Wespół w zespół, aby moc twórczą móc wzmóc, czyli niełatwej sztuce budowania efektywnych zespołów

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 4052

Wespół w zespół, aby moc twórczą móc wzmóc, czyli o niełatwej sztuce budowania efektywnych zespołów

Band together to step up our creative power – the difficult task of effective teams building

MAGDALENA MARIA URLIŃSKA

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.012

Streszczenie:
Generowanie pomysłów, tworzenie innowacyjnych rozwiązań, sprawne działanie oraz elastyczność to siła pracy zespołowej. Skuteczny i twórczy zespół jest mieszanką świeżości i doświadczenia, swobody i dyscypliny, zabawy i profesjonalizmu, improwizacji i zadaniowości. Tworzą go ludzie, którzy widzą sens swoich działań, ufają sobie i swoim kompetencjom, w pełni angażują się, świadomi swoich ról. Zgrany i nakierowany na realizację celów zespół to dobra inwestycja firmy i klucz do sukcesu.

Abstract:
Generating ideas, create innovative solutions, proficient operation and flexibility is the power of teamwork. Efficient and creative team is a blend of freshness and experience the freedom and discipline, fun and professionalism, improvisation and task-oriented. It is composed of people who see the meaning of their actions, trust themselves and their competence, they fully engaged, being aware of their roles. Well-coordinated and targeted to achieve the objectives team is a good investment of the company and the key to success.

Słowa kluczowe:
budowanie zespołu, kreatywność, rola grupowa, komunikacja, praca zespołowa, efektywność, zachowania zespołowe, proces gru¬powy, twórczy potencjał

Keywords:
team building, creativity, team role, communication, teamwork, efficiency team behavior, group process, the creative potential

Pełny tekst:
PDF 104-119

Bibliografia:
Adair J., Anatomia biznesu. Motywacja, Wyd. Emka, Warszawa 2010.
Belsky S., Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu, Wyd. Helion, Gliwice 2011.
Blanchard K., Jednominutowy menadżer buduje wydajne zespoły, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2000.
Cutterbuck D., Coaching zespołowy, Wyd. Rebis, Poznań 2011.
Frederickson B.L., Pozytywność, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2011.
Galata S., Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych. Uwarunkowania, problemy, dylematy, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
Horne T., Wootton S., Trenuj swój umysł czyli jak obudzić w sobie potencjał, Wyd. Edgard, Warszawa 2010.
Kowalczyk B., Jordan P., Budowanie zespołu, Wyd. Boris, Warszawa 2001.
Kozak A., Proces grupowy, Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Wyd. Helion, Gliwice 2010.
Luecke R., Stwórz zespół z ikrą. Kompletny poradnik tworzenia wydajnych i skutecznych zespołów, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2004.
Mackin D., Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, Wyd. Rebis, Poznań 2011.
McKey M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca – rodzina – zabawa, Wyd. GWP, Gdańsk 2007.
Nęcka E., Trening twórczości, Wyd. GWP, Sopot 2012.
Oech R. von, Kreatywność. Możesz być bardziej twórczy!, Wyd. Galaktyka, Łódź 2009.
Rutka R., Wróbel P. (red.), Organizacja zachowań zespołowych, Wyd. PWE, Warszawa 2012.
Rzepka B., Efektywna komunikacja w zespole, Wyd. Edgard, Warszawa 2012.
Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
Sweeney P., Greenberg H., Jak odnieść sukces i rozwinąć swój potencjał, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2007.
Szczepanik R., Budowanie zespołu: organizacja szkoleń team building i wypraw incentive. Poradnik dla menadżera personalnego, Wyd. Helion, Gliwice 2013.

Drukuj