Pacyfistyczny wymiar międzynarodowego sportu

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1195

Pacyfistyczny wymiar międzynarodowego sportu

Pacifistic dimension of international sport

MICHAŁ MARCIN KOBIERECKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2015.007

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Upolitycznienie sportu ma najczęściej charakter rywalizacyjny i taki też jego wymiar jest najczęściej przedmiotem badań naukowych. Celem artykułu jest natomiast przeanalizowanie innej funkcji międzynarodowego sportu – związanej z preferowaniem pokojowej koegzystencji i współpracy państw. Główną hipotezę stanowi zatem stwierdzenie, że sport może odgrywać pacyfistyczną rolę w międzynarodowej polityce. Będzie ona rozpatrywana w odniesieniu do przypadków, w których państwa wrogie wobec siebie za sprawą sportu ocieplały wzajemne relacje.

Abstract:
Sport politics is a term typically connected to political rivalry and such dimension is most often the subject of scientific research. The aim of the article is therefore to analyse another function of sport – as a tool of promoting peaceful coexistence and cooperation between states. According to the main hypothesis, sport can be used as a pacifistic tool in international politics as well. In order to verify the hypothesis, various examples of hostile states using sport to better their relations will be investigated.

Słowa kluczowe:
sport, polityka, dyplomacja sportowa, pacyfistyczna funkcja Sportu

Keywords:
sport, politics, sports diplomacy, pacifistic role of sport

Pełny tekst:

PDF - 113-132

Bibliografia:
1956. European and Global Pespective, C. Fink, F. Hadler, T. Schramm (eds.), Leipzig 2006.
Baker W.J., Sports in the western world, Illinois 1988.
Carr G.A., The Involvement of Politics in the Sporting Relationships of East and West Germany, 1945–1972, Journal of Sport History 1980, Vol. 7, No. 1.
Cavali G., Cold War, Warm Welcome, Stanford Magazine 2005, May/June, http://www.stanfordalumni.org/news/magazine/2005/mayjun/features/track.html.Ejournal USA. Significant Events in U.S. Foreign Relations 1900–2001. Foreign Policy Agenda, M.D. Kellerhals Jr. (ed.), s.l. 2006.
Espy R., The Politics of the Olympic Games. With Epilogue, 1976–1980, Berkeley–Los Angeles–London 1981.
Football for Hope. Football’s commitment to social development, http://www.fifa.com/mm/document/afsocial/footballforhope/51/56/34/footballforhopebrochureen_neutral. pdf.
Guoqi X., Olympic Dreams. China and Sports 1895–2008, s.l. 2008.
Hill C.R., Olympic Politics. Athens to Atlanta 1896–1996, Manchester–New York 1996.
Hong F., Xiaozheng X., Communist China. Sport, Politics and Diplomacy, [w:] Sport in Asian Society. Past and Present, J.A. Mangan, F. Hong (eds.), Oxon–New York 2003.
http://deadspin.com/nbc-edits-out-ioc-anti-discrimination-statement-fromop-1518727938.
http://www.armenianow.com/karabakh/51820/armenia_karabakh_minsk_group_cochairman_
james_warlick_olympic_truce.
http://www.fivb.org/EN/development/Development_Tools.asp.
Jucewicz A., Trzy olimpiady, Warszawa 1972.
Macintosh D., Hawes M., Sport and Canadian Diplomacy, Montreal – Buffalo – Lodnon 1994.
Miller D., Historia Igrzysk Olimpijskich i MKOl. Od Aten do Pekinu 1894-2008, Poznań 2008.
Młodzikowski G., Polityka i sport, Warszawa 1979.
Olympism in Action. Sport Serving Humankind, June 2013, http://www.olympic.org/Documents/
Olympism_in_action/IOC-Olympism-in-Action-FINAL-American-format-ENGLISH.pdf.
Pasko A., Sport wyczynowy w polityce państwa 1944–1989, Kraków 2012.
Piasecki E., Dzieje wychowania fizycznego, Lwów–Warszawa–Kraków 1925.
Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2005.
Soares J., Cold War, Hot Ice: International Ice Hockey 1947-1980, „Journal of Sport History”, vol. 34, number 2, Summer 2007.
Soares J., The Cold War on Ice, „Brown Journal of World Affairs”, vol. XIV, Issue 2, Spring/ Summer 2008.
Stradling J., More than a Game. When history and sport collide, s.l 2009.
Taylor T., Politics and the Olympic Spirit, [w:] The Politics of Sport, L. Allison (ed.), Manchester 1986.
Terrill R., Mao. A Biography, Stanford 2000.
Tikander V., Helsinki 1952, [w:] Encyclopedia of the Modern Olympic Movement, J.E. Findling, K.D. Pelle (eds.), Westport 2004.
Toohey K., Veal A.J., The Olympic Games. A Social Science Perspective, Wallingford 2007.
Turrini J.M., “It Was Communism Versus the Free World”: The USA – USSR Dual Track
Meet Series and the Development of Track and Field in the United States, 1958–1985, Journal of Sport History 2001, Vol. 28, No. 3.
Wojtaszyn D., Sport w cieniu polityki. Instrumentalizacja sportu w NRD, Wrocław 2011.

Drukuj