W kierunku pełni. O literaturze światowej na studiach germanistycznych

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1110

W kierunku pełni. O literaturze światowej na studiach germanistycznych

Aiming at completeness. About world literature on Germanic philology

SZYMON GĘBUŚ

Jilin Huaqiao University of Foreign Languages

Chiny

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.016

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:

Artykuł podejmuje rozważania dotyczące zajęć z literatury światowej na filologii germańskiej. Wskazuje się w nim na korzyści płynące z rewitalizacji tego przedmiotu w germanistycznej dydaktyce. Stanowiąc wyłącznie kadłubową i otwartą wobec dyskusji propozycję, tekst porusza ponadto niektóre istotne kwestie praktyczne dotyczące formalnego i treściowego ukształtowania kursu literatury światowej w ramach studiów germanistycznych.


Abstract:
The article contains a proposal for the formation of a world literature course in Germanic philology studies. It discusses the didactic aspects of the course and its contents. The whole proposal can be modified in various ways, depending on particular didactic needs. Nevertheless, the article also stresses the general necessity of introduction of such courses on Germanic philology, in view of the contemporary social and professional challenges.

Słowa kluczowe:
filologia germańska, literatura światowa, dydaktyka literatury.

Keywords:
Germanic philology, world literature, teaching of literature.

Pełny tekst:
PDF – 8-54

Bibliografia:
Abramowicż Ł., Miąskiewicz M., Czy studia muszą być nudne?, „Gazeta Wyborcza” 12.02.2008.
Atcherley H., Prisoner of Japan: A Personal War Diary Singapore, Siam and Burma, 1941–1945, Memoirs Publishing: Cirencester 2015.
Baines J., The Science of Love, John Baines Inst, Nowy Jork 1993.
Barry P., Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory, Manchester University Press, Manchester – Nowy Jork 1995.
Barthes R., Fragmenty dyskursu miłosnego, Aletheia, Warszawa 2011.
Bereza H., Proza z importu. Szkice literackie, Czytelnik, Warszawa 1979.
Bayard P., Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?, PIW, Warszawa 2008.
Beckett S., Wierność przegranej, Zńak, Kraków 1999.
Bennett A., Royle N., An Introduction to Literature, Criticism and Theory. Third Edition, Pearson/Longman, Harlow 2004.
Bloom H., The Western Canon. The Books and School of the Ages, Harcourt Brace, Nowy Jork – San Diego – Londyn 1994.
Booker Ch., The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories, Bloomsbury Publis-hing, Londyn 2004.
Boulle P., Most na rzece Kwai, K.E. Liber, Warszawa 2002.
Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Znak, Kraków 2006.
Calvino I. Dlaczego warto czytać klasykę, „Odra”1997, ńr 9.
Calvino I., Wykłady amerykańskie. Sześć przypomnień dla przyszłego tysiąclecia, Świat Literacki, Warszawa 2009.
Carter D., How to Win the Nobel Prize in Literature. A Handbook for the Wouldbe Laureate, Hesperus Press Limited, Londyn 2012.
Clavell J., Król szczurów, vis-a-vis/Etiuda, Kraków 2013.
Coast J., Railroad of Death, Myrmidon Books, Newcastle upon Tyne 2014.
Coetzee J. M., Dziwniejsze brzegi. Eseje literackie 1986–1999, Znak, Kraków 2008.
Coetzee J. M., Wewnętrzne mechanizmy. Eseje literackie 2000–2005, Znak, Kraków 2012.
Compagnon A., Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2010.
Cortázar J., O literaturze. Wykłady w Berkeley, 1980, Wydawnictwo w Podwórku, Gdańsk 2016.
Czapliński P., Literatura światowa i jej figury, „Teksty Drugie. Teoria literatury. Krytyka. Interpretacja” 2014, nr 4.
Czapski J., Czytając, Zńak, Kraków 2015.
Damrosch D., How to Read World Literature, Wiley & Blackwell, Chichester 2009.
Damrosch D. (red.), Teaching World Literature, The Modern Language Asso-ciation of America, Nowy Jork 2008.
Deptuła B., Literatura od kuchni, W.A.B., Warszawa 2013.
Dirda M., Classics for Pleasure, Harcourt, Inc., Orlando 2007.
Dirda M., Readings: Essays and Literary Entertainments, Indiana University Press, Bloomington 2000.
Dorfman A., Zakłócam spokój, „Dialog” 1992, nr 10.
Dunbar R., The Science of Love, Wiley, Hoboken 2011.
Eco U., O Bibliotece, Świat Książki, Warsżawa 2007.
Eco U., O literaturze, Muza, Warszawa 2003.
Eco U., Szaleństwo katalogowania, Rebis, Pozńań 2009.
Eco U., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose Ch., Interpretacja i nadinterpretacja, Znak, Kraków 2008.
Eliot T. S., Szkice literackie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1963.
Espmark K., Der Nobelpreis für Literatur. Prinzipien und Bewertungen hinter den Entscheidungen, Vandenhoeck und Ruprecht, Getynga 1988.
Ercolino S., The Maximalist Novel. From Thomas Pynchon's Gravity's Rainbow to Roberto Bolano's 2666, Bloomsbury Academic, Londyn 2014.
Fadiman A., Ex Libris. Wyznania czytelnika, Świat Literacki, Warszawa 2004.
Fadiman A. (red.), Rereadings, Farrar, Straus and Giroux, Nowy Jork 2005.
Federman R., Czym są powieści eksperymentalne i dlaczego ich się nie czyta?, „Literatura na Świecie” 1984, ńr 9.
Floryan W. (red.), Dzieje literatur europejskich, PWN, Warszawa 1977–1991.
Foster T. C., How To Read English Like a Professor. A Lively and Entertaining Guide to Reading Between the Lines, HarperCollins, Nowy Jork 2003.
Fuentes C., W to wierzę, Świat Książki, Warszawa 2003.
Gadacz T., Studia i odpowiedzialność, „Znak” 2013, nr 4.
Gelfert H.-D., Was ist gute Literatur? Wie man gute Bücher von schlechten unterscheidet, C. H. Beck, Monachium 2010.
Gelfert H.-D., Wie interpretiert man einen Roman, Philipp Reclam, Stuttgart 2006.
Gondowicz J., Duch opowieści, Nisza, Warszawa 2014.
Grzeniewski L. B., Iwan Bunin, Czytelnik, Warszawa 1982.
Horkheimer M., Odpowiedzialność i studia, „Kronos” 2011, nr 2.
Huntington S. P., Wojna cywilizacji?, „Res Publica Nowa” 1994, ńr 2(65).
Husserl E. Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, Aletheia, Warszawa 1993.
Johnson R. Studying Fiction. A guide and study programme, Manchester University Press, Manchester – Nowy Jork 1994.
Kahler E., Przeobrażenia nowoczesnej powieści, „Pamiętnik Literacki” 1970, nr 3.
Kalanithi P., Jeszcze jeden oddech, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016.
Kayser W., Powstanie i kryzys powieści nowoczesnej, „Przegląd Humanistyczny” 1960, nr 1.
Kelly S., Księga ksiąg utraconych, W.A.B., Warszawa 2008.
Kola F. A., Między komparatystyką literacką a literaturą światową, „Teksty Drugie. Teoria literatury. Krytyka. Interpretacja” 2014, nr 4.

Drukuj