Procedura recenzowania

  • Kategoria: 2-uncategorised
  • Odsłony: 168

PROCEDURA RECENZOWANIA

Procedura recenzowania artykułów w zeszytach naukowych jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi na przykład w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzowanych w nauce” wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011.

Autorzy przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na przyjęty proces recenzji. Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie są recenzowane. Nie powołuje się recenzentów spośród pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. W przypadku złożenia do druku artykułów napisanych w języku obcym do ich oceny powołuje się recenzenta, który jest afiliowany w zagranicznej instytucji naukowej (różnej od instytucji, w której afiliowany jest autor).

Recenzent zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z recenzowanym dziełem oraz starannie, rzetelnie i uczciwie dokonać oceny jego wartości profesjonalnej i poznawczej w odniesieniu do aktualnego poziomu reprezentowanej przez siebie dyscypliny nauki oraz wymagań stawianych recenzentom.

Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie raz w roku. Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia artykułów do publikacji lub ich odrzucenia. Przy ocenie publikacji złożonych do druku brane są pod uwagę:

    oryginalność pracy;
    wartość merytoryczna;
    baza źródłowa;
    cytowana literatura i orzecznictwo;
    warsztat naukowy.

Druk recenzji

Deklaracja o braku konfliktu interesów

 

PEER REVIEW PROCEDURE

Articles submitted for possible publication are subjected to a double-blind, peer review process which is consistent with the recommendations of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland (2011) and include the following steps:

The formal, technical and merits assessment of submitted scientific articles by the editorial board. The scientific article should correspond to the journal profile. The article should also meet the journal editorial standards presented in template with editorial standards available in downloads. The editors reserve the right to reject a low quality manuscripts that do not comply with the above-mentioned guidelines.

Articles that are found suitable for review are then sent to two, independent, external reviewers, experts in the given academic field. The reviewers are not affiliated with the State Higher Vocational School in Wloclawek and with the research center represented by the author.

Authors and reviewers do not know their identities.

Review has a written character and clearly indicate whether the article is suitable for publication, whether it requires adjustment or whether reviewed text is not suitable for publication. Eligibility criteria of scientific articles publication are listed in the section information for authors.

The general list of reviewers for is published once a year on its website. The list of reviewers for each number is not disclosed. Based on the results of the evaluation, the editorial board decides whether the article is suitable for publication, whether it requires adjustment or whether reviewed text is not suitable for publication.

The key duties and responsibilities of reviewers are:

    Any selected reviewer who feels unqualified to review the article or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and excuse himself from the review process.
    Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor. Informations disclosed in a submitted manuscript must not be used in a reviewer's own research without consent of the author.
    Reviews should be conducted objectively. Reviewers should express their views clearly with supporting arguments.
    Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors.
    Reviewers should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.
    Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

A reviewer list

Declaration of no conflict of interest

Drukuj