Świadomość wyboru zdrowych produktów żywnościowych wśród studentów pielęgniarstwa

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 843

MONIKA SANDER-GRABOWSKA, BEATA PRZYSTAŚ, ANNA ANTCZAK-KOMOTERSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.021

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Jednym z ważnych czynników wpływających na zdrowie człowieka jest prawidłowe odżywianie.
Cel. Celem pracy była analiza świadomości wyboru produktów spożywczych pozytywnie wpływających na zdrowie wśród studentów pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo.
Materiał i metody. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie badawcze kwestionariusz Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ). Badania zostały przeprowadzone wśród studentów pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo.
Wyniki. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że w większości studenci są świadomi wpływu wyboru zdrowych produktów spożywczych na zachowanie zdrowia.
Wnioski. Studenci w przedziale wiekowym 20-25 lat i 31 lat i więcej jedzą więcej warzyw i owoców oraz unikają żywności z konserwantami. Najmłodsza grupa osób spożywa więcej pieczywa pełnoziarnistego oraz ogranicza spożycie soli i tłuszczów zwierzęcych.

Abstract:
Introduction. Proper diet is one of the most important health determinants.
Aim. The aim of the work was to analyze healthy choice of food products that enhances health among first-year nursing students.
Material and Methods. The study used the diagnostic survey method as well as the Inventory of Health Behavior (IZZ) questionnaire as a research tool. The research was conducted among first-year nursing students.
Results. The analysis of the conducted research shows that in most cases students are aware of the impact of healthy choice of food products on health behavior.
Conclusions. Students in the age group of 20-25 year-olds and 31 year- olds and more eat more vegetables and fruit and avoid food with preservatives. The youngest group of people consumes more whole meal bread and reduces salt and animal fats consumption.

Słowa kluczowe:
produkty spożywcze, studenci, zdrowie

Keywords:
food products, students, health

Pełny tekst:
PDF - 39-53

Bibliografia / Bibliography:
1.Heszen I, Sęk H, Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa 2007.
2.Woynarowska B, Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2017; 359-362.
3.Gawęcki J, Roszkowski W, Żywienie człowieka, a zdrowie publiczne, T. 3, PWN, Warszawa 2009; 5.
4.Gawęcki J, Roszkowski W. Żywienie człowieka a Zdrowie Publiczne. T. 3. PWN, Warszawa 2009; 223-228.
5.Dobrzyński B, Dziad A, Nazar K, Prozdrowotne wychowanie dzieci
i młodzieży, Warszawa 1998.
6.Sygnatowska E, Waśkiewicz A, Gałuszek J, Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki programu WOBASZ, Kardiologia polska 2005; 57.
7.GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2014r., Warszawa 2016; 88-89.
8.Wojnowska B, Edukacja zdrowotna, Warszawa 2017.
9.Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dnia 16 września 2016r. poz. 1492.

Drukuj