Niemiecka tożsamość narodowa a tożsamość europejska - dwa abstrakcyjne pojęcia czy określony dorobek kultury i wartości?

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1408

Niemiecka tożsamość narodowa a tożsamość europejska – dwa abstrakcyjne pojęcia czy określony dorobek kultury i wartości?

German National Identity and Common European Identity – Two Abstract Terms or a Defined Heritage of Culture and Values?

JAKUB GORTAT

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2014.006

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
W obliczu zaawansowanego stadium integracji europejskiej, a także nowych wyzwań, jakim stawia czoła Unia Europejska – takie jak masowa imigracja, problemy mniejszości etnicznych i religijnych, kryzys finansowy, podział Europy według kategorii ekonomicznych – problematyka tożsamości narodowych staje się w szczególny sposób aktualna. Nowa rzeczywistość przynależności do ponadnarodowych form organizacji sprzyja rozwojowi debat nad czynnikami kształtującymi tożsamość narodową bądź zagrażającymi jej. Dyskusje nad supremacją tożsamości wspólnotowej nad narodową toczą się właściwie od początku integracji europejskiej. Czy koncepcja wspólnej tożsamości w Europie, oparta na kolektywnych wartościach i celach jest możliwa? Niniejszy artykuł jest próbą udzielenia odpowiedzi na to pytanie przez pryzmat deklaracji i innych dokumentów stanowiących o tożsamości europejskiej, które same współtworzą wspólnotowy dorobek Unii Europejskiej. Analiza ta jest jednak w swojej formie komparatywna, uwzględnia bowiem prezentację kształtowania się tożsamości narodowej kraju, który od zakończenia II wojny światowej miał w tej problematyce niezwykłe trudności – w Republice Federalnej Niemiec. Drugie pytanie badawcze brzmi zatem: jak znaczące są podobieństwa w koncepcji tożsamości narodowej Niemiec i tożsamości europejskiej?

Abstract:
The article describes the most significant factors of the German identityconstructing process after the World War II comparing it to the same process in the European Union. It focuses above all on the official documents and acts concerning common identity and also asks a question if the process of embedding them in the European law legacy does constitute a tradition characteristic for European Union and forms its own part of its supranational identity. Finally it contains an attempt to answer the question about the future of both German and European identity.

Słowa kluczowe:
tożsamość narodowa, tożsamość niemiecka, tożsamość europejska, patriotyzm konstytucyjny, dziedzictwo europejskie, wspólne wartości, wspólna polityka zagraniczna

Keywords:
Germans, identity, culture

Pełny tekst:

PDF - 121-142

Bibliografia:
Źrodła drukowane:
Dubiel H., Niemand ist frei von der Geschichte, Munchen-Wien 1999.
Frank A., Dziennik, tłum. A. Oczko, Krakow 2010.
Krasnodębski Z., Zmiana klimatu, Krakow 2006.
Mazur Z., ,,Nowy” patriotyzm niemiecki, Przegląd Zachodni, 1/2008.
Otmar K., Das deutsche Problem in der neueren Gescichte, Munchen 1997.
Plessner H., Die verspatete Nation, Stuttgart 1959.
Sternberger D., Der Begriff des Vaterlands, [in:] Verfassungspatriotismus, wyd. Peter Haungs, tom X, Frankfurt nad Menem 1990.
Artykuły prasowe:
Habermas J., Eine Art Schadensabwicklung, Die Zeit, 29.1986.
Ratzinger J., Europa - jej duchowe podstawy wczoraj, dziś i jutro, Przemówienie wygłoszone w Berlinie 28 listopada 2000 r. w czasie Konferencji poświęconej Europie, Tygodnik Katolicki Niedziela 41/2001.
Netografia :
Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe, http://www.cvce.eu/viewer/-/
content/02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-f03a8db7da32/en
CS Berlin, http://user.cs.tu-berlin.de/~gozer/verf/ggbrd1949/0.cgiEurobarometr, http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Europa – oficjalny portal o Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/new_other_treaties.htm#other
Sorokin A., Obywatele Unii Europejskiej są zmęczeni jednością, portal Głos Rosji, http://polish.ruvr.ru/2013_05_16/Obywatele-Unii-Europejskiej- sa-zmeczeni-jednoscia/
The World Factbook portalu CIA, https://www.cia.gov/library/publications/ the-world-factbook/geos/gm.html

Drukuj