Organ transplantation and chronic disturbances in the health condition of the population – challenges and perspectives

  • Kategoria: 2-uncategorised
  • Odsłony: 39409

Przeszczepianie narządów i chroniczne zaburzenia stanu zdrowia populacji – wyzwania i perspektywy

Organ transplantation and chronic disturbances in the health condition of the population – challenges and perspectives

ARZU KADER HARMANCI SEREN (a)

(a) PhD, RN, Assoc. Professor, Department of Nursing Management, Hamidiye Faculty of Nursing, University of Health Sciences, Istanbul / Turkey

ISSN: 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.024

Abstract:
End-stage organ failure cases are increasing around the World. Especially chronic kidney failure has been becoming a worldwide epidemic. Although available medical technology and human health resources capacity is enough to transplant organs and tissues to patients diagnosed with end-stage organ fail-ure, many people cannot access the transplantation services because of eco-nomic reasons and organ shortage. Thus, health care professionals should fo-cus on preventing chronic organ failures besides increasing the organ donor pool.

Keywords:
organ failure; organ transplantation; organ donation; preventive health programs; preventative medicine

Streszczenie
Na całym świecie rośnie liczba przypadków końcowej niewydolności narządów. Szczególnie przewlekła niewydolność nerek staje się ogólnoświatową epidemią. Chociaż dostępna technologia medyczna i zasoby ludzkie wystarcza-ją do przeszczepu narządów i tkanek pacjentom, u których zdiagnozowano schyłkową niewydolność narządów, wiele osób nie może uzyskać dostępu do usług transplantacyjnych z powodów ekonomicznych i niedoboru narządów. Dlatego pracownicy służby zdrowia powinni skupić się na zapobieganiu przewlekłej niewydolności narządów, a nie tylko na zwiększaniu puli dawców narządów.

Słowa kluczowe:
niewydolność narządów; przeszczepianie narządów; dawstwo narządów; profilaktyczne programy zdrowotne; medycyna zapobiegawcza

 

Pełny tekst:
PDF – 82-88

Bibliografia:

1. Friedlaender GE., Friedlaender LK. Saints Cosmas and Damian: patron saints of medicine. Clinical Orthopaedics and Related Research. 2016; 474(8): 1765–1769.
2. Hatzinger M., Stastny M., Grützmacher P., Sohn M. The history of kid-ney transplantation. Der Urologe. A. 2016; 55(10):1353–1359.
3. Cantarovich F. Organ Shortage, Will Peoples Knowledge be a Path to the Solution?. Nursing and Health Care. 2019; 4: 44–49.
4. Taylor DM. et al. Limited health literacy is associated with reduced ac-cess to kidney transplantation. Kidney International. 2019; 95.5: 1244–1252.
5. Axelrod DA., et al. An economic assessment of contemporary kidney transplant practice. American Journal of Transplantation, 2018, 18(5): 1168–1176.
6. Shingde R, et al. Relative survival and quality of life benefits of pancre-as–kidney transplantation, deceased kidney transplantation and dialy-sis in type 1 diabetes mellitus—a probabilistic simulation mo-del. Transplant International. 2020; 33(11): 1393–1404.
7. Hettiaratchya S, Randolphb MA, Petitc F, Leed WPA, Butler PEM. Com-posite tissue allotransplantation—a new era in plastic surgery? The British Association of Plastic Surgeons. 2004; 57: 381–391.
8. The Declaration of Istanbul 2018 Edition. https://www.declarationofistanbul.org/images/Policy_Documents/2018_Ed_Do/2018_Edition_of_the_Declaration_of_Istanbul_Final.pdf
9. Steering Committee of the Istanbul Summit. Organ trafficking and transplant tourism and commercialism: The Declaration of Istan-bul. The Lancet. 2008; 372(9632): 5–6.
10. Gómez MP., Irazábal M M., Manyalich M. International Registry In Or-gan Donation And Transplantation–2019 Worldwide Da-ta. Transplantation, 2020; 104(S3): S272.
11. Demırkiran O., Bozbay S., Elmaagac M., Agkoç M. Religious and Cul-tural Aspects of Organ Donation in the Turkish Population. In Transplantation proceedings. 2019; 51(7): 2158–2162.
12. Boukenze B., Haqiq A., Mousannif H. Predicting chronic kidney failure disease using data mining techniques. In International Symposium on Ubiquitous Networking. Springer, Singapore. 2016: 701–712.
13. Suleymanlar G, Ateş K, Seyahi N. Registry of The Nephrology, Dialysis and Transplantation In Turkey-Registry 2019. Ankara. 2020. http://www.nefroloji.org.tr/folders/file/registry_2019.pdf
14. Hill NR., Fatoba ST., Oke JL., Hirst JA., O’Callaghan CA, Lasserson DS., Hobbs FR. Global prevalence of chronic kidney disease–a systematic review and meta-analysis. PloS one. 2016; 11(7): e0158765.
15. Janki S. et al. Long-term prognosis after kidney donation: a propensity score matched comparison of living donors and non-donors from two population cohorts. European Journal of Epidemiology.2020.
16. Delmonico FL. The implications of Istanbul Declaration on organ traf-ficking and transplant tourism. Current Opinion in Organ Transplanta-tion, 2009; 14(2): 116–119.
17. Bello AK., et al. Assessment of global kidney health care status. Jama. 2017; 317(18): 1864–1881.
18. Geneau R. et al. Raising the priority of preventing chronic diseases: a political process. The Lancet, 2010; 376(9753): 1689–1698.

Drukuj