 diabetes ANNA ANTCZAK-KOMOTERSKA (a), BEATA BORUCZKOWSKA (b) (a) Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu(b) Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Barska we Włocławku ISSN: 2451-1846 DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.022 Streszczenie:Wstęp. Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiper-glikemią wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. Najczęstszą postacią cukrzycy jest cukrzyca typu 2, w której pierwotnie dochodzi do zmniejszonej wrażliwości tkanek na insulinę (insulino oporność). Wieloletnia cukrzyca prowadzi do wielu groźnych powikłań, które dotyczą wielu narządów, np. narządu wzroku, nerek czy włókien nerwowych.Cel. Celem pracy była ocenia świadomości pacjentów na temat późnych powikłań cukrzycy typu 2.Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 100 pacjentów zarówno płci żeńskiej jak i męskiej leczących się w Poradni Diabetologicznej CDL Barska. Wy-brano metodę sondażu diagnostycznego, zastosowano technikę ankietową i analizę dokumentacji medycznej. Narzędziem badawczym wykorzystanym w pracy był autorski kwestionariusz ankiety oraz dokumentacja medyczna.Wyniki. Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że zdecydowaną większość pacjentów stanowią kobiety (63%), powyżej 60 roku życia (40%), mieszkające w mieście (62%), aktywne zawodowo (44%), które chorowały poniżej 5 lat (45%). Najwięcej badanych wskazywało na uczestniczenie w konsultacjach okulistycznych (65%). Największa grupa badanych wskazy-wała na powikłanie w postaci nadciśnienia (37,4%), zaburzenie widzenia (23,7%), najmniej wskazało na stopę cukrzycową (0,7%). Słowa kluczowe:cukrzyca; powikłania cukrzycy; retinopatia; neuropatia; nefropatia; kardiomiopatia; stopa cukrzycowa Abstract:Admission. Diabetes mellitus is a group of metabolic diseases characterized by hyperglycaemia resulting from a defect in the production or function of insulin secreted by the beta cells of the pancreas. The most common form of diabetes is type 2 diabetes, in which there is primarily a decreased sensitivity of tissues to insulin (insulin resistance). Long-term diabetes leads to many serious complications that affect many organs, such as the eyes, kidneys and nerve fibers.Aim. The aim of the study was to assess the patients' awareness of late compli-cation of type 2 diabetes.Material and methods. The study involved 100 female and male patients treated at the CDL Barska Diabetes Clinic. The diagnostic survey method was selected, the survey technique and the analysis of medical records were used. The research tool used in the work was the original questionnaire and medical documentation.Results. The conducted research shows that the vast majority of patients are women (63%), over 60 (40%), living in the city (62%), professionally active (44%), who were ill for less than 5 years (45%) . Most respondents indicated participation in ophthalmological consultations (65%). The largest group of respondents indicated a complication in the form of hypertension (37.4%), visual impairment (23.7%), and the least indicated a diabetic foot (0.7%). Keywords:diabetes; diabetes complications; retinopathy; neuropathy; nephropathy; cardiomyopathy; diabetic foot   Pełny tekst:PDF – 54-65 Bibliografia: 1. Kołpa M., Grochowska A., Kubik B., Stradomska K., Styl życia i wyrównanie metaboliczne u pacjentów z cukrzycą typu 2, a ryzyko powikłań przewle-kłych tej choroby, Diabetologia Praktyczna 2018; 4(3):162–170.2. Sieradzki J.(red.) Cukrzyca. Via Medica, Gdańsk 2015.3. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Zalecenia kliniczne dotyczące po-stępowania u chorych na cukrzycę 2019, Diabetologia Praktyczna 2019, tom 5, nr 1, s. 6.4. Karpińska A., Łopatka P. A., Rossa S., Cwajda-Białasik J., Szewczk M. T., Znaczenie Fizjoterapii w prewencji i leczeniu cukrzycy typu 2, z uwzględ-nieniem zespołu stopy cukrzycowej, Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiolo-giczne 2018; 2:39–43.5. Jankowska-Polańska B., Uchmanowicz I., Bober A. Wpływ edukacji na ja-kość życia chorych z cukrzycą typu 2, Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia, 2013;2,1:7–11.6. Szewczyk A. Pielęgniarstwo Diabetologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.7. Sieradzki J.(red.) Cukrzyca. Via Medica, Gdańsk 2009.8. Franek E. (red.) Leczenie powikłań cukrzycy i chorób z nią współistnieją-cych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.9. Kara I., Nowicka T.M., Bryl W., Zachowania kardioprotekcyjne u chorych na cukrzycę typu 2, Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2012;3(2):80–84.10. Kobus G., Łagoda K., Stawicka J., Dobrzycki S., Bachurzewska-Gajewska H. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u osób z cukrzycą i rozpo-znaną chorobą niedokrwienną serca kierowanych na koronorografię – oce-na wiedzy pacjentów, Przegląd Kardiodiabetologiczny, 2010;5(3,4):151–158.11. Burkiewicz A., Stasiuk J., Kozłowski D. Świadomość chorych i jej wpływ na jakość życia oraz współpracę z zespołem medycznym u pacjentów z cu-krzycą typu II, Ann. Acad. Med. Gedan., 2017;47:39–48.

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej realizowanej wobec pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej realizowanej wobec pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu Selected aspects of nursing care provided to patient after ischemic stroke KASANDRA SZKLARCZYK (a), WIKTORIA SZTANDAROWICZ (a), EMILIA SZYJKOWSKA (a), PAULINA SAK (a) (a) Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu1, Instytut Nauk o Zdrowiu, Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku opiekun koła: dr Beata Haor ISSN: 2451-1846 DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.023 Streszczenie:Wstęp. Udar mózgu to zespół kliniczny, w którym dochodzi do nagłych zmian ogniskowych bądź globalnych zaburzeń czynności mózgowia. Mimo zauważalnego w ciągu ostatnich lat postępu w diagnostyce oraz możliwościach leczenia, udar mózgu stanowi trzecią co do częstości przyczynę zgonów w krajach uprzemysłowionych. W Polsce rocznie odnotowuje się 60 tysięcy przypadków udaru, z czego połowa w ciągu pierwszego roku umiera. Pacjenci po udarach często stają się niesamodzielni oraz zależni od innych osób.Cel. Celem pracy jest analiza wybranych aspektów opieki pielęgniarskiej realizowanej wobec pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.Materiały i metody. W pracy użyto metody analizy piśmiennictwa związanego z zagadnieniem udaru mózgu oraz opieki nad pacjentem po przebytym udarze, jak również mapowanie diagnoz i interwencji pielęgniarskich z zastosowaniem słownika ICNP ®Wyniki i wnioski. Użycie klasyfikacji ICNP® pozwala ukazać stan zdrowia pacjenta po przebytym udarze mózgu oraz zaplanować opiekę pielęgniarską opierając się o jednolitą terminologię zawodową. Słowa kluczowe:opieka pielęgniarska; udar mózgu; pacjent; ICNP® Abstract"Introduction. Stroke is a clinical syndrome in which focal or global brain dysfunction suddenly occurs. Despite the progress in diagnostics and treatment options that has been noticeable in recent years, stroke is the third most common cause of death in industrialized countries. In Poland, there are 60,000 people after a stroke every year, half of them die during the first year. Stroke patients often become dependent and needs help from other people.Aim. The aim of this study is to analyze selected aspects of nursing care provided to a patient after an ischemic stroke.Material and methods. Analysis of available literature related to issue of stroke and nursing care in patients after stroke as well as mapping medical diagnosis and interventions using the INCP ® dictionary.Results. Using the ICNP classification allows to show the patient's state of health after a stroke and plan nursing care based on uniform professional terminology. Keywords:nursing care; stroke; patient; ICNP®   Pełny tekst:PDF – 67-80 Bibliografia: 1. Jaracz K., Kozubski W. Pielęgniarstwo neurologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.2. Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B. Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.3. Wieczorkowska-Tobis K., Talarska D. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.4. Domagała W., Chosia M., Urasińska E. Podstawy patologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.5. Kózka M., Rumian B., Maślanka M. Pielęgniarstwo ratunkowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.6. https://www.icn.ch/what-we-do/projects/ehealth/icnp-browser [dostęp z dnia 10.04.2020r.].

Ocena satysfakcji rodziców z leczenia ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki

Ocena satysfakcji rodziców z leczenia ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki Assessment of parents' satisfaction with treatment with human recom-binant growth hormone in children with somatotropin hypopituitarism LECH GRZELAK (a,b), ANNA WIŚNIEWSKA (c), ROBERT ŚLUSARZ (a) (a) Instytut Nauk o Zdrowiu, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku(b) Koordynator Oddziału Neurochirurgii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu(c) Oddział Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym w Toruniu ISSN: 2451-1846 DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.021 Streszczenie:Wstęp. Niskorosłość jest określeniem wzrostu dziecka poniżej dwóch odchy-leń standardowych od norm przyjętych dla płci i wieku. W Polsce refundacji podlega leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu somatotropinowej niedoczynności przysadki w ramach programów lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Podawanie hormonu wzrostu w postaci codziennych iniekcji jest uciążliwe i wymaga zaangażowania całej rodziny w proces leczenia. Wielokierunkowe działanie GH poprawia jakość życia małych pacjentów.Cel. Celem pracy jest analiza satysfakcji rodziców z leczenia hormonem wzrostu dzieci z somatotropinowa niedoczynnością przysadki.Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 69 rodziców dzieci z somatotro-pinową niedoczynnością przysadki leczonych hormonem wzrostu na oddziale Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym w Toruniu. Do badań wykorzystano ankietę własną oraz standaryzowany kwestionariusz KIDSCREEN-52 wersja dla rodziców.Wyniki. Rodzice dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki są usatysfakcjonowani z leczenia rekombinowanym hormonem wzrostu i ocenia-ją kuracje pozytywnie. W trakcie terapii hormonem wzrostu wysoko oceniają jakoś życia swoich dzieci. Istnieje zależność pomiędzy oceną przez rodziców terapii hormonem wzrostu a zmianą jakości życia ich dzieci. Wnioski. Satysfakcja z leczenia rekombinowanym hormonem wzrostu jest zależna od czasu trwania kuracji, osiągniętych rezultatów wzrostowych oraz wieku dziecka. Słowa kluczowe:niskorosłość; terapia hormonem wzrostu; satysfakcja rodzi-ców; somatotropinowa niedoczynność przysadki Summary:Introduction. Short stature is a term for a child's height below two standard deviations from the norms adopted for sex and age. In Poland, treatment with recombinant growth hormone of somatotropin hypopituitarism is reimbursed under the National Health Fund drug programs. Administration of growth hormone in the form of daily injections is cumbersome and requires the in-volvement of the whole family in the treatment process. The multidirectional action of GH improves the quality of life of small patients.Aim. The aim of the study is to analyze parents' satisfaction with growth hor-mone treatment in children with somatotropin hypopituitarism.Materiał and methods. The study involved 69 parents of children with so-matotropin hypopituitarism treated with growth hormone at the Department of Pediatrics, Endocrinology, Diabetology and Pediatric Neurology at the Chil-dren"s Hospital in Torun. The research used the own questionnaire and KID-SCREEN questionnaire for parents.Results. Parents of children with somatotropin hypopituitarism are satisfied with the treatment with recombinant growth hormone and evaluate the treat-ment positively. During growth hormone therapy, they highly estimate the quality of their children’s lives. There is a correlation between parents' as-sessment of growth hormone therapy and the change in their children's quality of life. Conclusions. Satisfaction with treatment recombinant growth hormone de-pends on the duration of treatment, achieved growth results and the child's age. Keywords:short stature; somatotropin hypopituitarism; parents satisfaction with growth hormone therapy   Pełny tekst:PDF – 38-53 Bibliografia: 1. Beń-Skowronek I. Leczenie niskorosłości u dzieci. Forum pediatrii prak-tycznej. 2016; 11.2. Pyrżak B. Endokrynologia wieku rozwojowego. PZWL 2019.3. Radzikowski A. Pediatria Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Wy-dawnictwo MediPage, Warszawa 2008.4. Romer E. Dziecko niskorosłe. Pediatria po dyplomie, Wydanie Specjalne, Wrzesień 2008.5. Zbukiewicz-Kucharska A. Wpływ wybranych czynników na skuteczność leczenia GH u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki. En-dokrynologia Pediatryczna 2014;13,4(49).6. Bednarczuk T. ITEM Publishing Podstawy endokrynologii. Warszawa 2017.7. Oświęcimska J. Niedobór hormonu wzrostu u dzieci młodych i dorosłych. Postępy Hig med. Dosw,2016;70:928-937.8. Pilch T. Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2010:46,71.9. Bednarczuk T. Niedoczynność przysadki 2014 https://www.mp.pl/pacjent/endokrynologia/choroby/78201, niedoczyn-nosc-przysadki, (111–118) .10. Melissa D. Problemy kliniczne w diagnostyce dziecka niskorosłego. 2015. https;//www.mp.pl./pediatria/2014/43:321-327.11. Quitmann J. Quality oj fife od short-statured children born small for gesta-tional age or idiopathic growth hormone deficiency within 1 year of growth hormone treatment. Orginal Research 2019.12. Bielecka-Jasiocha J. Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci niskorosłych, Endokrynologia Pediatryczna, 2008;7,1(22).13. Borek E. Gorsze wzrastanie dziecka- dylematy terapeutyczne. Medical Tribune 2015.14. Buczyńska-Górna M. Zastosowanie Kwestionariusza Samopoczucia Dziec-ka Leczonego Hormonem Wzrostu do badania dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki podczas terapii rekombi-nowanym ludzkim hormonem wzrostu. Endokrynologia Pediatryczna 2012;11,4(41).15. Krukowska-Andrzejczyk B. Czy terapia rekombinowany hormonem wzro-stu ma wpływ na poprawę jakości życia dzieci z idiopatycznie niskim wzrostem. Endokrynologia Pediatryczna 2010;10,3(36).16. Oleś M. Subiektywna jakość życia, poczucie własnej wartości i postrzegane wsparcie społeczne u nastolatków z zaburzeniami endokryn-nymi. Endokrynologia Pediatryczna 2014;13:35–48. 17. Hilczer M. Wskazania do leczenia hormonem wzrostu u dzieci i dorosłych. Przegląd Pediatryczny 2004; 34,3/4.18. Lewiński A. Ogólnopolski Program Leczenia Ciężkiego Niedoboru Hormo-nu Wzrostu u Osób Dorosłych oraz u Młodzieży po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie. Endokrynologia Polska. 2018;69,5.19. Biczysko-Mokosa A. Ocena wybranych parametrów i metod przewidywa-nia wzrostu końcowego u pacjentów z trwałym i przejściowym niedobo-rem hormonu wzrostu. Endokrynologia Pediatryczna 2012;11,3(40).20. Buczyńska-Górna M. Jakość życia u dzieci i młodzieży z somatotropinową niedoczynnością przysadki przed i w trakcie leczenia ludzki rekombino-wanym hormonem wzrostu. Rozprawa doktorska napisana pod kierun-kiem dr hab.n.med. Andrzeja Kędzi 2009, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.21. Barstow C., Evaluation of short and tall stature in children, https://www.mp.pl./endokrynologia/wytyczne 173471, 10.11.2017.22. Leiberman E. Coping and Satisfaction with Growth Hormone Teratment among Short-Stature Children. Hormone Research in Peadiatrics 40(4)128-135, 2002.