Archiwum

 

1(1) 2016
ISSN 2451-1846
Beata Haor (redaktor naczelny)


Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 7

Artykuły oryginalne/Original

Specyfika pracy a wypalenie zawodowe w opinii pielęgniarek
Leokadia Rezmerska, Dorota Kochman, Agnieszka Anaszewicz

Program profilaktyczny SCORE w zakresie chorób układu krążenia
Bogusława Serzysko, Joanna Janik, Joanna Świerczek

Wybrane aspekty przygotowania do samoopieki w zakresie dietoterapii pacjentów z cukrzycą typu 2
Magdalena Sałata, Leokadia Rezmerska

Wybrane aspekty jakości życia pacjentów z depresją
Maria Borowicz, Mariola Rybka

Opis przypadku/Case Report

Opieka pielęgniarska nad pacjentką z raną przewlekła w warunkach domowych
Teresa Miłkowska

Artykuły poglądowe/Review

Rola edukacyjna pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera i jego rodziną
Anna Antczak, Robert Ślusarz

Całość nr 1(1)2016 do pobrania

  2(1) 2016
  ISSN 2451-1846
  Beata Haor (redaktor naczelny)


Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 6

Artykuły oryginalne/Original

Wybrane problemy w procesie adaptacji dziecka w wieku 0 – 6 lat do pobytu w szpitalu
Dorota Kochman, Leokadia Rezmerska, Anna Nowak

Postawy pielęgniarek wobec osób zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS
Joanna Węglarska, Maria Posłuszna-Owcarz

Satysfakcja pacjentów z opieki pielęgniarskiej realizowanej w Izbie Przyjęć
Łukasz Majerski

Ocena akceptacji choroby przewlekłej na przykładzie pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
Magdalena Gościcka

Opis przypadku/Case Report

Rehabilitacja w domu pacjenta po krwotoku podpajęczynówkowym i operacji tętniaka tętnicy łączącej przedniej na podstawie studium przypadku
Jarosław Krzysztof Demianiuk

Artykuły poglądowe/Review

Problemy opiekuńcze związane z chorobą Huntingtona
Lucyna Graf, Mariola Śleziona

Całość nr 2(1)2016 do pobrania
  3(1) 2016
ISSN 2451-1846
Beata Haor (redaktor naczelny)


Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 6

Artykuły oryginalne/Original

Ocena akceptacji choroby przewlekłej przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów
Aleksandra Sochacka

Jakość życia pacjenta z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy
Mariola Rybka, Renata Winnicka

Preferencje studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie zachowań zdrowotnych
Dagmara Skowrońska, Aleksandra Rychlewska, Zuzanna Walasiewicz, Arkadiusz Wojciechowski, Joanna Jonatowska, Beata Haor

Postawy życiowe studentów pielęgniarstwa a ich stosunek do aborcji
Bożena Ostrowska, Karolina Szostek, Małgorzata Marcysiak

Opis przypadku/Case Report

Opieka nad dzieckiem ze schozofrenią paranoidalną oraz padaczką w szkole - studium przypadku
Agnieszka Komorowska

Artykuły poglądowe/Review

Padaczka - choroba społeczna XXI wieku
Karolina Filipska

Całość nr 3(1)2016 do pobrania
  4(1) 2016
ISSN 2451-1846
Beata Haor (redaktor naczelny)
 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 6

Artykuły oryginalne/Original

Satysfakcja pacjentów z pielęgniarskiej opieki przedoperaycjnej
Magdalena Delura, Maria Posłuszna-Owcarz, Leokadia Rezmerska

Rehabilitacja kardiologiczna czynnikiem poprawy jakości życia chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego
Małgorzata Łuczak, Maria Posłuszna-Owcarz

Pielęgniarstwo jako zawód zaufania publicznego w opinii pacjentów
Katarzyna Stachoń, Mariola Rybka

Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 2
Danuta Pantlinowska, Anna Antczak

Opis przypadku/Case Report

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem w podeszłym wieku z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - studium przypadku
Karolina Filipska

Artykuły poglądowe/Review

Rola i zadania szpitalnego koordynatora transplatantycyjnego
Klaudia Rutka

Całość nr 4(1)2016 do pobrania
  1(2) 2017
ISSN 2451-1846
Beata Haor (redaktor naczelny)


Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 6

Artykuły oryginalne/Original

Wiedza pielęgniarek i jej wykorzystanie w terapii bólu pooperacyjnego u pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Leokadia Rezmerska, Ilona Dulska

Poziom wiedzy na temat raka szyjki macicy wśród kobiet
Paula Jankowska, Marzena Kikolska, Martyna Kwiatkowska, Dorota Kochman, Mariola Głowacka

Ocena jakości życia i zadowolenia ze zdrowia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Maria Klarkowska, Anna Antczak

Analiza postaw młodzieży wobec transplantacji narządów
Marzena Humańska, Katarzyna Michalina Dudek

Opis przypadku/Case Report

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z wielochorobowością w przebiegu otyłości
Milena Małgorzata Żuchowska,Dorota Kochman, Mariola Głowacka

Artykuły poglądowe/Review

Higiena i pielęgnacja jamy ustnej u pacjentów z udarem mózgu
Wojciech Leśniak, Paweł Witt

Całość nr 1(2)2017 do pobrania
  2(2) 2017
ISSN 2451-1846
Beata Haor (redaktor naczelny)


Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 10

Artykuły oryginalne/Original

Człowiek w obliczu choroby nowotworowej i śmierci
Maria Żygowska, Grażyna Chojnacka-Kowalewska

Jakość opieki medycznej w opinii chorych ze stomią jelitową
Monika Rychlewska, Leokadia Rezmerska

Analiza zmiennych u pacjentów kardiologicznych
Kamila Borowska-Szczepuchowska, Maria Posłuszna-Owcarz, Anna Antczak

Preferencje żywieniowe studentów kierunku pielęgniarstwo w zależności od wieku
Angelika Nawrocka, Magdalena Zawidzka, Elżbieta Nazar, Kamila Witkowska, Aleksandra Michalak, Ewelina Pacek, Beata Haor

Opis przypadku/Case Report

Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjentki z ostrym zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego
Agnieszka Piernikowska, Janusz Ostrowski

Artykuły poglądowe/Review

Osobowość typu D i choroba sercowo-naczyniowa: przegląd literatury
Eugenia Minasidou, Theodora Kafkia, Alice Dimitriadou, Thomai Kallia, Michael Kourakos

Całość nr 2(2)2017 do pobrania
  3(2) 2017
ISSN 2451-1846
Beata Haor (redaktor naczelny)


Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 10

Artykuły oryginalne/Original

Skuteczność hiperbarii tlenowej w leczeniu ran przewlekłych
Barbara Mackiewicz, Leokadia Rezmerska

Ocena sprawności instrumentalnej seniorów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2, a poczucie własnej skuteczności
Mariola Rybka, Oliwia Rzepka, Joanna Przybylska, Robert Ślusarz

Wybrane aspekty doświadczania bólu przez pacjentów po zabiegu cholecystektomii
Paulina Gawarkiewicz, Robert Ślusarz

Wpływ wieku studentów kierunku pielęgniarstwo na nastawienie psychiczne i nawyki prozdrowotne
Natalia Pawlak, Ida Szlachciak, Zuzanna Walasiewicz, Beata Haor

Opis przypadku/Case Report

Pielęgnacja pacjenta z rurką tracheostomijną po leczeniu chirurgicznym nowotworu krtani - studium przypadku w oparciu o ICNP®
Paula Jankowska, Marzena Kikolska, Dorota Kochman, Mariola Głowacka

Artykuły poglądowe/Review

Małoinwazyjne metody w leczeniu przewlekłych dolegliwości bólowych kręgosłupa - udział pielęgniarski w zwalczaniu bólu
Anna Raszka, Agnieszka Królikowska, Anna Antczak-Komoterska

Całość nr 3(2)2017 do pobrania
  4(2) 2017
ISSN 2451-1846
Beata Haor (redaktor naczelny)


Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 7

Artykuły oryginalne/Original

Doświadczanie bólu i wiedza na temat jego patomechanizmu oraz metod leczenia w grupie pielęgniarek anestezjologicznych
Ewa Szczech, Mariola Rybka, Robert Ślusarz

Aspekty doświadczania bólu w grupie pielęgniarek anestezjologicznych w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych
Ewa Szczech, Anna Raszka, Agnieszka Piernikowska, Klaudia Daszuta

Opinia pacjentów w aspekcie radzenia sobie z bólem po zabiegach operacyjnych
Joanna Bluma, Agnieszka Królikowska, Teresa Siemianowska, Iwona Czarniecka

Czynniki wpływające na podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego
Aleksandra Jagodzińska, Leokadia Rezmerska

Opis przypadku/Case Report

Współpraca zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem z rozpoznaniem choroby Alzhaimera. Prezentacja przypadku
Joanna Solarz-Bogusławska

Artykuły poglądowe/Review

Przymus bezpośredni w aspekcie etycznym
Karolina Filipska, Robert Ślusarz

Całość nr 4(2)2017 do pobrania
  1(3) 2018
ISSN 2451-1846
Beata Haor (redaktor naczelny)
 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 7

Artykuły oryginalne/Original

Zjawisko przemocy rówieśniczej i domowej w opinii dzieci i młodzieży miasta Włocławka
Paulina Smyk, Marta Lewicka

Ocena dostępności do papierosów w opinii dzieci i młodzieży z miasta Włocławka
Marta Lewicka, Paulina Smyk

Wpływ wybranych czynników na sposób postrzegania osób chorych na schizofrenię
Adrianna Frydrysiak

Stres pielęgniarki w opiece nad pacjentem w terminalnym okresie choroby nowotworowej
Maria Górniak, Grażyna Chojnacka-Kowalewska

Opis przypadku/Case Report

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej wobec pacjentki z marskością wątroby w przebiegu choroby Wilsona
Julita Szambelan, Monika Pietrzak, Beata Haor

Artykuły poglądowe/Review

Niezgodności a zdarzenia niepożądane jako element oceny jakości opieki długoterminowej
Robert Piekarski

Całość nr 1(3)2018 do pobrania
  2(3) 2018

ISSN 2451-1846
Beata Haor (redaktor naczelny)


Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 8

Artykuły oryginalne/Original

Ocena wiedzy pacjentów na temat czynników ryzyka związanych ze stylem życia, a występowanie chorób nowotworowych głowy i szyi
Urszula Karbowiak, Bogusława Serzysko

Ocena wiedzy i zachowań społecznych powiatu bełchatowskiego na temat HIV i AIDS
Iwona Dylak, Bogusława Serzysko

Ocena wiedzy stosowania leków OTC bez recepty wśród mieszkańców powiatu bełchatowskiego oraz personelu medycznego
Dorota Kołtunowicz, Bogusława Serzysko

Preferencje żywieniowe studentów kierunku pielęgniarstwo
Monika Sander-Grabowska, Beata Przystaś, Elżbieta Szudy, Beata Haor

Opis przypadku/Case Report

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z ostrą niewydolnością nerek
Natalia Pawlak, Ida Szlachciak, Beata Haor

Artykuły poglądowe/Review

Opieka nad kobietą i dzieckiem z zespołem FAS
Agnieszka Komorowska

Całość nr 2(3)2018 do pobrania
  3(3) 2018

ISSN 2451-1846
Beata Haor (redaktor naczelny)


Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 8

Artykuły oryginalne/Original

Jakość opieki pielęgniarskiej w ocenie pacjentów po zabiegach operacyjnych wykonanych w znieczuleniu podpajęczynówkowym
Klaudia Katarzyna Daszuta, Justyna Liberacka, Robert Ślusarz

Opieka pielęgniarska po znieczuleniu podpajęczynówkowym w opinii badanych w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych
Klaudia Katarzyna Daszuta, Justyna Liberacka, Robert Ślusarz

Wpływ występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa na jakość życia pielęgniarek - doniesienia wstępne
Dorota Wolska, Karolina Filipska, Beata Haor

Występowanie zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego wśród personelu pielęgniarskiego
Dorota Wolska, Karolina Filipska, Beata Haor

Opis przypadku/Case Report

Mapowanie diagnoz ICNP® na przykładzie procesu pielęgnowania dziecka w przebiegu mononukleozy zakaźnej
Elżbieta Nazar, Dorota Kochman, Joanna Przybylska

Artykuły poglądowe/Review

Szczepienia seniorów - profilaktyka chorób zakaźnych na przykładzie szczepienia przeciw grypie
Magdalena Zawidzka, Elżbieta Nazar, Marta Kamińska, Joanna Przybylska

Całość nr 3(3)2018 do pobrania
  4(3) 2018
ISSN 2451-1846
Beata Haor (redaktor naczelny)
 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 8

Artykuły oryginalne/Original

Reakcja na sytuacje stresowe w opinii pielęgniarek na oddziałach zachowawczych
Teresa Siemianowska, Dominika Podsiadły, Robert Ślusarz

Reakcje na sytuacje stresowe w opinii pielęgniarek na oddziałach zabiegowych
Iwona Czarniecka, Dominika Podsiadły, Robert Ślusarz

Świadomość wyboru zdrowych produktów żywnościowych wśród studentów pielęgniarstwa
Monika Sander-Grabowska, Beata Przystaś, Anna Antczak-Komoterska

Porównanie wiedzy studentów kierunku pielęgniarstwo ze studentami kierunków pozamedycznych na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B
Magdalena Zawidzka, Elżbieta Nazar, Marta Kamińska, Anna Antczak-Komoterska

Opis przypadku/Case Report

Jakość życia i aktywność zawodowa pacjenta po przebytym zawale mięśnia sercowego
Marta Kamińska, Mariola Rybka

Artykuły poglądowe/Review

Nowotwór piersi - problemy i jakość życia kobiet po stektomii
Karolina Ciechanowska, Karolina Krajewska, Anna Antczak-Komoterska

Całość nr 4(3)2018 do pobrania
  1(4) 2019
ISSN 2451-1846
Beata Haor (redaktor naczelny)
 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 8

Artykuły oryginalne/Original

Analiza poziomu zadowolenia z opieki badanych pacjentek oddziału położniczo-neonatologicznego w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych
Dorota Kochman, Paulina Wojasińska

Doświadczenia badanych pacjentek oddziału położniczo-neonatologicznego dotyczące opieki pielęgniarskiej w okresie hospitalizacji w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych z wykorzystaniem wersji w skali NEWCASTLE polskiej wersji skali NEWCASTLE
Dorota Kochman, Paulina Wojasińska

Strategie radzenia sobie ze stresem w opinii pielęgniarek
Agnieszka Piernikowska, Dominika Podsiadły

Interakcje wybranych leków z alkoholem, a poziom wiedzy studentów pielęgniarstwa
Elżbieta Nazar, Grażyna Chojnacka-Kowalewska

Opis przypadku/Case Report

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem zależności alkoholowej
Mariola Rybka, Lidia Jankowska, Joanna Przybylska

Artykuły poglądowe/Review

Mapowanie pojęć ICNP® na przykładzie procesu pielęgnowania pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Magdalena Zawidzka, Beata Haor

Całość nr 1(4)2019 do pobrania
 

2(4) 2019
ISSN 2451-1846
Beata Haor (redaktor naczelny)


Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 8

Artykuły oryginalne/Original

Ocena jakości życia pacjentów z kolostomią
Katarzyna Gęsicka, Monika Rychlewska, Teresa Siemianowska

Przygotowanie pacjenta przewlekle chorego do samoopieki jako efekt skutecznej edukacji zdrowotnej prowadzonej przez pielęgniarki
Magdalena Zawidzka, Agnieszka Piernikowska

Wiedza i opinie studentów na temat transplantacji narządów
Marta Kamińska, Klaudia Daszuta


The relatioship beetwen levels of altruism, empathy and assertiveness in nursing students
Ş. Dılek Güven, Ayla Ünsal

Opis przypadku/Case Report

Aspekty pielęgniarstwa pacjenta z zespołem kacheksja-anoreksja w opiece paliatywnej - studium przypadku w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®
Natalia Pawlak, Julia Romanowicz, Lena Serafin, Bożena Czarkowska-Pączek

Artykuły poglądowe/Review

Aspekty promocji zdrowia i badań profilaktycznych w kontekście zachorowań i zgonów z powodu nowotworów w Polsce
Beata Przystaś, Monika Sander-Grabowska, Marzena Chwiałkowska

Całość nr 2(4)2019 do pobrania

3(4) 2019 
ISSN 2451-1846 
Beata Haor (redaktor naczelny) 


Spis treści / Spis treści

Od Redakcji / Editorial
PDF - 8 

Artykuły oryginalne / Oryginał 

Analiza wiedzy studentów PWSZ we Włocławku na temat pierwszej pierwszej pomocy
Magdalena Zawidzka, Beata Haor, Klaudia Daszuta 

Zachowania zdrowotne i umiejętności w zakresie profilaktyki możłiwych powikłań u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Anna Piotrowska, Agnieszka Piernikowska, Anna Miziewicz 

Wpływ kształcenia podyplomowego na rozwój kompetencji personelu pielęgniarskiego
Katarzyna Rogowska, Monika Rychlewska 

Wpływ szkoleń na znajomość metody leczenia przez pielęgniarki pracujące w hospicjum
Marzena Chwiałkowska, Nina Morawska 

Opis przypadku / Case Report 

Projektowanie opieki pielęgniarskiej pacjenta geriatrycznego mieszkającego w Domu Pomocy Społecznej z ICNP®
Natalia Pawlak, Zuzanna Strząska-Kliś, Lena Serafin, Bożena Czarkowska-Pączek 

Artykuły poglądowe / Review 

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej realizowanej wobec pacjenta żołądka żołądka
Natalia Kot, Paulina Żelazek 

Całość nr 3 (4) 2019 do pobrania
 

4(4) 2019 
ISSN 2451-1846 
Beata Haor (redaktor naczelny) 


Spis treści / Contents

Od Redakcji / Editorial
PDF - 8 

Artykuły oryginalne / Original 

Wiedza pielęgniarek pracujących w oddziałach internistycznych na temat terapii bólu w chorobach nowotworowych
Beata Chojnacka, Grażyna Chojnacka- Kowalewska 

Poziom wiedzy chorych w zakresie nadciśnienia tętniczego 
Agnieszka Piernikowska, Anna Piotrowska, Anna Miziewicz 

Jakość życia osób w środowisku wiejskim po zawale mięśnia sercowego 
Agnieszka Szymańska, Grażyna Chojnacka-Kowalewska, Joanna Przybylska 

Wpływ poziomu wiedzy pielęgniarek opieki długoterminowej na właściwie prowadzoną profilaktykę i pielęgnację odleżyn
Katarzyna Rogowska, Teresa Siemianowska

Opis przypadku / Case Report

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z niewydolnością wątroby przeszczepionej, niezakwalifikowanym do retransplantacji - studium przypadku w oparciu o klasyfikację ICNP® 
Aleksandra Ostrowska, Natalia Sak-Dankosky, Bożena Czarkowska-Pączek

Artykuły poglądowe / Recenzja 

Opieka nad pacjentem w przebiegu raka płuc 
Martyna Górniewicz, Paulina Antczak 

Całość nr 4 (4) 2019 do pobrania

 

1(5) 2020 
ISSN 2451-1846
Beata Haor (redaktor naczelny)


Spis treści / Contents

Od Redakcji / Editorial
PDF - 8

Artykuły oryginalne / Original

Zawód pielęgniarki jako profesja szczególnie obciążona długotrwałym stresem i zagrożeniem wystąpienia depresji
Mariola Rybka, Agnieszka Rymar 

Wiedza i opinie kobiet na temat wybranych aspektów nietrzymania moczu
Bożena Wojtycka, Beata Haor 

Postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci pacjenta
Beata Ponińska, Grażyna Chojnacka-Kowalewska 

Analiza wybranych czynników mających wpływ na postępowanie rodziców dzieci do 5 roku życia w przypadku wystąpienia gorączki
Dorota Kochman, Jolanta Jagieła

Opis przypadku / Case Report

Opieka pielęgniarska nad pacjentką w przebiegu anoreksji z wykorzystaniem ICNP®  
Karolina Ciechanowska, Karolina Krajewska

Artykuły poglądowe / Recenzja

Tymianek - roślina o wielu zastosowaniach
Maja Ambroziak, Małgorzata Stanowska, Kalina Sikorska-Zimny 

Całość nr 1(5) 2020 do pobrania

2(5) 2020 
ISSN 2451-1846 
Beata Haor (redaktor naczelny) 


Spis treści / Contents

Od Redakcji / Editorial
PDF - 8 

Artykuły oryginalne / Original 

Ocena jakości życia chorych z niewydolnością serca
Beata Czekierda, Grażyna Chojnacka-Kowalewska 

Ocena jakości życia seniorów z otyłością przebywających w środowisku domowym
Mariola Rybka, Iwona Kawczyńska

Zachowania zdrowotne kobiet z nietrzymaniem moczu
Bożena Wojtycka, Beata Haor 

Satysfakcja z życia w grupie młodzieży przez pryzmat zaburzeń w zakresie masy ciała
Dorota Kochman, Danuta Wojciechowska

Opis przypadku / Case Report

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem w przebiegu raka płuc z wykorzystaniem ICNP®
Karolina Ciechanowska

Artykuły poglądowe / Recenzja 

Oregano - właściwości i wykorzystanie przez ludzi
Olga Suska, Oliwia Turkot, Kalina Sikorska-Zimny 

Całość nr 2(5) 2020 do pobrania

3(5) 2020 
ISSN 2451-1846 
Beata Haor (redaktor naczelny) 


Spis treści / Contents

Od Redakcji / Editorial
PDF - 9

Artykuły oryginalne / Original 

Nawyki żywieniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2
Anna Antczak-Komoterska, Malwina Gołębiewska 

Poziom wiedzy na temat profilaktyki przeciwzakrzepowej wśród pacjentów z migotaniem przedsionków
Anna Emilia Chwalisz, Grażyna Chojnacka-Kowalewska

Wpływ uwarunkowań genetycznych i czynników środowiskowych na zachorowalność na cukrzycę typu 2
Natalia Cecot, Beata Boruczkowska

Analiza częstości występowania oraz czynników wpływających na powstanie wad postawy u dzieci w wieku szkolnym
Dorota Kochman, Aneta Studzińska

Opis przypadku / Case Report

Opieka pielęgniarska nad pacjentką w przebiegu choroby Alzheimera z wykorzystaniem ICNP®
Karolina Krajewska

Artykuły poglądowe / Recenzja 

Alergeny ziół kulinarnych i warzyw ważne dla pielęgniarki lub dietetyczki
Krzysztof Buczyłko

Całość nr 3(5) 2020 do pobrania

 

4(5) 2020 
ISSN 2451-1846
Beata Haor (redaktor naczelny)


Spis treści / Contents

Od Redakcji / Editorial
PDF

Artykuły oryginalne / Original

Wiedza mieszkańców gminy Lipno na temat raka jelita grubego
Mariola Rybka, Agnieszka Strużyńska

Jakość życia kobiet po mastektomii
Mariola Rybka, Małgorzata Ziółkowska

Ocena satysfakcji rodziców z leczenia ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki
Lech Grzelak, Anna Wiśniewska, Robert Ślusarz

Świadomość pacjentów na temat późnych powikłań cukrzycy typu 2 
Anna Antczak-Komoterska, Beata Boruczkowska

Opis przypadku / Case Report

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej realizowanej wobec pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu
Kasandra Szklarczyk, Wiktoria Sztandarowicz, Emilia Szyjkowska, Paulina Sak

Artykuły poglądowe / Recenzja

Organ transplantation and chronic disturbances in the health condition of the population – challenges and perspectives
Arzu Kader Harmanci Seren

Całość nr 4(5) 2020 do pobrania

 

Drukuj