Padaczka - choroba społeczna XXI wieku

 • Kategoria: Uncategorised
 • Odsłony: 2230

Padaczka- choroba społeczna XXI wieku

Epilepsy- the Social Disease of the 21st Century


KAROLINA FILIPSKA


DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2016.018

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Padaczka uznawana jest za jedną z najstarszych znanych pierwotnych chorób neurologicznych. Wiodącym jej elementem są powtarzalne incydenty występowania nagłych zaburzeń elektrochemicznych określonych komórek nerwowych w mózgu. Charakteryzuje się ją także nieodłącznie z napadem drgawkowym oraz z wysokim ryzykiem nawrotu napadu. Padaczka dotyczy około 50 milionów pacjentów na całym świecie. Stanowi ona niejednorodną grupę zaburzeń, dlatego też zebranie dokładnych danych epidemiologicznych bywa trudne. W Polsce szacuje się, że blisko 300-400 tyś. osób cierpi na tą jednostkę chorobową. Wiodącą rolą stosowanych leków przeciwpadaczkowych jest hamowanie drgawek oraz kontrola ich napadów. Głównym kryterium charakteryzującym te leki jest podnoszenie progu drgawkowego. Wybór środków farmakologicznych jest zależny od typu napadów i zespołów padaczkowych. U osób z padaczką czasami dochodzi do występowania nagłej niespodziewanej śmierci (SUDEP).

Abstract:
Epilepsy is considered one of the oldest known original neurological diseases, and its most characteristic feature are repeated incidents of sudden disorders of electrochemical nerve cells in the brain. Inherently, it is also related to seizures and high risk of the reoccurrence of the seizure.  Epilepsy affects about 50 million patients worldwide. It is a heterogeneous group of disorders, thus collecting any accurate epidemiological data may come as a great difficulty. It is estimated that nearly 300-400 thousand people suffer from this disease. The most significant role ascribed to antiepileptic drugs is the inhibition of seizures and control of seizures. The main criterion for characterizing these drugs is increasing the threshold for seizures. The choice of pharmaceuticals  is preconditioned by the type of seizures and epileptic syndromes. In case of  people with epilepsy the prevalence of sudden unexpected death (SUDEP)may sometimes occur.

Słowa kluczowe:
padaczka, nagła niespodziewana śmierć, choroba społeczna

Key words:
epilepsy, sudden unexpected death, social disease

Pełny tekst:
PDF 72-78

Bibliografia/Bibliography:

   

 1. Ernst L.D., Boudreau E.A. Recent advances in epilepsy management. Curr Opin Anaesthesiol. 2016;29(5):558-566.
     
 2. Sorge S.T., Hesdorffer D.C., Phelan J.C. Depression and genetic causal attribution of epilepsy in multiplex epilepsy families. Epilepsia. 2016 Aug 25. doi: 10.1111/epi.13500.
     
 3. Espinosa Jovel C.A., Ramírez Salazar S., Rincón Rodríguez C., Sobrino Mejia F.E. Factors associated with quality of life in a low-income population with epilepsy. Epilepsy Res. 2016;127:168-174.
     
 4. McCagh J., Fisk J.E., Baker G.A. Epilepsy, psychosocial and cognitive functioning. Epilepsy Research. 2009;86:1–14.
     
 5. St Louis E.K., Cascino G.D. Diagnosis of Epilepsy and Related Episodic Disorders. Continuum (Minneap Minn). 2016;22:15-37.
     
 6. Piazzini A., Canevini M.P., Maggiori G., Canger R. The perceptron of memory failures in patients with epilepsy. Eur J Neurol. 2001;8:613.20.
     
 7. Pittau F., Korff C.M., Nordli D.R. Jr. Epileptic spasms in epilepsy with myoclonic-atonic seizures (Doose syndrome). Epileptic Disord. 2016;18(3):289-96.
     
 8. Berg A.T., Berkovic S.F., Brodie M.J., i wsp. Revised terminology and concepts for organization of seizures and epilepsies: report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005–2009. Epilepsia. 2010;51:676–685.
     
 9. Jędrzejczak J. Padaczka. W: Kozubski W., Liberski P.P (red.). Nerologia. Warszawa 2004.
     
 10. Sirven J.I. Antiepileptic drug therapy for adults: when to initiate and how to choose. Mayo Clin Proc. 2002;77:1367–1375.
     
 11. Leitinger M., Trinka E., Gardella E., i wsp. Diagnostic accuracy of the Salzburg EEG criteria for non-convulsive status epilepticus: a retrospective study. Lancet Neurol. 2016;15(10):1054-62.
     
 12. Hauser A.W., Annegers J.F., Kurland L.T.: Incidence of epilepsy and unprovoked seizures in Rochester, Minnesota:1935–1984. Epilepsia. 1993;34(3):453-468.
     
 13. Glauser T., Ben-Menachem E., Bourgeois B. i wsp. ILAE treatment guidelines: evidence-based analysis of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia. 2006;47:1094–1120.
     
 14. Behr C., Goltzene M.A., Kosmalski G., Hirsch E. Ryvlin PRev Neurol (Paris). Epidemiology of epilepsy.2016;172(1):27-36.
     
 15. Sánchez S., Rincon F. Status Epilepticus: Epidemiology and Public Health Needs. J Clin Med. 2016;5(8). pii: E71. doi: 10.3390/jcm5080071.
     
 16. Jędrzejczak J. Padaczka. BNP. Lublin 2006.
     
 17. Panayiotopoulos C.P. A clinical guide to epileptic syndromes and their treatment. Springer Healthcare LTD, 2010.
     
 18. Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer H.K., i wsp. Mutschler Farmakologia i Toksykologia. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2004.
     
 19. Wallace S.J. Epilepsy in cerebral palsy. Developmental Medicine J. Child Neurology. 2001:43:713–717.
     
 20. Jędrzejczak J., Zwoliński P. Nowe leki przeciwpadaczkowe. Fundacja Epileptologii. Warszawa 2000.
     
 21. Motika P.V., Spencer D.C. Treatment of Epilepsy in the Elderly. Curr Neurol Neurosci Rep. 2016;16(11):96.
     
 22. Bruun E., Kälviäinen R., Keränen T. Outcome of initial antiepileptic drug treatment in elderly patients with newly diagnosed epilepsy. Epilepsy Res. 2016;127:60-65.
     
 23. Chen R., Spencer D.C., Weston J., i wsp. Transcranial magnetic stimulation for the treatment of epilepsy. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(8):CD011025. doi: 10.1002/14651858.CD011025.pub2.
     
 24. da Mota Gomes M., Navarro T., Keepanasseril A., i wsp. Increasing adherence to treatment in epilepsy: what do the strongest trials show? Acta Neurol Scand. 2016 doi: 10.1111/ane.12668.
     
 25. Maguire M.J., Jackson C.F., Marson A.G., i wsp. Treatments for the prevention of Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP). Cochrane Database Syst Rev. 2016;7:CD011792. doi: 10.1002/14651858.CD011792.pub2.
     
 26. Surges R., Sander J.W. Sudden unexpected death in epilepsy: mechanisms, prevalence, and prevention. Curr Opin Neurol. 2012;25(2):201-7.
     
 27. Tomson T., Walczak T., Sillanpaa M., i wsp. Sudden unexpected death in epilepsy: a review of incidence and risk factors. Epilepsia. 2005;46(11):54-61.
     
 28. Zhang W.W., Si Y., Chen T., i wsp. Risks of probable SUDEP among people with convulsive epilepsy in rural West China. Seizure. 2016;39:19-23.
     
 29. Maguire M.J., Jackson C.F., Marson A.G., Nolan S.J. Treatments for the prevention of Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP). Cochrane Database Syst Rev. 2016;7:CD011792. doi: 10.1002/14651858.CD011792.pub2.
     
 30. Marin Collazo I.V., Tatum W.O. Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP): Are All Your Patients Informed? Neurologist. 2016;21(4):66-71.
     
 31. Ramachandran Nair R., Jack S.M., Strohm S. SUDEP: To discuss or not? Recommendations from bereaved relatives. Epilepsy Behav. 2016;56:20-5.
     
 32. Aurlien D., Olsen T.R., Taubøll E. Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP). Tidsskr Nor Laegeforen. 2016;136(2):131-5.
Drukuj