Czasopisma archiwalne

ZESZYTY NAUKOWE
EKONOMIA I ZARZĄDZANIE
***
SCIENTIFIC BOOKLETS
ECONOMICS AND MANAGMENT

Ekonomia i Zarządzanie (ISSN 1896-8147)
Ekonomia i Zarządzanie - Wytyczne dla autorów
Ekonomia i zarządzanie - Proces recenzji
Ekonomia i Zarządzanie - Archiwum
Ekonomia i zarządzanie - Aktualny numer
 PAŃSTWO – PRAWO – ADMINISTRACJA
ZESZYTY NAUKOWE
***
LAW – STATE – ADMINISTRATION
SCIENTIFIC BOOKLETS

Państwo-Prawo-Administracja (ISSN 2451-1676)
Państwo-Prawo-Administracja - Wytyczne dla autorów
Państwo-Prawo-Administracja - Proces recenzji
Państwo-Prawo-Administracja - Archiwum
Państwo-Prawo-Administracja - Aktualny numer
ZESZYTY NAUKOWE
ROZPRAWY HUMANISTYCZNE
***
SCIENTIFIC BOOKLETS
HUMANISTIC TREATIES

Rozprawy Humanistyczne (ISSN 1731-2221)
Rozprawy Humanistyczne - Wytyczne dla autorów
Rozprawy Humanistyczne - Proces recenzji
Rozprawy Humanistyczne - Archiwum
Rozprawy Humanistyczne - Aktualny numer

Drukuj