Kompetencje społeczne a ryzyko w sporcie

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 894

Kompetencje społeczne a ryzyko w sporcie

Social competences and risk in sport

MARCIN KOCHANOWSKI

Uniwersytet SWPS w Poznaniu

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.016

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
W pracy zaprezentowano wpływ wybranych zmiennych, jak wiek, długość stażu, efektywność oraz poziom kompetencji społecznych na ilość decyzji ryzykownych w piłce ręcznej. Trzyletnie badania wskazały wpływ poziomu kompetencji społecznych na wynik sportowy.

Abstract:
In the article was presented an influence of chosen variables: age, internship, effectiveness, level of social competence and amount of risky decisions in handball. Three-year-old examinations showed the income level of social competence influence on the sports result.

Słowa kluczowe:
sport, kompetencje społeczne, decyzje, ryzyko

Keywords:
sport, social competence, decisions, risk

Pełny tekst:

PDF 32-43

Bibliografia:

Antczak J., Adam Wójcik Rzut bardzo osobisty, Wydawnictwo Sine Qua Non, Kraków 2013.
Ferris T., 4-godzinny tydzień pracy, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2011.
Goszczyńska M., Człowiek wobec zagrożeń. Uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1997.
Jarvis M., Psychologia sportu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
Kochanowski M., „Umiejętność podejmowania decyzji ryzykownych, a efektywność w sporcie”, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2016.
Makarowski R., Czynnik ludzki w katastrofach i wypadkach lotniczych w lotnictwie cywilnym w Polsce w latach 1990-1999, [w:] K. Popiołek (red.), Człowiek w sytuacji zagrożenia. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy, Wydawnictwo Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2001.
Makarowski R., Granice ryzyka paradygmat psychologiczny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2011.
Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., Inwentarz osobowości NEOFFI Costy i McCrae, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1998.
Zimbardo P., Johnson R., McCann V., Psychologia kluczowe koncepcje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Netografia:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2015-roku,3,22.html (dostęp: 24.09.2016).
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_wypadki_przy_pracy_2008r.pdf (dostęp: 20.09.2016).
http://www.newsweek.pl/sport/kim-jest-zbigniew-brodka-zbigniew-brodka-sylwetka-biografia-soczi-2014-lyzwiarstwo-szybkie-newsweek-pl,artykuly,280884,1.html (dostęp: 23.09.2016).
http://www.sport.pl/londyn2012/1,125850,12251360,Londyn_2012__Pchniecie_kula__Tomasz_Majewski_obronil.html (dostęp: 23.09.2016).

Drukuj