Wokół pojęcia profilaktyki niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 990

Wokół pojęcia profilaktyki niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

Prevention of social maladjustment of children and teenagers

ELŻBIETA CYGNAR, BOGUSŁAWA GAWEŁ

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/RH.2016.001
ISSN: 1731-2221

Streszczenie:
Problem niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży oraz działań profilaktycznych w tym obszarze są niezmiernie istotnym zagadnieniem we współczesnej szkole. W swoich rozważaniach autorki szukają odpowiedzi na pytania: czym jest profilaktyka, jakie są sposoby jej rozumienia i na czym polega. Analizują i ukazują możliwości podniesienia skuteczności profilaktyki w praktyce szkolnej przy uwzględnieniu prewencji.

Abstract:
The issue of social maladjustment of children and teenagers on the one hand, and the preventive actions to be taken so as to hinder the social maladjustment, are of high importance in the contemporary school. The authors of this paper aim at answering the questions of what prevention is, what it depends upon and how it should be understood. They analyse and present the effectiveness of prevention in the school environment.

Słowa kluczowe:
niedostosowanie społeczne, profilaktyka, prewencja

Keywords:
the specificity of work, burnout, nurse

Pełny tekst:
PDF 6-18

Bibliografia/Bibliography:
Caplan G., Principles of preventive psychiatry, [w:] H. Sęk (red.), Społeczna psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 2014.
Gaś Z., Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006.
Górecki B., Historia i miejsce profilaktyki w pediatrii, [w:] B. Wojnarowska (red.)
Hołyst B., Kryminologia, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2001.
Jedlewski S., Młodzież niedostosowana społecznie, [w:] W. Pomykało (red.) Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1993.
Konopnicki J., Niedostosowanie społeczne, PWN , Warszawa 1971.
Okoń W, Słownik Pedagogiczny, PWN Warszawa 1992.
Ostrihańska Z., Losy uczniów nieprzystosowanych społecznie, Wyd. KUL, Lublin 1997.
Profilaktyka w pediatrii, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.
Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo APS, Warszawa 2000.

Drukuj