Kredyt jako najczęstsze źródło finansowania zewnętrznego wybierane przez włocławskie przedsiębiorstwa

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1032

Kredyt jako najczęstsze źródło finansowania zewnętrznego wybierane przez włocławskie przedsiębiorstwa

Credit as the most common source of outside funding selected by businesses based in Włocławek

PAULINA SMOLIŃSKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.023

ISSN: 1896-8147

Streszczenie:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są sektorem gospodarki, które są coraz częściej dostrzegane przez polską gospodarkę. Widzi się w nich potencjał na poprawę sytuacji gospodarczej kraju. Właściciele tych o to przedsiębiorstw posiadają coraz to nowsze pomysły. Jednakże, aby je zrealizować potrzebują dodatkowych funduszy. Jednym z nich jest kredyt. I właśnie ten oto artykuł ukaże jego krótką historię, a także podstawowe zagadnienia z nim związane. Następnie na podstawie badań sprawdzimy, czy owo źródło na pewno jest najczęściej wybierane przez włocławskich przedsiębiorców.

Abstract:
Micro, small and medium-sized businesses constitute a more and more conspicuous sector of the economy. They are perceived as those with the potential to improve the economy of the country. Their owners come up with new ideas on a regular basis, but they need new funds in order to implement them. One of the possible solutions is obtaining credit and this paper aims to succinctly show its history, as well as the basic premises behind it. Moreover, the paper sets out to to verify if credit is indeed the most common source of outside funding selected by businesses based in Włocławek.

Keywords:
sources of funding, credit, micro bussines, small bussines, medium-sized bussines

Słowa kluczowe:
źródła finansowania, kredyt, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa

Pełny tekst:
PDF - 58-70

Bibliografia:
Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstw.Istota-narzędzia-zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
Grzywacz J., Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2006.
Juszczyk S., Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2008_nr66_s17.pdf (26.03.2017).
Oplustil K., System bankowy-wprowadzenia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, http://www.law.uj.edu.pl/~kpg/images/stories/Polityka_gosp_KO/system%20bankowy.pdf (12.03.2017).
Stępień K., Bankowość. Podstawy, KaBe, Krosno 2015.
Strony internetowe:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/historia_bankowosci.html (09.03.2017).
https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/kredyt-bankowy (27.02.2017).
https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/linia-kredytowa (27.02.2017).
http://www.zset.pl/edu/node/173 (12.03.2017).
http://www.zset.pl/edu/node/174 (12.03.2017).

Drukuj