Rola aktywności ruchowej w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1309

Rola aktywności ruchowej w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną

The role of physical activity for intellectual disability people

ANNA NOWAK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.017

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Tematyka rozwoju fizycznego jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Podejmowanie aktywności fizycznej dostarcza wielu pozytywnych skutków dla człowieka: dostarcza witalności, energii, podnosi poziom hormonów odpowiedzialnych za poczucie szczęścia. Celem artykułu jest promowanie idei olimpiad specjalnych oraz przedstawienie roli aktywności fizycznej w życiu człowieka z niepełnosprawnością.

Abstract:
Physical development is integral part of each human life. Making physical activity provides to many positives experiences: provides vitality, energy, raises the level of hormones of happiness. The aim of this article is to pro¬mote Special Olympics and presentation of the role of physical activity in a person`s life with disability.

Keywords:
physical activity, person with disability, intellectual disability, Special Olympics

Słowa kluczowe:
aktywność fizyczna, człowiek z niepełnosprawnością, niepełnosprawność intelektualna, olimpiady specjalne

Pełny tekst:
PDF 44-60

Bibliografia:
Bilska M., Golanko R., Wpływ aktywności ruchowej na wspomaganie rozwoju i doskonalenie mowy artykułowanej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, [w:] M. Biska, R. Golanko, A. Kędra (red.), Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Biała Podlaska 2012.
Dłużewska-Martyniec W., Aktywność sportowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa, Gdańsk 2009.
DSM – 5. Kryteria diagnostyczne, American Psychiatric Association, Wrocław 2015.
Eichstaedt C. B., Lavay B. W., Physical Activity for Individuals with Mental Retardation, Champaign 1992.
Nadolska A., Wilski M., Etyczne aspekty aktywizacji ruchowej osób niepełnosprawnych, [w:] S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa, Gdańsk 2009.
Oficjalne Przepisy Sportowe Special Olympics, przeł. R. Banasik-Zarańska i in., oprac. Biuro Narodowe Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, Warszawa 2005.
Parandowski J., Mitologia, Londyn, 1992.
Wieczorek M., Kuriata B., Sport niepełnosprawnych intelektualnie jako czynnik ich akceptacji i integracji społecznej [w:] M. Wilski, J. Gabryelski (red.), Idee olimpijskie a kierunki rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, Po¬znań 2013.
Wieczorek M., Sprawność fizyczna młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie jako czynnik warunkujący ich zdrowie, http://www.phie.pl/pdf/phe-2008/phe-2008-2-235.pdf (dostęp: 20.02.2016).
Zuchora K., Przestrzeń wartości olimpijskich w ujęciu Pierre`a Coubertina, [w:] J. Chełmecki (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olim¬pij¬ski i niepełnosprawni sportowcy, T. 2, Warszawa 2006.
Netografia:
http://www.specialolympics.org
http://www.olimpiadyspecjalne.pl
http://www.inas-fid.org
http://www.niepełnosprawni.info

Drukuj