Aktualny numer

1(5) 2020 
ISSN 2451-1846
Beata Haor (redaktor naczelny)


Spis treści / Contents

Od Redakcji / Editorial
PDF - 8

Artykuły oryginalne / Original

Zawód pielęgniarki jako profesja szczególnie obciążona długotrwałym stresem i zagrożeniem wystąpienia depresji
Mariola Rybka, Agnieszka Rymar 

Wiedza i opinie kobiet na temat wybranych aspektów nietrzymania moczu
Bożena Wojtycka, Beata Haor 

Postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci pacjenta
Beata Ponińska, Grażyna Chojnacka-Kowalewska 

Analiza wybranych czynników mających wpływ na postępowanie rodziców dzieci do 5 roku życia w przypadku wystąpienia gorączki
Dorota Kochman, Jolanta Jagieła

Opis przypadku / Case Report

Opieka pielęgniarska nad pacjentką w przebiegu anoreksji z wykorzystaniem ICNP®  
Karolina Ciechanowska, Karolina Krajewska

Artykuły poglądowe / Recenzja

Tymianek - roślina o wielu zastosowaniach
Maja Ambroziak, Małgorzata Stanowska, Kalina Sikorska-Zimny 

Całość nr 1(5) 2020 do pobrania

   

2(5) 2020 
ISSN 2451-1846 
Beata Haor (redaktor naczelny) 


Spis treści / Contents

Od Redakcji / Editorial
PDF - 8 

Artykuły oryginalne / Original 

Ocena jakości życia chorych z niewydolnością serca
Beata Czekierda, Grażyna Chojnacka-Kowalewska 

Ocena jakości życia seniorów z otyłością przebywających w środowisku domowym
Mariola Rybka, Iwona Kawczyńska

Zachowania zdrowotne kobiet z nietrzymaniem moczu_2
Bożena Wojtycka, Beata Haor 

Satysfakcja z życia w grupie młodzieży przez pryzmat zaburzeń w zakresie masy ciała
Dorota Kochman, Danuta Wojciechowska

Opis przypadku / Case Report

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem w przebiegu raka płuc z wykorzystaniem ICNP®
Karolina Ciechanowska

Artykuły poglądowe / Recenzja 

Oregano - właściwości i wykorzystanie przez ludzi
Olga Suska, Oliwia Turkot, Kalina Sikorska-Zimny 

Całość nr 2(5) 2020 do pobrania

3(5) 2020 
ISSN 2451-1846 
Beata Haor (redaktor naczelny) 


Spis treści / Contents

Od Redakcji / Editorial
PDF - 9

Artykuły oryginalne / Original 

Nawyki żywieniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2
Anna Antczak-Komoterska, Malwina Gołębiewska 

Poziom wiedzy na temat profilaktyki przeciwzakrzepowej wśród pacjentów z migotaniem przedsionków
Anna Emilia Chwalisz, Grażyna Chojnacka-Kowalewska

Wpływ uwarunkowań genetycznych i czynników środowiskowych na zachorowalność na cukrzycę typu 2
Natalia Cecot, Beata Boruczkowska

Analiza częstości występowania oraz czynników wpływających na powstanie wad postawy u dzieci w wieku szkolnym
Dorota Kochman, Aneta Studzińska

Opis przypadku / Case Report

Opieka pielęgniarska nad pacjentką w przebiegu choroby Alzheimera z wykorzystaniem ICNP®
Karolina Krajewska

Artykuły poglądowe / Recenzja 

Alergeny ziół kulinarnych i warzyw ważne dla pielęgniarki lub dietetyczki
Krzysztof Buczyłko

Całość nr 3(5) 2020 do pobrania

 

Drukuj