Źródła konfliktów występujące w organizacji

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1104

Źródła konfliktów występujące w organizacji

Sources of conflict occurring in the organization

MONIKA KATARZYNA GĄTARSKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.022

ISSN: 1896-8147

Streszczenie:
Poniższy artykuł przedstawia istotę konfliktu. Ukazuje różne źródła jego powstania i wskazuje zarówno pozytywne jak i negatywne jego skutki. Ponadto zawiera opinie pracowników i menedżera o konfliktach w miejscu ich pracy.

Abstract:
The article below shows the essence of the conflict.. This article shows various sources of its origins and indicates both positive and negative effects. This article contains the opinions of employees and managers about conflicts in their workplace.

Słowa kluczowe:
konflikt, przyczyny, organizacja

Keywords:
Conflict, causes, organization

Pełny tekst:
PDF - 38-57

Bibliografia:
Bańka W, zarządzanie personelem- teoria i praktyka, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
Bieniok H i zespół, Metody sprawnego zarządzania, agencja wydawnicza ,,Placet’’, Warszawa 1997.
Bugdol M,, Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
Griffin R.W, Podstawy zarządzania organizacją, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Pocztowski A, zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Stoner J.A.F, Ch. Wenkel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.
Ward M., 50 najważniejszych problemów zarządzania, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
Webber R.A, Zasady zarządzania organizacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.

Drukuj