Europejska Agencja Kosmiczna

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 892

Europejska Agencja Kosmiczna

European Space Agency

MARTYNA WILMANOWICZ

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.010

Streszczenie:
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) jest organizacją międzynarodową zrzeszającą obecnie 22 państwa członkowskie. Agencja przyczynia się między innymi do wsparcia postępu technologii i usług satelitarnych. Polska dołączyła do ESA w listopadzie 2012 r., chociaż współpraca Polski z ESA trwała już znacznie wcześniej, na podstawie Umowy o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Bazując na literaturze polskiej oraz zagranicznej, w artykule zostały przedstawione najważniejsze zadania, zagadnienia organizacyjno-prawne, informacje na temat dotychczasowej działalności wraz z podstawowymi wiadomościami na temat członków tej organizacji międzynarodowej.

Abstract:
The European Space Agency (ESA) is currently an international organisation of 22 Member States. The Agency contributes, inter alia, to supporting the advancement of satellite technology and renders respective satellite services. Pursuant to the Peaceful Uses of Outer Space Agreement, Poland joined ESA in November 2012, although the cooperation between Poland and ESA had been continued much earlier. Drawing upon both Polish and foreign literature, the article refers to most important tasks, organizational and legal issues, information on the activities conducted so far, as well as basic information on the members of the international Agency.

Słowa kluczowe:
Europejska Agencja Kosmiczna, przestrzeń kosmiczna, Europejski program kosmiczny

Keywords:
European Space Agency, space, European space program

Pełny tekst:
PDF – 152-163

Bibliografia:
Beckel L. (red.), Mega Cities: The European Space Agency's Contribution to a Better Understanding of a Global Challenge, Geospace Verlag, Salzburg 2002.
Brodecki Z., Majkowska-Szulc S., Pyć D., Tomaszewska M. A., Zużewicz I., Komentarz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, [w:] Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, wyd. II, Lexis Nexis 2006, LEX.
European Space Agency and Programs Handbook, Strategic information and contacts, International Business Publications, Waszyngton 2016.
Jankowska M., Charakter prawny mapy cyfrowej, Wyd. Wolters Kluwer Polska, 2017, LEX.
Królikowska-Sołtan M., Sołtan A. (red.), Encyklopedia Geograficzna Świata, Wszechświat, Wyd. Opres, Kraków 2000.
Mitton J., A concise dictionary of astronomy, Oxford University Press Nowy Jork 1991.
Ridpath I., A Dictionary of Astronomy, Oxford University Press, Oxford 2004.
Woltjer L., Europe’s Quest for the Universe, ESO and the VLT, ESA and other projects, Les Ulis Cedex: EDP Sciences 2006.

Drukuj