Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom przez Urzędy Pracy

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 762

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom przez Urzędy Pracy

State aid for entrepreneurs granted by District Employment Agencies

SANDRA BEDNAREK

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.019

ISSN: 1896-8147

Streszczenie:
Najczęstszym zjawiskiem, z jakim borykają się osoby prowadzące działalność gospodarczą jest brak źródeł finansowych. Już w początkowym etapie zakładania firmy wielu przedsiębiorców ma problem z pozyskaniem odpowiednich funduszy. Istnieje wiele źródeł finansowania przedsiębiorstw, które mają za zadaniem wspomóc finansowo podmioty gospodarcze. Pozyskanie danej formy finansowania wiąże się jednak często z dużymi kosztami, które należy w późniejszym czasie spłacić. W związku z tym powstało wiele form pomocy publicznej skierowanych dla przedsiębiorców.
Celem artykułu jest przedstawienie form pomocy publicznej dedykowanej osobom prowadzącym działalność gospodarczą przez Urzędy Pracy w Polsce. Dla zrealizowania postawionego celu zaprezentowane zostaną najważniejsze zasady i warunki przyznawania programów pomocy oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, a także wykazane ich główne korzyści.

Abstract:
The most common phenomenon that entrepreneurs encounter while conducting business activities is insufficient funds. This issue becomes apparent even at the early stages of establishing a business enterprise. There are numerous sources of financing business enterprises whose aim is supporting business entities financially. However, obtaining such financial aid is often burdened with high costs which need to be paid later on. In view of this fact, many forms of state aid have been made available to entrepreneurs.
The aim of this paper is presenting the forms of state aid granted to entrepreneurs by District Employment Agencies in Poland. In order to achieve this, the most important terms and conditions for granting such aid by District Employment Agencies, as well as their main benefits, have been discussed herein.

Słowa kluczowe:
Pomoc publiczna, Urząd Pracy, Formy wsparcia z PUP

Keywords:
patriotism, country, duties towards the country, the period 1918-1939, the Polish patriotic ideas, the patriotic and citizen education

Pełny tekst:
PDF - 9-22

Bibliografia:
Krasuska M., Fundusze Unijne w Nowej perspektywie 2014-2020, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014.
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, www.wloclawek.praca.gov.pl.
Strony internetowe:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pomoc Publiczna, Warszawa 2009.
Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, www.psz.praca.gov.pl.

Drukuj