Alergeny ziół kulinarnych i warzyw ważne dla pielęgniarki lub dietetyczki

  • Kategoria: 2-uncategorised
  • Odsłony: 38869

ALERGENY ZIÓL KULINARNYCH I WARZYW WAŻNE DLA PIELĘGNIARKI LUB DIETETYCZKI

Allergens of the culinary herbs and vegetables important for a nurse or dietitian

KRZYSZTOF BUCZYŁKO

ISSN: 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.018

Streszczenie:
Wstęp. W pracy opisano nowe źródła alergenowe powodujące ustny zespół uczuleniowy oraz inne choroby alergiczne.
Przegląd. Zidentyfikowano i przedstawiono cząsteczki alergenowe przypraw, warzyw i niektórych ziół kulinarnych oraz ich możliwości reagowania krzy-żowego. Niektóre z opisanych molekuł w zasadzie nie stanowią ryzyka cięż-kich reakcji, co wykazano w odróżnieniu od komponent wywołujących reakcje uogólnione.
Podsumowanie. Podstawowe zasady alergologii molekularnej są przydatne zarówno dla pielęgniarek jak dietetyczek.

Summary:
Introduction. New allergenic sources causing the oral allergy syndrome and other allergic diseases have been reported.
Overview. The spices, vegetables and some culinary herbs allergenic mole-cules have been identified and presented with their cross-reactivity possibili-ties. Some of the molecules generally considered not to be at risk for severe reactions have been demonstrated to pose a threat for inducing generalized reactions.
Conclusions. Molecular allergology basic rules are useful for nurses and dieti-tians as well.

Słowa kluczowe:
alergeny, zioła, pielęgniarka, dietetyczka

Keywords:
allergens, herbs, nurse, dietitian

Pełny tekst:
PDF 117-136

Bibliografia/Bibliography:
1. Chen JL, Bahna SL. Spice allergy. Journal. Ann Allergy Asthma Immunol 2011; 107(3):191–19.
2. Buczyłko K. Molekuły alergenowe. Wydawnictwo Alergologiczne Zdrowie Warszawa 2019.
3. Gawęcki J. Żywienie człowieka 1 Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnic-two Naukowe PWN, Warszawa, 3, 2017.
4. Carlson G, Coop C. Pollen food allergy syndrome (PFAS): A review of cur-rent available literature. Ann Allergy Asthma Immunol. 2019, 123(4):359–365.
5. Reese I, Ballmer-Weber B, Beyer K et al. German guideline for the man-agement of adverse reactions to ingested histamine. Allergo J Int. 2017;26(2):72–79.
6. Ho MH, Wong WH, Chang C. Clinical spectrum of food allergies: a compre-hensive review. Clin Rev Allergy Immunol 2014; 46(3):225–240.
7. Comas-Basté O, Sánchez-Pérez S, Veciana-Nogués MT, Latorre-Moratalla M, Vidal-Carou MDC. Histamine intolerance: the current state of art. Bio-molecules. 2020; 10 (8): 1181–7.
8. Wagner A, Szwed A, Buczyłko K, Wagner W. Allergy to apple cultivars among patients with birch pollinosis and oral allergy syndrome. Ann Al-lergy Asthma Immunol. 2016;117(4):399–404.
9. Walter A, Seegräber M, Wollenberg A. Food-Related Contact Dermatitis, Contact Urticaria, and Atopy Patch Test with Food. Clin Rev Allergy Im-munol. 2019,56 (1):19–31.
10. Wollenberg A, Vogel S. Patch testing for noncontact dermatitis: the atopy patch test for food and inhalants. Curr Allergy Asthma Rep. 2013;13(5):539–44.
11. Cingi C, Demirbas D, Songu M. Allergic rhinitis caused by food allergies. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010; 267(9):1327–35.
12. Takemura Y, Takaoka Y, Arima T et al. Association between fruit and vege-table allergies and pollen-food allergy syndrome in Japanese children: a multicenter cross-sectional case series. Asia Pac Allergy. 2020 Jan 31;10(1): e9. doi: 10.5415/apallergy. 2020.10. e9.
13. Mari A, Ballmer-Weber BK, Vieths S. The oral allergy syndrome: im-proved diagnostic and treatment methods. Curr Opin Allergy Clin Immu-nol. 2005,5:267–273.
14. Śpiewak R. Praktyka wykonywania testów płatkowych w świetle aktual-nych wytycznych. Wiadomości dermatologiczne, 3/2019 (14)56–66.
15. Muluk NB, Cingi C. Oral allergy syndrome. Am J Rhinol Allergy. 2018, 1;32(1):27–30.
16. Mastrorilli C, Tripodi S, Caffarelli C et al. Italian Pediatric Allergy Network (I-PAN). Endotypes of pollen-food syndrome in children with seasonal al-lergic rhinoconjunctivitis: a molecular classification. Allergy. 2016;71(8):1181–91.
17. Słowianek M, Skorupa M, Hallmann E, Rembiałkowska E, Leszczyńska J. Allergenic Potential of Tomatoes Cultivated in Organic and Conventional Systems. Plant Foods Hum Nutr. 2016;71(1):35–41.
18. Wagner A, Zielińska-Bliźniewska H, Wagner W. The Incidence of Delayed-Type Hypersensitivity Reactions to Apples Among Patients Allergic to Birch Pollen. Allergy Asthma Immunol Res. 2018;10(4):420–424.
19. Słowianek M, Leszczyńska J. Alergeny przypraw. Żywność. Nauka. Tech-nologia. Jakość, 2011, 3 (76):15–28.
20. Warshaw EM, Schlarbaum JP, Maibach HI et al. Facial Dermatitis in Male Patients Referred for Patch Testing: Retrospective Analysis of North Amer-ican Contact Dermatitis Group Data, 1994 to 2016. JAMA Dermatol. 2020,1;156(1):79–84.
21. Sharma AD. Relationship between nickel allergy and diet. Indian J Derma-tol Venereol Leprol. 2007;73(5):307–12.
22. Aquino M, Rosner G. Systemic Contact Dermatitis. Clin Rev Allergy Immu-nol. 2019; 56(1):9-18.
23. Sharma AD. Low chromate diet in dermatology. Indian J Dermatol. 2009;54(3):293–5.
24. Flavors and fragrances – ChemicalBook www.chemicalbook.com
25. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1410.
26. Albanesi M, Pasculi C, Giliberti L et al. Immunological characterization of onion (Allium cepa) allergy. Postępy Dermatologii i Alergologii 1/2019,98–103.

Drukuj