Ogólnokrajowe organizacje jednostek samorządu terytorialnego - między lobbingiem a doradztwem

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1021

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/SamorzadTerytorialny.2017.012

ROBERT GAWŁOWSKI
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy

Ogólnokrajowe organizacje jednostek samorządu terytorialnego – między lobbingiem a doradztwem

Between lobbing and advisory – local government associations in Poland

Streszczenie:
Kluczową rolę w relacja rządowo-samorządowych odgrywają ogólnopolskie organizacje samorządowe, które stanowią reprezentację strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Celem artykułu jest przedstawienie zasobów organizacyjnych organizacji samorządowych, przedmiotu i sposobu ich działań, a także możliwości kształtowania samorządowej agendy politycznej.

Słowa kluczowe:
samorząd terytorialny; relacje rządowo-samorządowe; organizacje samorządowe; polityka publiczna

Abstract:
Central-local government relations are driven by local government associations, which represent local and regional entities in Central-Local Government Common Commission. The aim of this article is to examine what kind of resources local government associations have; how they are running and to answer the question whether they have possibility to create political agenda or not.

Keywords:
local government; central-local government relations; local government associations; public policy

Pełny tekst:
PDF- 165-178

Bibliografia:
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Gawłowski R., Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – od konsultacji do współudziału w rządowym procesie legislacyjnym, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 12, s. 5–15.
Herbut R., Interes polityczny – proces instytucjonalizacji grup polityki grup interesu oraz jej modele, [w:] B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
Mette Kjær A., Governance, Polity Press, Cambridge 2004.
Morphet J., Modern Local Government, Sage Publication, California 2008.
Piasecki A.J., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Rajca L., Reformy inspirowane koncepcją współrządzenia (governance) w Anglii, [w:] D. Plecka (red.), Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
Regulski J., Samorząd III Rzeczpospolitej. Koncepcja i realizacja, PWN, Warszawa 2000.
Sroka J., Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

Drukuj