Rola Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w realizacji zadań samorządu województwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 930

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/SamorzadTerytorialny.2017.020

ANDRZEJ GROSS
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy

Rola Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w realizacji zadań samorządu województwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Pełny tekst:
PDF- 309-315

Bibliografia:
Dolewska Z., Zarządzanie w jednostkach organizacyjnych gminy, http://www.ue.katowice.pl/
fileadmin/_migrated/content_uploads/3_Z.Dolewka__Zarzadzanie_w_jednostkach_organizacyjnych_gminy.pdf (dostęp: 30.06.2016 r.).
Korbus B., Strawiński M., Partnerstwo publiczno-prywatne – nowa forma realizacji zadań publicznych, LexisNexis, Warszawa 2009.
Matwiejczuk R., Zarządzanie marketingowo-logistyczne – wartość i efektywność, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Płonka-Bielenin K., Moll T., Partnerstwo publiczno-prywatne – komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Difin, Warszawa 2012.

Drukuj