Listy miłosne między szlachcicem a jego siostrą, 64 lata przed Klaryssą, w odniesieniu do rodzącego się gatunku angielskiej powieści

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1062

Listy miłosne między szlachcicem a jego siostrą, 64 lata przed Klaryssą, w odniesieniu do rodzącego się gatunku angielskiej powieści

Love-Letters Between a Nobleman and His Sister, 64 Years Before Clarissa, and the Nascent Genre of the English Novel


JUAN DE DIOS TORRALBO-CABALLERO

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/RH.2016.004
ISSN: 1731-2221

Resumen:
Este trabajo aborda la obra epistolar de Aphra Behn titulada Love-Letters between a Nobleman and his Sister, junto a algunos de sus antecedentes, recalcaldo su valor pionero en lo que atafie a la datacion y en lo que concierte a su contenido. Se plantean unas notas tematicas estudiando el contenido socio-politico de la ficcion y esclareciendo su significado a la luz de la naciente polarization politica entre los Whigs y los Tories. Asimismo se plantean algunas ideas sobre el genero literario deduciendo el valor fundacional de Love-Letters en la tradicion de la novela inglesa asi como el valor desmitificador en cuanto a la tradicion del romance fantasioso. En cuanto al estilo, se infiere que Behn aplica el ideario de transparencia y de claridad predicado por pensadores como Bacon, Locke o Hobbes, y defendido por literatos como Beaumont o Cowley.

Streszczenie:
Artykuł ten skupia się zarówno na epistolarnym utworze autorstwa Aphry Behna zatytułowanym Listy miłosne miedzy szlachcicem a jego siostrą, jak i jego prekursorach. Wartość omawianego dzieła jest nie do przecenienia, gdyż może ono być postrzegane jako przełomowe jak na czasy, w których powstało, pod względem zawartym w nim treści. Autor dokonuje pewnych tematycznych obserwacji, wnikliwie studiując społeczno-polityczną zawartość omawianej pracy i jednocześnie tłumacząc jej znaczenie w kontekście pączkującej politycznej polaryzacji pomiędzy Wigami a Torysami. Poza tym artykuł podkreśla również fundamentalną rolę Listów miłosnych w procesie obalania tradycji powieści romantycznej typu fantasy. Odnosząc się do stylu pisania, autor zwraca uwagę na sposób, w jaki Behn stosuje zasady przejrzystości i jasności zaproponowane wcześniej przez takich myślicieli jak Bacon, Locke czy Hobbes, a następnie wykorzystywane przez takich pisarzy jak Beaumont czy Cowley.

Abstract:
This work examines Aphra Behn's epistolary work entitled Love-Letters Between a Nobleman and His Sister, along with some of its precursors, stressing its value as a groundbreaking work, both chronologically and in terms of its content. Some thematic observations are tackled, studying the socio-political content of the fictional work and clarifying its meaning in the context of the burgeoning political polarisation between the Whigs and Tories during the era. Some ideas are addressed about the literary genre, establishing the foundational value oi Love-Letters in the tradition of the English novel and its role in overturning the tradition of the fantastic romance. With reference to style, it notes how Behn applies the ideas of transparency and clarity advanced by thinkers like Bacon, Locke and Hobbes, and espoused by writers like Beaumont and Cowley.

Słowa kluczowe:
Behn, listy miłosne, powieść epistolarna, literatura polityczna

Keywords:
Behn, Love-Letters, Epistolary Novel, Monmouth, Political Literature

Palabras clave:
Behn, Love-Letters, Epistolary Novel, Monmouth, literature politica

Pełny tekst:
PDF 65-81

Works cited:
Amstrong, Nancy, Desire and Domestic Fiction. A Political History of the Novel. Oxford: Oxford University Press, 1990.
Behn, Aphra, Love-Letters Between a Nobleman and His Sister, London: Penguin, 1996.
Bowers, Toni & John Richetti, "Introduction" to Samuel Richardon, Clarissa: or, The History of a Young Lady (Abridged Edition), Peterborough: Broadview Press, 2011: 9-23.
Hammond, Brean & Shaun Regan, Making the Novel. Fiction and Society in Britain, 1660-1789, New York: Macmillan, 2006.
McKeon, Michael, The Origins of the English Novel, 1600-1740, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1986.
Tavor Bannet, Eve, Empire of Letters: Letter Manuals and Transatlantic Correspondence, 1680-1820, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Todd, Janet, "Introduction" to Aphra Behn, Love-Letters Between a Nobleman and His Sister, London: Penguin, 1996: ix-xxxiv.

Drukuj