Partycypacja budżetowa jako element rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Propozycja dla Ukrainy

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1308

Partycypacja budżetowa jako element rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Propozycja dla Ukrainy

Participatory budgeting as the element of civil society development – formal plan for Ukraine

MATEUSZ RADZISZEWSKI

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.008

Streszczenie:
Artykuł ten jest propozycją implementacji samorządowych rozwiązań budżetowych mogących wpłynąć na aktywność obywatelską modernizującej się Ukrainy. W tym celu zastosowany zostanie instrument partycypacji społecznej – budżet partycypacyjny, który stał się wiodącym przykładem pobudzania aktywności lokalnych wspólnot niemal na całym świecie. Zostaną tu przedstawione jego dwa modele. Pierwszy pochodzi z Brazylii, a drugi z Polski. Na przykładzie dwóch miast, Porto Alegre oraz Łodzi, zostanie zaprezentowany mechanizm działania obu tych rozwiązań w przestrzeni samorządowej, a w dalszej kolejności będą one poddane weryfikacji pod względem ich funkcjonalność w wymiarze ukraińskim.

Abstract:
In my article I suggest two models of social participation which can positively influence on the process of building the civil society in Ukraine, especially in the area of local government. I want to consider two types of the participatory budgeting, first comes from Porto Alegre in Brazil and the second one from Lodz in Poland. The first model, 27 years old, is the example of representative democracy and is characterized by hierarchical structure. On the other hand, we have different model which is the representative of participatory democracy without any gradation. In this area of research I'm going to choice the best proposition which fit in the process of political transition on Ukraine.

Słowa kluczowe:
Ukraina, budżet obywatelski, partycypacja społeczna, kapitał społeczny, społeczeństwo obywatelskie, kultura polityczna

Keywords:
Ukraine, participating budget, participation, social capital, civil society, political culture

Pełny tekst:
PDF 8-39

Bibliografia:
Allegretti G., Herzberg C., Participatory budgets in Europe. Between efficiency and growing local democracy, Amsterdam 2004.
Arystoteles, Polityka, Warszawa 2006.
Baiocchi G., Participation, activism, and politics: The Porto Alegre experiment and deliberative democratic theory, „Revised” 1999, Vol. 11.
Baur A., Szwajcarski fenomen, Warszawa 1993.
Chodubski A., Ukraina a procesy przemian europejskich. Przeszłość i teraźniejszość, „Eastern Review” 2014, T. 3.
Ciastocha M., Ukrainiec najbiedniejszy w Europie. Sprawdź, na co go stać, „News¬week” 31.03.2015, http://swiat.newsweek.pl/ile-zarabiaja-ukraincy,artykuly,360185,1.html
Civil Society And The Crisis In Ukraine, OECD SEC.FR/125/15/ 4 March 2015, s. 4, http://www.osce.org/ukraine-smm/141046?download=true.
Czapiński J., Panek T., Diagnoza Społeczna 2015 - Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2015, http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_wyniki_sej m.
Dresen F., Media in Ukraine: A Domain of the State, the Oligarchs, or the Pub¬lic?, https://www.wilsoncenter.org/publication/media-ukraine-domain-the-state-the-oligarchs-or-the-public#sthash.REhdggxR.dpuf.
Ganuza E., Francés F., The deliberative turn in participation: the problem of inclusion and deliberative opportunities in participatory budgeting, „European Political Science Review” 2012, Vol. 4.
Ganuza E., Nez H., Morales E., The Struggle for a Voice: Tensions between Associations and Citizens in Participatory Budgeting, „International Journal of Urban and Regional Research” 2014, Vol. 38, No. 6.
Gianpaolo B., Militants and Citizens. The Politics of Participatory Democracy in Porto Alegre, Stanford 2005.
Giroux H. A., Bhattacharya D., Anti-politics and the scourge of authoritarianism, „Social Identities” 2016.
Górski R., Bez państwa, Wyd. Korporacja Ha!art, Warszawa 2007.
Kacewicz M., Nowa wojna oligarchów na Ukrainie, „Newsweek” 2015, http://swiat.newsweek.pl/oligarchowie-rzadza-ukraina,artykuly,35978 9,1.html.
Kębłowski W., Budżet partycypacyjny, krótka instrukcja obsługi, Warszawa 2013.
Kille L. W., Citizen participation in municipal budgeting: Origins, practices, impact, „Journalist’s Resources” 2013.
Klamut R., Aktywność obywatelska jako rodzaj aktywności społecznej – per¬spektywa psychologiczna, „Studia Socjologiczne” 2013, nr 1 (208).
Konsevych O., Wyjechać aby przeżyć. Emigracja w krajach Partnerstwa Wschodniego, http://www.eastbook.eu/blog/2013/08/19/wyjechac-aby -przezyc-emigracja-w-krajach-partnerstwa-wschodniego.
Kraszewski D., Mojkowski K., Budżet obywatelski w Polsce, Warszawa 2014.
Krauski M., Społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie, http://www.forum-eko-nomiczne.pl/article/spoleczenstwo-obywatelskie-na-ukrainie/#.VqTDbf nhCHs.
Ludność – dane o Łodzi 2014, http://lodz.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/ stolica-wojewodztwa-1323/ ludnosc-dane-o-lodzi-2014.
Marquetti A., Schonerwald da Silva C. E., Participatory Economic Democracy in Action: Participatory Budgeting in Porto Alegre. 1989-2004, Salt Lake City 2009.
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sytuacji ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego w kontekście europejskich aspiracji Ukrainy, REX/403 Bruksela, 16 października 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52014IE3088, 25.01.2016.
Prykowski Ł., Głos łodzian się liczy – czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli, Łódź 2012.
Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Warszawa 1993.
Putnam R., Samotna gra w kręgle, upadek I odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008.
Raport socjologów na temat jakości życia mieszkańców Łodzi, http://nauka wpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,392990,raport-socjologow-na-temat-ja kosci-zycia-mieszkancow-lodzi.html.
Sánchez S., Aragonès E., A Model of Participatory Democracy: Understanding the Case of Porto Alegre, Edinburgh 2004.
Santos B. de S., Participatory budgeting in Porto Alegre: Toward a redistributive democracy, „Politics & Society” 1998, Vol. 26, No. 4.
Serzysko E. (red.), Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce, Warszawa 2014.
Sintomer Y., Herzberg C., Allegretti G., Röcke A., Learning from the South: Participatory Budgeting Worldwide – an Invitation to Global Cooperation, Bonn 2010.
Sintomer Y., Herzberg C., Röcke, A., Démocratie participative et modernisation des services publiques: des affinités électives? Les budgets particiatifs en Europe, Paris 2007.
Souza C., Participatory budgeting in Brazilian cities: limits and possibilities in building democratic institutions, „Environment & Urbanization” 2001, Vol. 13, s. 161, http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/ urb_governance/pdf_part_budg/IIED_Souza_Budgeting_Brazil.pdf.
Trykozko R., Ekspertyza prawna dotyczącą możliwości wprowadzania budże¬tu obywatelskiego w miastach, Warszawa 2013.

Drukuj