Kształtowanie się zachorowalności oraz umieralności spowodowanych chorobami nowotworowymi w Polsce i na świecie

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1163

Kształtowanie się zachorowalności oraz umieralności spowodowanych chorobami nowotworowymi w Polsce i na świecie

The development of morbidity and mortality caused by cancer diseases in Poland and in the world

BEATA HAOR, KAROLINA CIECHANOWSKA, KAROLINA KRAJEWSKA, BEATA PRZYSTAŚ, MONIKA SANDER-GRABOWSKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.014

Streszczenie:
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wzrost zachorowalności i umieralności ludzi z powodu chorób nowotworowych. Analizie poddano wybrane dane dotyczące kobiet i mężczyzn w Polsce i na świecie. Przedstawiono także prognozowaną na dalsze lata tendencję wzrostową w zakresie zachorowań i zgonów. W redukcji liczby zachorowań i zgonów związanych z chorobami nowotworowymi istotną rolę odgrywają działania prewencyjne, w tym badania skriningowe populacji.

Abstract:
The purpose of the article is to draw attention to the increase in morbidity and mortality resulting from cancer disease and to analyze the selected data concerning women and men in Poland and in the world. The article also shows that the morbidity and mortality resulting from cancer disease are projected to rise in the future. The prevention and the screening of the population is imperative to reduce the morbidity and mortality caused by cancer diseases.

Słowa kluczowe:
choroby nowotworowe, zachorowalność, zgony

Keywords:
cancers, morbidity, deaths

Pełny tekst:
PDF – 39-49

Bibliografia:
1.J. Didkowska, U. Wojciechowska, P. Olasek, Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 roku, Wyd. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Krajowy Rejestr Nowotworów, Warszawa 2017.
2.J. Didkowska, U. Wojciechowska, W. Zatoński, Prognozy zachorowań i zgonów na wybrane nowotwory złośliwe w Polsce do 2025 roku, Wyd. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Krajowy Rejestr Nowotworów, Warszawa 2009.
3.https://www.gov.pl/zdrowie/npz-2016-2020 [dostęp: 06.05.2018].
4.P. Holford, Rakowi powiedz nie, Wyd. Filar, Warszawa 2011.
5.A. Jeziorski, Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek, Wyd. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2005.
6.A. Koper, Pielęgniarstwo onkologiczne, Wyd. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2011.
7.A. Kułakowski, A. Skowrońska-Gardas, Onkologia, Wyd. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2003.
8.T. Kulik, M. Latarski, Zdrowie publiczne, Lublin 2002.
9.A. Nowicki, Pielęgniarstwo onkologiczne, Wyd. terMedia, Poznań 2009.
10.http://onkologia.org.pl/ [dostęp: 04.07.2018].
11.http://stat.gov.pl/ [dostęp: 05.05.2018].
12.http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5513/1/7/1/zdrowie_i_ochrona_zdrowia_w_2016.pdf [dostęp: 07.05.2018].
13.http://www.rejestr.cozl.eu/index.php?str=metody [dostęp: 04.07.2018].
14.http://wsse.szczecin.pl/artykul/pokaz/81/podstawowe-pojecia-z-zakresu-epidemiologii [dostęp: 04.07.2018].
15.https://www.wylaczraka.pl/o-kampanii/ii-edycja-2018 [dostęp: 06.05.2018].

Drukuj