Mobbing jako patologiczne zjawisko w miejscu pracy

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 2087

Mobbing jako patologiczne zjawisko w miejscu pracy

Mobbing as a pathological phenomenon in the workplace

KRYSTYNA KUROWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.003

ISSN: 1896-81-47

Streszczenie:
Mobbing  jest z pewnością patologicznym zjawiskiem.  Ludzie są największym zasobem firmy i to oni kreują wizerunek firmy. Poszanowanie pracownika przyczynia się do jego efektywności i zaangażowania w sprawy przedsiębiorstwa. Dobra atmosfera w pracy i przyjazne stosunki pomiędzy współpracownikami to klucz do  sukcesu na ryku. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom ochronę przed mobbingiem i wytoczyć wojnę temu potwornemu zjawisku.

Abstract:
Mobbing is centrainly a pathological phenomenon. People are the most important organizational resource and they create a corporate image. Respect for employees contributes to their effectiveness and commitment to company issues. A positive atmosphere at work and friendly relations among the workers are the key to success on the market. An employer has an obligation to provide workers with protection against mobbing and declare the war on that terrible phenomenon.

Słowa kluczowe:
mobbing, rodzaje lobbingu, skutki lobbingu, sposoby walki z mobbingiem

Keywords:


Pełny tekst:
PDF 49-67

Bibliografia:

    A.Bańka, ,,Psychologia organizacji”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2000.
    Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T., Mobbing. Patologia zarządzania personelem, Warszawa 2004.
    M.Byczkowska, Problem mobbingu w organizacjach w Polsce, Debiuty Doktorantów, tom IX, zeszyt 4/2008.
    M.Chakowski, Mobbing aspekty prawne, Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
    L.Clarke, Zarządzanie zmianą, wyd. Gebethner, Warszawa 1997.
    K.Durniak, A.Kulczycka, Metodologiczne problemy mobbingu, AE, Wrocław 2004.
    Edelmann R. J., Konflikty w pracy, Gdańsk 2002.
    J.Filips, Słownik angielsko-polski, Oxford Uniwersity Press, Łódź 2001.
    B.Grabowska, Psychoterror w pracy. Jak zapobiegać i jak sobie radzić z mobbingiem, Wielbłąd, Gdańsk 2003.
    M.F.Hirigoyen, Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, W drodze, Poznań 2002.
    M.F.Hirigoyen, Molestowanie w pracy, Poznań 2003
    K.Kmiecik-Baran, J.Rybicki, ,,Zagrożenie współczesnego miejsca pracy”, Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk 2003.
    Kodeks Pracy ( Dz.U. 1998r. Nr 21, poz. 94 z póź. zm.).
    S.Kozak ,,Patologie w Środowisku Pracy. Zapobieganie i leczenie”, Wydawnictwo  Dyfin, Warszawa 2009.
    H.J.Kratz ,,Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie”, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
    D.Mercz, A.Mościcka, M.Drabek, Mobbing w środowisku pracy, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2005.
    M.T. Romer: Mobbing i jego konsekwencje, Prawo Pracy, Nr 12/2005.
    Strony internetowe:
    https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=2,
    http://www.pulshr.pl/pr-wewnetrzny/coraz-wiecej-agresji-w-srodowisku-zawodowym-w-polsce-oto-oblicza-mobbingu,16192,493,10218.html
    http://www.antymobbinggrabowskiej.pl/mobbing-to-zawsze-manipulacja/
    http://osa_stow.republika.pl/warto.html
    www.rop.sem.gov.pl/Mobbing w miejscu pracy
    http://www.opzz.org.pl/documents/1136027/1158756/Mobbing+i+dyskryminacja+-+czynniki+ryzyka+psychospołecznego+w+miejscu+pracy+wr

Mobbing jako patologiczne zjawisko w miejscu pracy

Mobbing as a pathological phenomenon in the workplace

KRYSTYNA KUROWSKA

DOI:

ISSN: 1896-81-47

Streszczenie:

Mobbing jest z pewnością patologicznym zjawiskiem. Ludzie są największym zasobem firmy i to oni kreują wizerunek firmy. Poszanowanie pracownika przyczynia się do jego efektywności i zaangażowania w sprawy przedsiębiorstwa. Dobra atmosfera w pracy i przyjazne stosunki pomiędzy współpracownikami to klucz do  sukcesu na ryku. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom ochronę przed mobbingiem i wytoczyć wojnę temu potwornemu zjawisku.

Abstract:

Mobbing is centrainly a pathological phenomenon. People are the most important organizational resource and they create a corporate image. Respect for employees contributes to their effectiveness and commitment to company issues. A positive atmosphere at work and friendly relations among the workers are the key to success on the market. An employer has an obligation to provide workers with protection against mobbing and declare the war on that terrible phenomenon.

Słowa kluczowe:

mobbing, rodzaje lobbingu, skutki lobbingu, sposoby walki z mobbingiem

Keywords:

mobbing, types of mobbing, results of mobbing, ways of dealin with mobbing

Pełny tekst:

PDF 49-67

Bibliografia:

A.Bańka, ,,Psychologia organizacji”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2000

Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T., Mobbing. Patologia zarządzania personelem, Warszawa 2004

M.Byczkowska, Problem mobbingu w organizacjach w Polsce, Debiuty Doktorantów, tom IX, zeszyt 4/2008

M.Chakowski, Mobbing aspekty prawne, Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2005

L.Clarke, Zarządzanie zmianą, wyd. Gebethner, Warszawa 1997

K.Durniak, A.Kulczycka, Metodologiczne problemy mobbingu, AE, Wrocław 2004

Edelmann R. J., Konflikty w pracy, Gdańsk 2002

J.Filips, Słownik angielsko-polski, Oxford Uniwersity Press, Łódź 2001

B.Grabowska, Psychoterror w pracy. Jak zapobiegać i jak sobie radzić z mobbingiem, Wielbłąd, Gdańsk 2003

M.F.Hirigoyen, Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, W drodze, Poznań 2002

M.F.Hirigoyen, Molestowanie w pracy, Poznań 2003

K.Kmiecik-Baran, J.Rybicki, ,,Zagrożenie współczesnego miejsca pracy”, Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk 2003

Kodeks Pracy ( Dz.U. 1998r. Nr 21, poz. 94 z póź. zm.)

S.Kozak ,,Patologie w Środowisku Pracy. Zapobieganie i leczenie”, Wydawnictwo  Dyfin, Warszawa 2009

H.J.Kratz ,,Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie”, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007

D.Mercz, A.Mościcka, M.Drabek, Mobbing w środowisku pracy, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2005

M.T. Romer: Mobbing i jego konsekwencje, Prawo Pracy, Nr 12/2005

Strony internetowe:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=2,

http://www.pulshr.pl/pr-wewnetrzny/coraz-wiecej-agresji-w-srodowisku-zawodowym-w-polsce-oto-oblicza-mobbingu,16192,493,10218.html

http://www.antymobbinggrabowskiej.pl/mobbing-to-zawsze-manipulacja/

http://osa_stow.republika.pl/warto.html

www.rop.sem.gov.pl/Mobbing w miejscu pracy

http://www.opzz.org.pl/documents/1136027/1158756/Mobbing+i+dyskryminacja+-+czynniki+ryzyka+psychospołecznego+w+miejscu+pracy+wr

Drukuj