Robert Pawlak, Przemiany edukacyjne w małym mieście, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64953-44-6, ss. 343.

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 773

Robert Pawlak, Przemiany edukacyjne w małym mieście, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64953-44-6, ss. 343.

BŁAŻEJ PRZYBYLSKI

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.014

Pełny tekst:
PDF – 136-147

Bibliografia:

Bauman Z., O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012.
Bujak F., Żmiąca. Wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne, Nakład Gebethner i Spółka w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego, Kraków 1903.
Chałasiński J., Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej Kopalnia, Sp. Akc. Dom Książki Polskiej, Warszawa 1935.
Duda-Dziewierz K., Wieś małopolska a emigracja amerykańska: studium wsi Babica powiatu rzeszowskiego, Polski Instytut Socjologiczny, Warszawa 1938.
Kozakiewicz M., Bariery awansu poprzez wykształcenie, IW CRZZ, Warszawa 1973.
Kwieciński Z., Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.
Mikiewicz P., Socjologia edukacji. Teorie, koncepcje, pojęcia, PWN, Warszawa 2016.
Nowakowska-Siuta R., Śliwerski B., Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.
Sadura P., Szkoła i nierówności społeczne. Diagnoza zjawiska i propozycja progresywnej polityki edukacyjnej w Polsce, Amicus Europae, Warszawa 2012.
Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, War¬szawa 2014.
Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa 2014.
 Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk” Sp. z o.o Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2010.
Szymański M. J., Studia i szkice z Socjologii Edukacji, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2015.

Drukuj