Projekt uczelnianej aplikacji mobilnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku "PWSZ"

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 713

Projekt uczelnianej aplikacji mobilnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku „PWSZ”

Design of mobile application for students of State Higher Vocational School in Włocławek „PWSZ”

MONIKA BARTCZAK, MACIEJ MORADEWICZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.007

ISSN: 1896-8147

Streszczenie:
Artykuł zwraca uwagę na problem dotyczący dostarczania aktualnych informacji studentom. W rezultacie zostaje przedstawiona wieloplatformowa aplikacja mobilna – „PWSZ”. W artykule zostały opisane wymagania funkcjonalne, problematyka i zakres prac oraz technologie i narzędzia użyte podczas tworzenia oprogramowania. Ukazana została struktura bazy danych aplikacji. Praca podkreśla istotność skrupulatnie wybranych metod i konsultowania wyników pracy z klientem, by odpowiednio zrealizować wymagania użytkownika.

Abstract:
The article concentrates on the problem of providing actual information for students. As a result we present cross-platform mobile application – „PWSZ”. Article contains functional requirement, issues, list of tasks and technologies with tools used to implement software. We presents the structure of the database used in our application. The work highlights the importance of carefully selected methods and results of consulting work with the client to properly fulfil his requirements.

Słowa kluczowe:
aplikacja mobilna PWSZ; wieloplatformowa uczelniana aplikacja mobilna; aplikacja uczelniana na telefon komórkowy; dostęp do informacji o uczelni poprzez mobilne urządzenie; mobilny organizer studenta „PWSZ”

Keywords:
mobile application PWSZ; cross-platform mobile application for university; application for university on phone, information access; information availability for university through a mobile device; mobile organizer for student „PWSZ”

Pełny tekst:

PDF 9-27

Literatura:
[1] http://interaktywnie.com/okiem-eksperta/nowoczesna-uczelnia-to-mobilna-uczelnia-249890 (dostęp: 06.11.2016 r.).
[2] http://www.chip.pl/news/wydarzenia/statystyka/2015/01/juz-90-proc.-polakow-korzysta-z-telefonow-komorkowych (dostęp: 06.11.2016 r.).
[3]http://jestem.mobi/2014/02/smartfonizacja-w-polsce-2014-najwazniejsze-liczby-infografika/ (dostęp: 06.11.2016 r.).
[4] http://www.gartner.com/technology/about.jsp (dostęp: 06.11.2016 r.).
[5] M. Bartczak, Wybrane fazy cyklu projektowego aplikacji mobilnej do zarządzania budżetem domowym „e-portmonetka”, [w:] M. Wiśniewska (red.), Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Włocławek 2016.
[6] https://pl.wikipedia.org/wiki/Us%C5%82uga_internetowa#cite_note-1 (dostęp: 06.01.2016 r.).
[7] http://www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/pubs/ploug06sec.pdf
(dostęp: 06.01.2016 r.).
[8] https://www.w3.org/TR/ws-gloss/#webservice (dostęp: 06.01.2016 r.).
[9]http://smurf.mimuw.edu.pl/external_slides/W12_Uslugi_sieciowe/Uslugi_sieciowe_M12.html (dostęp: 06.11.2016 r.).
[10] https://www.microsoft.com/pl-pl/server-cloud/products/sql-server/overview.aspx (dostęp: 06.11.2016 r.).
[11] https://www.promotic.eu/pl/pmdoc/Subsystems/Db/MsSQL/Install.htm (dostęp: 06.11.2016 r.).
[12] https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/sql-server-wstep.aspx
(dostęp: 06.11.2016 r.).
[13] https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/67ef8sbd.aspx
(dostęp: 06.11.2016 r.).
[14] http://pusiu.republika.pl/ogolne.html (dostęp: 07.11.2016 r.).
[15] http://www.pcworld.pl/news/314604/Cztery.plusy.html
(dostęp: 07.11.2016 r.).
[16] https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt238290.aspx
(dostęp: 06.11.2016 r.).
[17] https://www.xamarin.com/ (dostęp: 14.11.2016 r.).
[18] http://www.dobreprogramy.pl/Visual-C,Program,Windows,12108.html (dostęp: 13.11.2016 r.).
[19] https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ms731082(v=vs.110).aspx (dostęp: 14.11.2016 r.).
[20] https://pl.wikipedia.org/wiki/Windows_Communication_Foundation (dostęp: 13.11.2016 r.).
[21] https://www.iis.net/ (dostęp: 14.11.2016 r.).
[22] https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services
(dostęp: 12.11.2016 r.).
[23] https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=30653 (dostęp: 14.11.2016 r.).
[24] https://pl.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework (dostęp: 13.11.2016 r.).
[25] https://www.asp.net/ (dostęp: 14.11.2016 r.).
[26] https://pl.wikipedia.org/wiki/ASP.NET (dostęp: 12.11.2016 r.).
[27] https://www.humblebundle.com (dostęp: 12.11.2016 r.).

Drukuj