Realizacja idei edukacji całożyciowej w Ruchu Miłośników Muzyki

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1825

Realizacja idei edukacji całożyciowej w Ruchu Miłośników Muzyki Pro Sinfonika

The idea lifelong learning in Pro Sinfonika

MONIKA KAMPER-KUBAŃSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2014.004

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Dynamiczne zmiany we współczesnym świecie sprawiły, że myśląc o rozwoju człowieka, patrzymy na to zjawisko wielowątkowo. Odpowiedzią stała się niejako edukacja całożyciowa. W przedstawionym artykule poruszona została problematyka realizacji edukacji całożyciowej w Pro Sinfonice, aby na tym tle ukazać znaczenie łączenia nie tylko działań na linii dom–szkoła–placówki pozaszkolne, ale też znaczenie przekazu międzypokoleniowego dla wszechstronnego rozwoju człowieka na każdym etapie życia.

Abstract:
The dynamic changes of the modern world made us treat the human’s development as a multithreaded process. The life long learning seems to be the most obvious reaction. The piece brings up the matter of life long learning at Pro Sifonica in order to emphasise the importance of cooperation between the home, the school and the educational facilities as well as the importance of the intergenerational transmission for the comprehensive humans’s development at every stage of life.

Słowa kluczowe:
edukacja całożyciowa, Pro Sinfonica, rozwoj człowieka

Keyswords:
lifelong learning, Pro Sinfonica, human’s development

Pełny tekst:

PDF - 77-97

Bibliografia:
Czerniawska O., Uczenie się jako styl życia, Edukacja Dorosłych 1997, nr 2.
Edukacja ustawiczna w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej (wybrane problemy), (red.) T. Aleksander, J. Skrzypczak, Poznań 1998.
Gabrielsson I., Środki a cele, [w:] Muzyka środkiem uspołecznienia młodych.
Materiały Międzynarodowego Seminarium „ISME – Pro Sinfonika 1978”, 22–26 czerwca 1978, (red.) K. Młynarz, Poznań 1979.
Horbowski A., Człowiek dorosły w systemie edukacji kulturalnej [w:] J. Saran (red.), Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, Lublin 2000.
Lutosławski W., Myśli o percepcji muzyki, [w:] Muzyka środkiem uspołecznienia młodych. Materiały Międzynarodowego Seminarium „ISME – Pro Sinfonika 1978”, 22–26 czerwca 1978, (red.) K. Młynarz, Poznań 1979.
Matuchniak-Krasuska A., Wiedza o sztuce i kompetencje artystyczne jako warunki odbioru sztuki, [w:] Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe, (red.) T. Kostyrko, A. Szpociński, Warszawa 1989.
Muzyka środkiem uspołecznienia młodych. Materiały Międzynarodowego Seminarium „ISME – Pro Sinfonika 1978”, 22–26 czerwca 1978, (red.) K. Młynarz, Poznań 1979.
Opinie o Pro Sinfonice, [w:] Pro Sinfonika III stopnia. Zeszyty Muzyczne 1974/75, Poznań 1976.
Potulski A., Listki muzyczne. Stopień błękitny 2006, Poznań 2006.
Potulski A., Życie z muzyką, Poznań 2004.
Pro Sinfonika III stopnia. Zeszyty Muzyczne 1975/76, Poznań 1976.
Siciński A., Kompetencje kulturowe i ich funkcje [w:] Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe, Warszawa 1989.
Suchodolski B., Labirynty współczesności, Warszawa 1972.
Turos L., Andragogika, Warszawa 1980.
Wojciechowski A., Człowiek u Kępińskiego i Vaniera – próba zbliżenia [w:] Pamiętnik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych.
Idee słabości, (red.) A. Wojciechowski, Toruń 1996.

Drukuj