Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej realizowanej wobec pacjenta w przebiegu raka żołądka

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1690

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej realizowanej wobec pacjenta w przebiegu raku żołądka

Selected aspects of nursing care in patients with gastric cancer

NATALIA KOT, PAULINA ŻELAZEK

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.018

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Rak żołądka jest nowotworem złośliwym, który wywodzi się z komórek warstwy wewnętrznej narządu. Cechuje się długim okresem bezobjawowym. Zapadalność na raka żołądka zwiększa się po 50 roku życia, szczególnie w populacji mężczyzn.
Cel. Celem pracy była analiza wybranych aspektów opieki pielęgniarskiej realizowanej wobec pacjenta w przebiegu raka żołądka.
Materiały i metody. W pracy zastosowano metodę analizy piśmiennictwa poświęconego zagadnieniom klinicznym i opiece nad chorym z rakiem żołądka oraz mapowanie diagnoz i interwencji pielęgniarskich przy użyciu słownika ICNP®.
Wyniki i wnioski. Zastosowanie klasyfikacji ICNP® umożliwia odzwierciedlenie sytuacji zdrowotnej pacjenta w przebiegu raka żołądka oraz planowanie założeń opieki pielęgniarskiej w oparciu o ujednoliconą terminologię zawodową.

Abstract:
Introduction. Gastric cancer is malignant cancer, which is generated in the internal layers of the stomach. This type of cancer is often asymptomatic. There is a higher incidence of gastric cancer in patients over 50 years of age , especially in men.
Aim. The aim of this study was to analyse selected aspects of nursing care in patients with gastric cancer.
Material and methods. Analysis of available literature related to clinical aspects and nursing care in patients with gastric cancer and the activities of mapping medical diagnosis together with nursing care with the use of ICNP® dictionary.
Results. The use of ICNP® classification allows to reflect patient's health situation in patients with gastric cancer and to plan medical care based on uniform professional terminology.

Słowa kluczowe:
pielęgnacja, ICNP®, rak żołądka

Keywords:
nurse, ICNP, gastric cancer

Pełny tekst:
PDF - 92-100

Bibliografia/Bibliography:
1.Domagała W., Chosia M., Urasińska E. Podstawy Patologii. PZWL, Warszawa 2010.
2.Jakubowska A., Wojnarska B., Lubiński J. Dziedziczny rak żołądka. Postępy Nauk Medycznych 2008;526-528.
3.Munoz S.E., Ferrearoni M., La Vecchia C., Decarli A. Gastric cancer factor in subjects with family history. Cancer Epidemiol Biomerkers Prev 1997; 6 (2): 137-40.
4.Didkowska J., Wojciechowska U., Olasek P. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 roku. Ministerstwo Zdrowia, 2017.
5.Januszewicz W., Wysocki W.M., Starzyńska T. Rak żołądka [data dostępu 12.08.2019r.].
6.Wysocki W.M., Jankowski M. Obserwacja chorych po leczeniu z powodu wybranych nowotworów złośliwych. Część V: rak żołądka. Med. Prakt., 2017; 6: 34-35.
7.http://onkologia.org.pl/rak-zoladka/.com [data dostępu 16.12.2019r.].
8.Koper A. Pielęgniarstwo onkologiczne. PZWL, Warszawa 2011.
9.https://www.icn.ch/what-we-do/projects/ehealth/icnp-browser [data dostępu 16.12.2019].

Drukuj