Deklaracja dostępności

 • Kategoria: 2-uncategorised
 • Odsłony: 15178

Wstęp do deklaracji

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.wydawnictwo.pans.wloclawek.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 01.07.2020 r.

 Dane teleadresowe

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
3 Maja 17, 87-800 Włocławek
Telefon: 054/231 60 80
Faks: 054/231 43 52
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie znajdują się dokumenty w formie skanów lub plików pdf

 Ułatwienia na stronie

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter

 Informacje na temat sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-01
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2021-10-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony: 

Redaktor Naczelny Wydawnictwa
Telefon: 600 255 358
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że każdy ma prawo:

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu

Wniosek powinien zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której żądanie dotyczy oraz określenie dogodnego sposobu przedstawienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Rozpatrzenia zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie terminu nie jest możliwe, należy poinformować wnoszącego żądanie o terminie realizacji zgłoszenia. Z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy realizacji żądania przysługuje prawo do złożenia skargi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także możliwość powiadomienia Rzecznik Praw Obywatelskich jako organu nadzorującego.

 

Dostępność architektoniczna obiektów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

Wykaz budynków/lokalizacji:

Budynek dydaktyczny ul. Mechaników 3

 • cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo (dwa przy wejściu do budynku, dwa z tyłu budynku),
 • podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności (dostępny z tyłu budynku – wejście do budynku drzwiami bocznymi otwieranymi automatycznie),
 • główne drzwi wejściowe oraz szczytowe otwierane automatycznie,
 • portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM,
 • zapewniona komunikacja pionowa – dwie windy oznakowane pismem Braille’a, informacja głosowa (winda boczna), system przyzywowy,
 • toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażone w system przyzywowy (parter, 1, 2 i 3 piętro),
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym,
 • w obiekcie znajdują się punkty zbiórki dla osób potrzebujących pomocy/asysty przy ewakuacji (hol główny 1, 2, 3, 4 piętro) – oznaczone piktogramem, wyposażone w system przyzywowy,
 • pomieszczenie dla osób ze szczególnymi potrzebami - pokój nr 9 (klucz do pobrania na portierni).

Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii,  budynek dydaktyczny ul. Energetyków 30  

 • dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo,
 • dwa podjazdy dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności,
 • wejście główne na poziomie chodnika,
 • wejście do auli z zewnątrz z poziomu chodnika,
 • portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM,
 • zapewniona komunikacja pionowa – winda oznakowana pismem Braille’a, informacja głosowa, system przyzywowy
 • toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażone w system przyzywowy (parter, 1 i 2 piętro),
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej oraz głosowej - w budynku znajduje się system nawigacyjny Your Way Plus dla osób niewidomych i słabowidzących, działający za pomocą bezpłatnej aplikacji YourWay (aplikacja wykrywa zainstalowany w danym miejscu nadajnik, informuje użytkownika o jego obecności, a po wybraniu odpowiedniej opcji jest w stanie odczytać zawartą informację),
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym,
 • w obiekcie znajdują się punkty zbiórki dla osób potrzebujących pomocy/asysty przy ewakuacji (klatka schodowa boczna 1, 2 piętro) – oznaczone piktogramem, wyposażone w system przyzywowy.

Budynek dydaktyczny ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25

 • dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo (wspólne z Domem Studenta),
 • podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności,
 • zapewniona komunikacja pionowa – winda oznakowana pismem Braille’a, system przyzywowy
 • toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażone w system przyzywowy (parter, 1 i 2 piętro),
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym,
 • w obiekcie znajdują się punkty zbiórki dla osób potrzebujących pomocy/asysty przy ewakuacji (hol główny 1 piętro, klatka schodowa przy auli 2 piętro) – oznaczone piktogramem, wyposażone w system przyzywowy.

Dom Studenta ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25

 • dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo (wspólne z budynkiem dydaktycznym)
 • podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności,
 • zapewniona komunikacja pionowa – platforma pionowa wewnętrzna, system przyzywowy
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażona w system przyzywowy (parter)
 • portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym,
 • w obiekcie znajdują się punkty zbiórki dla osób potrzebujących pomocy/asysty przy ewakuacji (klatka schodowa 1, 2 piętro) – oznaczone piktogramem, wyposażone w system przyzywowy.

Rektorat ul. 3 Maja 17

 • dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo,
 • podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności,
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażona w system przyzywowy (parter),
 • brak dostępności architektonicznej budynku: wysoki próg w wejściu głównym oraz od strony dziedzińca, brak windy, utrudniona komunikacja pozioma z powodu różnic poziomu dróg komunikacyjnych (w celu ułatwienia obsługi prosimy o kontakt telefoniczny 668 075 490, pracownik udzieli pomocy),
 • portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym,
 • w obiekcie znajdują się punkty zbiórki dla osób potrzebujących pomocy/asysty przy ewakuacji (klatka schodowa 1 piętro, korytarz 2 piętro) – oznaczone piktogramem, wyposażone w system przyzywowy.

 

W obiektach PANS we Włocławku zapewniamy możliwość wejścia z psem asystującym, wg poniższych zasad: 

Zarządzenie nr 4/23 Dyrektora Administracyjnego PANS we Włocławku z dnia 04 maja 2023 r. w sprawie zasad wstępu osób z psem asystującym do budynków Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

Dla własnego komfortu możesz uprzedzić nas telefonicznie (664 907 254) lub e-mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) o swojej wizycie.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

 Obsługa interesanta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie.

 

We wszystkich obiektach zapewniamy dostęp online do usługi tłumacza polskiego języka migowego. Usługa tłumacza dostępna jest z poziomu strony internetowej www.pans.wloclawek.pl. Interesant może samodzielnie wykonać zdalne połączenie z tłumaczem lub skorzystać z tej usługi w siedzibie Uczelni. Punkty obsługi zostały oznaczone piktogramem migających dłoni.

Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 

Oferujemy systemy wspomagające słyszenie. Zgłoszenie potrzeby skorzystania ze sprzętu należy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności.

 

Poniżej znajdują się informacje o zakresie działalności jednostki w formie:

 - elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo
 - nagrania w polskim języku migowym
 - tekstu łatwego do czytania

Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji w formie określonej w tym wniosku

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami uczelnia zapewnia obsługę w formie określonej w tym wniosku.

- Zarządzenie nr 38/23 Rektora PANS z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o zapewnienie dostępności w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku
- Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
- Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej 

Zespół ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Adrianna Sobczyńska – pełnomocnik ds. dostępności i studentów z niepełnosprawnościami
Telefon: 664 907 254
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robert Andrzejczak – konsultant w zakresie dostępności architektonicznej
Telefon: 660 724 760
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Chymkowska – konsultant w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej
Telefon: 602 451 662
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jarosław Struś – konsultant w zakresie dostępności cyfrowej 
Telefon: 668 075 480
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aneta Woźniak – Dyrektor Administracyjny  
Telefon: 698 629 523
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Drukuj