Magdalena Bielikow-Kucharska, „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych”, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ISBN 978-83-264-9645-5, s. 261.

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 760

Magdalena Bielikow-Kucharska, „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych”, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ISBN 978-83-264-9645-5, s. 261.

Magdalena Bielikow-Kucharska, „A responsibility for an infringement of fiscal discipline regarding public finance”, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ISBN 978-83-264-9645-5, 261 pages.

JACEK WANTOCH-REKOWSKI

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.019
Streszczenie:
Niniejszy artykuł recenzyjny analizuje i ocenia monografię pt. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych.

Abstract:
This review provides an analysis and an evaluation of the monograph entitled: „A responsibility for an infringement of fiscal discipline regarding public finance”.

Słowa kluczowe:
finanse publiczne, zamówienia publiczne, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Keywords:
public finance, public procurement, a responsibility for an infringement of fiscal discipline

Pełny tekst:
PDF – 135-142

Bibliografia:
Borkowska K., [w:] K. Borkowska, A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2012.
Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016.

Drukuj