Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2015 r., II FSK 3435/14

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 960

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2015 r., II FSK 3435/14

PIOTR WIĘCEK

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/PPA.2016.011

ISSN: 2451-1676

Pełny tekst:
PDF 67-82

Literatura:

    Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
    Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
    Brzeziński B., Prawo podatkowe a prawo cywilne, „Toruński Rocznik Podatkowy”, Toruń 2008, s. 15–141.
    Brzeziński B., Nykiel W., Zasady ogólne prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy”, 2002, nr 3.
    Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
    Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 1998.
    Gniewek E. (red.) Podstawy prawa cywilnego, C.H. Beck, Warszawa 2010.
    Goettel M., Lemonnier M. (red.), Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
    Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2002.
    Ignatowicz I., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, LexisNexis, Warszawa 2012.
    Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
    Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2014.
    Mastalski R., Wprowadzenie do prawa podatkowego, C.H. Beck, Warszawa 1995.
    Mastalski R., Glosa do wyroku SN z dnia 25 lutego 1998 r., III RN 117/97, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1999, nr 4, poz. 75.
    Ofiarski Z., Prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2008.
    Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny, t.1, C.H. Beck, Warszawa 2015.
    Rudnicki S., Nabycie przez zasiedzenie, LexisNexis, Warszawa 2007.
    Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego, t. 2, LexisNexis, Warszawa 2007.
    Styczyński R., Ustawa o podatku od spadków i darowizn, LexisNexis, Warszawa 2014.
    Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
    Zirk-Sadowski M., Problem autonomii prawa podatkowego w orzecznictwie NSA, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”, 2004, nr 2, s. 110–126.

Drukuj